บทความชุด "ปรับบ้านเติมฝัน" ร้านบ้านอร่อย ๒๕ (วันที่ 18 ต.ค. - 5 ธ.ค.64)


บ้านอร่อย ๒๕ @ ๑๔ ธ.ค.๖๔ บทความชุด "ปรับบ้านเติมฝัน" ตอนที่ 9/10 วันที่ 32 ทำความสะอาดทั้งภายนอกและภายใน ของร้านบ้านอร่อย ๒๕: 
สวัสดีครับทุกท่าน สำหรับตอนที่ 9/10 เราขอแบ่งเป็นอีกหลายตอนย่อย โดยจะแบ่งเป็นวันๆ โดยจะให้ภาพเล่าเรื่อง เพื่อเป็นประสบการณ์ให้กับผู้อ่าน ซึ่งชุดบทความตอนที่ 9 ผมจะสื่อสารเน้นงานระบบอินเตอร์เน็ต งานระบบกล้องวงจรปิด งานการติดตั้งระบบน้ำด่าง ระบบทรูวิชั่น การเพิ่มเติมส่วนการเตรียมผัก ของ "ร้านบ้านอร่อย ๒๕" ในส่วนพื้นที่เพิ่มเติม ห้องเตรียมผัก ห้องค้าปลีก และห้องจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้า สำหรับวันที่ 32 เป็นการทำความสะอาดภายนอกและภายในร้านบ้านอร่อย ๒๕ ห้องเตรียมผักห้องค้าปลีก และห้องจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้า เพื่อเตรียม .....อ่านต่อ

บ้านอร่อย ๒๕ @ ๑๓ ธ.ค.๖๔ บทความชุด "ปรับบ้านเติมฝัน" ตอนที่ 9/10 วันที่ 31 เก็บงานระบบไฟฟ้า ของร้านบ้านอร่อย ๒๕: 
สวัสดีครับทุกท่าน สำหรับตอนที่ 9/10 เราขอแบ่งเป็นอีกหลายตอนย่อย โดยจะแบ่งเป็นวันๆ โดยจะให้ภาพเล่าเรื่อง เพื่อเป็นประสบการณ์ให้กับผู้อ่าน ซึ่งชุดบทความตอนที่ 9 ผมจะสื่อสารเน้นงานระบบอินเตอร์เน็ต งานระบบกล้องวงจรปิด งานการติดตั้งระบบน้ำด่าง ระบบทรูวิชั่น การเพิ่มเติมส่วนการเตรียมผัก ของ "ร้านบ้านอร่อย ๒๕" ในส่วนพื้นที่เพิ่มเติม ห้องเตรียมผัก ห้องค้าปลีก และห้องจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้า สำหรับวันที่ 31 เป็นการเก็บงานไฟฟ้าแสงสว่าง จึงได้ให้ช่างต่าย เข้ามาดำนินการเปลี่ยนแปลงจนแล้วเสร็จ เพื่อการใช้ทรัพยย์สินอย่างมีประสิทธิภาพ ครับ .....อ่านต่อ

บ้านอร่อย ๒๕ @ ๒๙ พ.ย.๖๔ บทความชุด "ปรับบ้านเติมฝัน" ตอนที่ 9/10 วันที่ 30 (วันที่ 3/3) งานระบบกล้องวงจรปิด ของร้านบ้านอร่อย ๒๕: 
สวัสดีครับทุกท่าน สำหรับตอนที่ 9/10 เราขอแบ่งเป็นอีกหลายตอนย่อย โดยจะแบ่งเป็นวันๆ โดยจะให้ภาพเล่าเรื่อง เพื่อเป็นประสบการณ์ให้กับผู้อ่าน ซึ่งชุดบทความตอนที่ 9 ผมจะสื่อสารเน้นงานระบบกล้องวงจรปิด งานการติดตั้งระบบน้ำด่าง การเพิ่มเติมส่วนการเตรียมผัก ของ "ร้านบ้านอร่อย ๒๕" ในส่วนพื้นที่เพิ่มเติม ห้องเตรียมผัก ห้องค้าปลีก และห้องจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้า สำหรับวันที่ 30 ตามภาพสำหรับบทความนี้ จะเป็นการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด วันที่ 3 ซึ่งเป็นการติดตั้งกล้องใหม่แทน .....อ่านต่อ

บ้านอร่อย ๒๕ @ ๒๗ พ.ย.๖๔ บทความชุด "ปรับบ้านเติมฝัน" ตอนที่ 9/10 วันที่ 29 เก็บงานสีผนัง ติดตั้งกันสาดช่องระบายอากาศ เก็บรูรั่วบนหลังคา ของร้านบ้านอร่อย ๒๕: สวัสดีครับทุกท่าน สำหรับตอนที่ 9/10 เราขอแบ่งเป็นอีกหลายตอนย่อย โดยจะแบ่งเป็นวันๆ โดยจะให้ภาพเล่าเรื่อง เพื่อเป็นประสบการณ์ให้กับผู้อ่าน ซึ่งชุดบทความตอนที่ 9 ผมจะสื่อสารเน้นงานระบบอินเตอร์เน็ต งานระบบกล้องวงจรปิด งานการติดตั้งระบบน้ำด่าง ระบบทรูวิชั่น การเพิ่มเติมส่วนการเตรียมผัก ของ "ร้านบ้านอร่อย ๒๕" ในส่วนพื้นที่เพิ่มเติม ห้องเตรียมผัก ห้องค้าปลีก และห้องจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้า รวมถึงงานด้านความสะอาดเรียบร้อยเพื่อความสวยงาม สำหรับวันที่ 29 เป็นการเก็บงานบริเวณ .....อ่านต่อ

บ้านอร่อย ๒๕ @ ๒๖ พ.ย.๖๔ บทความชุด "ปรับบ้านเติมฝัน" ตอนที่ 9/10 วันที่ 28 เก็บงานระบบสายสัญญาณของงานระบบกล้องวงจรปิด ของร้านบ้านอร่อย ๒๕: 
สวัสดีครับทุกท่าน สำหรับตอนที่ 9/10 เราขอแบ่งเป็นอีกหลายตอนย่อย โดยจะแบ่งเป็นวันๆ โดยจะให้ภาพเล่าเรื่อง เพื่อเป็นประสบการณ์ให้กับผู้อ่าน ซึ่งชุดบทความตอนที่ 9 ผมจะสื่อสารเน้นงานระบบอินเตอร์เน็ต งานระบบกล้องวงจรปิด งานการติดตั้งระบบน้ำด่าง ระบบทรูวิชั่น การเพิ่มเติมส่วนการเตรียมผัก ของ "ร้านบ้านอร่อย ๒๕" ในส่วนพื้นที่เพิ่มเติม ห้องเตรียมผัก ห้องค้าปลีก และห้องจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้า สำหรับวันที่ 28 เป็นการเก็บงานด้านความสะอาดเรียบร้อยของสายสัญญาณระบบ .....อ่านต่อ

บ้านอร่อย ๒๕ @ ๒๕ พ.ย.๖๔ บทความชุด "ปรับบ้านเติมฝัน" ตอนที่ 9/10 วันที่ 27 เก็บงานระบบไฟฟ้า เก็บงานสายไฟสายสัญญาณของระบบต่างๆ ซื้อของตกแต่งห้องน้ำ ของร้านบ้านอร่อย ๒๕: 
สวัสดีครับทุกท่าน สำหรับตอนที่ 9/10 เราขอแบ่งเป็นอีกหลายตอนย่อย โดยจะแบ่งเป็นวันๆ โดยจะให้ภาพเล่าเรื่อง เพื่อเป็นประสบการณ์ให้กับผู้อ่าน 
ซึ่งชุดบทความตอนที่ 9 ผมจะสื่อสารเน้นงานระบบอินเตอร์เน็ต งานระบบกล้องวงจรปิด งานการติดตั้งระบบน้ำด่าง ระบบทรูวิชั่น การเพิ่มเติมส่วนการเตรียมผัก ของ "ร้านบ้านอร่อย ๒๕" ในส่วนพื้นที่เพิ่มเติม ห้องเตรียมผัก ห้องค้าปลีก และห้องจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้า สำหรับวันที่ 27 เป็นการเก็บงานด้านความปลอดภัย ความสวยงาม ของงานระบบต่างๆ ที่ไม่มีเจ้าภาพ รับผิดชอบ และเราพิจารณาแล้วว่า เราควรดูแลเองจึงได้ให้ช่างต่าย .....อ่านต่อ

บ้านอร่อย ๒๕ @ ๒๔ พ.ย.๖๔ บทความชุด "ปรับบ้านเติมฝัน" ตอนที่ 9/10 วันที่ 26 สำรวจงานติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด และงานตกแต่งภายใน งานไฟฟ้า ของร้านบ้านอร่อย ๒๕: 
สวัสดีครับทุกท่าน สำหรับตอนที่ 9/10 เราขอแบ่งเป็นอีกหลายตอนย่อย โดยจะแบ่งเป็นวันๆ โดยจะให้ภาพเล่าเรื่อง เพื่อเป็นประสบการณ์ให้กับผู้อ่าน ซึ่งชุดบทความตอนที่ 9 ผมจะสื่อสารเน้นงานระบบอินเตอร์เน็ต งานระบบกล้องวงจรปิด งานการติดตั้งระบบน้ำด่าง ระบบทรูวิชั่น การเพิ่มเติมส่วนการเตรียมผัก ของ "ร้านบ้านอร่อย ๒๕" ในส่วนพื้นที่เพิ่มเติม ห้องเตรียมผัก ห้องค้าปลีก และห้องจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้า สำหรับวันที่ 26 หลังงานติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ต .....อ่านต่อ

บ้านอร่อย ๒๕ @ ๒๔ พ.ย.๖๔ บทความชุด "ปรับบ้านเติมฝัน" ตอนที่ 9/10 วันที่ 26 งานติดตั้งอินเตอร์เน็ต 3BB ของร้านบ้านอร่อย ๒๕: 
สวัสดีครับทุกท่าน สำหรับตอนที่ 9/10 เราขอแบ่งเป็นอีกหลายตอนย่อย โดยจะแบ่งเป็นวันๆ โดยจะให้ภาพเล่าเรื่อง เพื่อเป็นประสบการณ์ให้กับผู้อ่าน ซึ่งชุดบทความตอนที่ 9 ผมจะสื่อสารเน้นงานระบบอินเตอร์เน็ต งานระบบกล้องวงจรปิด งานการติดตั้งระบบน้ำด่าง ระบบทรูวิชั่น การเพิ่มเติมส่วนการเตรียมผัก ของ "ร้านบ้านอร่อย ๒๕" ในส่วนพื้นที่เพิ่มเติม ห้องเตรียมผัก ห้องค้าปลีก และห้องจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้า สำหรับวันที่ 26 ตามภาพสำหรับบทความนี้ จะเป็นการติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ต 3BB ซึ่งเข้าทำงานหลังงานระบบกล้องวงจรปิด เนื่องจากเดิมเรามีอินเตอร์เน็ตขอ TOT .....อ่านต่อ

บ้านอร่อย ๒๕ @ ๒๓ พ.ย.๖๔ บทความชุด "ปรับบ้านเติมฝัน" ตอนที่ 9/10 วันที่ 25 (วันที่ 2/3) งานระบบกล้องวงจรปิด ของร้านบ้านอร่อย ๒๕สวัสดีครับทุกท่าน สำหรับตอนที่ 9/10 เราขอแบ่งเป็นอีกหลายตอนย่อย โดยจะแบ่งเป็นวันๆ โดยจะให้ภาพเล่าเรื่อง เพื่อเป็นประสบการณ์ให้กับผู้อ่าน ซึ่งชุดบทความตอนที่ 9 ผมจะสื่อสารเน้นงานระบบกล้องวงจรปิด งานการติดตั้งระบบน้ำด่าง การเพิ่มเติมส่วนการเตรียมผัก ของ "ร้านบ้านอร่อย ๒๕" ในส่วนพื้นที่เพิ่มเติม ห้องเตรียมผัก ห้องค้าปลีก และห้องจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้า สำหรับวันที่ 25 ตามภาพสำหรับบทความนี้ จะเป็นการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด วันที่ 2 ซึ่งตามแผนงานจะติดตั้งใช้เวลาประมาณ 3 วัน .....อ่านต่อ

บ้านอร่อย ๒๕ @ ๒๒ พ.ย.๖๔ บทความชุด "ปรับบ้านเติมฝัน" ตอนที่ 9/10 วันที่ 24 งานติดตั้งทรูวิชั่น ของร้านบ้านอร่อย ๒๕: 
สวัสดีครับทุกท่าน สำหรับตอนที่ 9/10 เราขอแบ่งเป็นอีกหลายตอนย่อย โดยจะแบ่งเป็นวันๆ โดยจะให้ภาพเล่าเรื่อง เพื่อเป็นประสบการณ์ให้กับผู้อ่าน ซึ่งชุดบทความตอนที่ 9 ผมจะสื่อสารเน้นงานระบบกล้องวงจรปิด งานการติดตั้งระบบน้ำด่าง ระบบทรูวิชั่น การเพิ่มเติมส่วนการเตรียมผัก ของ "ร้านบ้านอร่อย ๒๕" ในส่วนพื้นที่เพิ่มเติม ห้องเตรียมผัก ห้องค้าปลีก และห้องจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้า สำหรับวันที่ 24 ตามภาพสำหรับบทความนี้ จะเป็นการติดตั้งระบบทรูวิชั่น ซึ่งเข้าทำงานพร้อมกันกับระบบกล้องวงจรปิด โดยในวันนี้มีช่างเข้างาน 3 ช่าง คือ ช่าง .....อ่านต่อ

บ้านอร่อย ๒๕ @ ๒๒ พ.ย.๖๔ บทความชุด "ปรับบ้านเติมฝัน" ตอนที่ 9/10 วันที่ 24 (วันที่ 1/3) งานระบบกล้องวงจรปิด ของร้านบ้านอร่อย ๒๕: 
สวัสดีครับทุกท่าน สำหรับตอนที่ 9/10 เราขอแบ่งเป็นอีกหลายตอนย่อย โดยจะแบ่งเป็นวันๆ โดยจะให้ภาพเล่าเรื่อง เพื่อเป็นประสบการณ์ให้กับผู้อ่าน ซึ่งชุดบทความตอนที่ 9 ผมจะสื่อสารเน้นงานระบบกล้องวงจรปิด งานการติดตั้งระบบน้ำด่าง การเพิ่มเติมส่วนการเตรียมผัก ของ "ร้านบ้านอร่อย ๒๕" ในส่วนพื้นที่เพิ่มเติม ห้องเตรียมผัก ห้องค้าปลีก และห้องจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้า สำหรับวันที่ 24 ตามภาพสำหรับบทความนี้ จะเป็นการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด วันที่ 1 ซึ่งตามแผนงานจะติดตั้งใช้เวลาประมาณ 3 วัน โดยในวันนี้มีช่างเข้างาน 3 ช่าง คือ .....อ่านต่อ

บ้านอร่อย ๒๕ @ ๒๒ พ.ย.๖๔ บทความชุด "ปรับบ้านเติมฝัน" ตอนที่ 8/10 วันที่ 24 (เก็บงานวันที่ 3) งานตกแต่งภายใน งานหลังคา ร้านบ้านอร่อย ๒๕ กับพื้นที่ห้องเตรียมผักและร้านค้าปลีก: 
สวัสดีครับทุกท่าน สำหรับตอนที่ 8/10 เราขอแบ่งเป็นอีกหลายตอนย่อย โดยจะแบ่งเป็นวันๆ โดยจะให้ภาพเล่าเรื่อง เพื่อเป็นประสบการณ์ให้กับผู้อ่าน ซึ่งชุดบทความตอนที่ 8 ผมจะสื่อสารเน้นงานด้านตกแต่งภายใน งานระบบไฟฟ้า งานหลังคา ของ "ร้านบ้านอร่อย ๒๕" และส่วนพื้นที่เพิ่มเติม ห้องเตรียมผัก ห้องค้าปลีก และห้องจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้า สำหรับวันที่ 24 ตามภาพจะเน้นการเก็บงานและงานทำความสะอาด และนำพื้นยกระดับก่อนเข้าร้านที่มีการปรับระดับความเอียงง เรียบร้อยแล้วมาตั้งวางหน้าร้าน อีตกทั้งงานเพิ่มเติมเป็นชั้นวางอุปกรณ์งานระบบต่างๆ ใต้ทีวี ซึ่งเป็น .....อ่านต่อ

บ้านอร่อย ๒๕ @ ๑๖ พ.ย.๖๔ บทความชุด "ปรับบ้านเติมฝัน" ตอนที่ 8/10 วันที่ 23 (เก็บงานวันที่ 2) งานระบบไฟฟ้า งานตกแต่งภายใน งานหลังคา ร้านบ้านอร่อย ๒๕ กับพื้นที่ห้องเตรียมผักและร้านค้าปลีก: สวัสดีครับทุกท่าน สำหรับตอนที่ 8/10 เราขอแบ่งเป็นอีกหลายตอนย่อย โดยจะแบ่งเป็นวันๆ โดยจะให้ภาพเล่าเรื่อง เพื่อเป็นประสบการณ์ให้กับผู้อ่าน ซึ่งชุดบทความตอนที่ 8 ผมจะสื่อสารเน้นงานด้านตกแต่งภายใน งานระบบไฟฟ้า งานหลังคา ของ "ร้านบ้านอร่อย ๒๕" และส่วนพื้นที่เพิ่มเติม ห้องเตรียมผัก ห้องค้าปลีก และห้องจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้า สำหรับวันที่ 23 ตามภาพจะเน้นการเก็บงานและงานทำความสะอาด ลงเงาพื้นยางลายไม้ ที่เชื่อมถึงกันสามห้อง งานห้องน้ำ งานห้องเตรียมผัก เป็น .....อ่านต่อ


บ้านอร่อย ๒๕ @ ๑๕ พ.ย.๖๔ บทความชุด "ปรับบ้านเติมฝัน" ตอนที่ 8/10 วันที่ 22 (เก็บงานวันที่ 1) งานระบบไฟฟ้า งานตกแต่งภายใน งานหลังคา ร้านบ้านอร่อย ๒๕ กับพื้นที่ห้องเตรียมผักและร้านค้าปลีก: 
สวัสดีครับทุกท่าน สำหรับตอนที่ 8/10 เราขอแบ่งเป็นอีกหลายตอนย่อย โดยจะแบ่งเป็นวันๆ โดยจะให้ภาพเล่าเรื่อง เพื่อเป็นประสบการณ์ให้กับผู้อ่าน ซึ่งชุดบทความตอนที่ 8 ผมจะสื่อสารเน้นงานด้านตกแต่งภายใน งานระบบไฟฟ้า งานหลังคา ของ "ร้านบ้านอร่อย ๒๕" และส่วนพื้นที่เพิ่มเติม ห้องเตรียมผัก ห้องค้าปลีก และห้องจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้า สำหรับวันที่ 22 ตามภาพจะเน้นการเก็บงาน เน้นงานภายนอก การเจาะช่องระบายอากาศ เก็บงานห้องน้ำปูขอบกระเบื้องห้องน้ำ ติดหลอดไฟที่ห้องค้าปลีก .....อ่านต่อ

บ้านอร่อย ๒๕ @ ๑๓ พ.ย.๖๔ บทความชุด "ปรับบ้านเติมฝัน" ตอนที่ 8/10 วันที่ 21 งานระบบไฟฟ้า งานตกแต่งภายใน งานหลังคา ร้านบ้านอร่อย ๒๕ กับพื้นที่ห้องเตรียมผักและร้านค้าปลีก: สวัสดีครับทุกท่าน สำหรับตอนที่ 8/10 เราขอแบ่งเป็นอีกหลายตอนย่อย โดยจะแบ่งเป็นวันๆ โดยจะให้ภาพเล่าเรื่อง เพื่อเป็นประสบการณ์ให้กับผู้อ่าน ซึ่งชุดบทความตอนที่ 8 ผมจะสื่อสารเน้นงานด้านตกแต่งภายใน งานระบบไฟฟ้า งานหลังคา ของ "ร้านบ้านอร่อย ๒๕" และส่วนพื้นที่เพิ่มเติม ห้องเตรียมผัก ห้องค้าปลีก และห้องจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้า สำหรับวันที่ 21 ตามภาพจะเน้นงานเก็บงานสี และปิดช่องลมใต้หลังคาด้านข้างร้านบ้านอร่อย ๒๕ งานภายในอีกเล็กน้อย งานเดินสายไฟแสงสว่าง .....อ่านต่อ

บ้านอร่อย ๒๕ @ ๑๒ พ.ย.๖๔ บทความชุด "ปรับบ้านเติมฝัน" ตอนที่ 10/10 วันที่ 20 เจ้าหน้าที่สินเชื่อ ธนาคารออมสิน สาขาบางบัวทอง ตรวจเยี่ยมพื้นที่ต่อเติมร้านบ้านอร่อย ๒๕: 
สวัสดีครับทุกท่าน สำหรับตอนที่ 10/10 เราขอแบ่งเป็นอีกหลายตอนย่อย โดยจะแบ่งเป็นวันๆ โดยจะให้ภาพเล่าเรื่อง เพื่อเป็นประสบการณ์ให้กับผู้อ่าน ซึ่งชุดบทความตอนที่ 10 เราจะสื่อสารเน้นงานด้านพิธีการ การเตรียมเปิดหน้าร้าน การตรวจเยี่ยมความคืบหน้าจากทางธนาคาร หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆ งานรับสินค้าเข้าร้านบ้านอร่อย ๒๕ สำหรับวันที่ 20 ระหว่างการต่อเติม ตามภาพมีเจ้าหน้าที่ของธนาคารออมสินสาขาบางบัวทอง เข้าตรวจเยี่ยมหลังการต่อเติม แต่เนื่องจาก .....อ่านต่อ

บ้านอร่อย ๒๕ @ ๑๑ พ.ย.๖๔ บทความชุด "ปรับบ้านเติมฝัน" ตอนที่ 8/10 วันที่ 19 งานระบบไฟฟ้า งานตกแต่งภายใน งานหลังคา ร้านบ้านอร่อย ๒๕ กับพื้นที่ห้องเตรียมผักและร้านค้าปลีก: 
สวัสดีครับทุกท่าน สำหรับตอนที่ 8/10 เราขอแบ่งเป็นอีกหลายตอนย่อย โดยจะแบ่งเป็นวันๆ โดยจะให้ภาพเล่าเรื่อง เพื่อเป็นประสบการณ์ให้กับผู้อ่าน ซึ่งชุดบทความตอนที่ 8 ผมจะสื่อสารเน้นงานด้านตกแต่งภายใน งานระบบไฟฟ้า งานหลังคา ของ "ร้านบ้านอร่อย ๒๕" และส่วนพื้นที่เพิ่มเติม ห้องเตรียมผัก ห้องค้าปลีก และห้องจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้า สำหรับวันที่ 19 ตามภาพจะเน้นงานเก็บงานสี และปิดช่องลมใต้หลังคาด้านหน้าร้านบ้านอร่อย ๒๕ งานภายในอีกเล็กน้อย เป็นผลงาน .....อ่านต่อ

บ้านอร่อย ๒๕ @ ๑๐ พ.ย.๖๔ บทความชุด "ปรับบ้านเติมฝัน" ตอนที่ 8/10 วันที่ 18 งานระบบไฟฟ้า งานตกแต่งภายใน งานหลังคา ร้านบ้านอร่อย ๒๕ กับพื้นที่ห้องเตรียมผักและร้านค้าปลีก:
 
สวัสดีครับทุกท่าน สำหรับตอนที่ 8/10 เราขอแบ่งเป็นอีกหลายตอนย่อย โดยจะแบ่งเป็นวันๆ โดยจะให้ภาพเล่าเรื่อง เพื่อเป็นประสบการณ์ให้กับผู้อ่าน ซึ่งชุดบทความตอนที่ 8 ผมจะสื่อสารเน้นงานด้านตกแต่งภายใน งานระบบไฟฟ้า งานหลังคา ของ "ร้านบ้านอร่อย ๒๕" และส่วนพื้นที่เพิ่มเติม ห้องเตรียมผัก ห้องค้าปลีก และห้องจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้า สำหรับวันที่ 18 ตามภาพจะเน้นงานขอบบัวของห้องเตรียมผัก ห้องจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้า และห้องค้าปลีก .....อ่านต่อ

บ้านอร่อย ๒๕ @ ๗ พ.ย.๖๔ บทความชุด "ปรับบ้านเติมฝัน" ตอนที่ 9/10 วันที่ 17 งานระบบเมนไฟฟ้าของ ร้านบ้านอร่อย ๒๕: 
สวัสดีครับทุกท่าน สำหรับตอนที่ 9/10 เราขอแบ่งเป็นอีกหลายตอนย่อย โดยจะแบ่งเป็นวันๆ โดยจะให้ภาพเล่าเรื่อง เพื่อเป็นประสบการณ์ให้กับผู้อ่าน ซึ่งชุดบทความตอนที่ 9 ผมจะสื่อสารเน้นงานระบบกล้องวงจรปิด งานการติดตั้งระบบน้ำด่าง การเพิ่มเติมส่วนการเตรียมผัก ของ "ร้านบ้านอร่อย ๒๕" ในส่วนพื้นที่เพิ่มเติม ห้องเตรียมผัก ห้องค้าปลีก และห้องจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้า แต่เนื่องจากงานระบบเมนไฟฟ้าน่าจะมีปัญหา จึงตัดสินใจปรับปรุงระบบเมนไฟฟ้าใหม่ในวันอาทิตย์ที่ 7 พ.ย.64 อย่างเร่งด่วน .....อ่านต่อ

บ้านอร่อย ๒๕ @ ๕ พ.ย.๖๔ บทความชุด "ปรับบ้านเติมฝัน" ตอนที่ 8/10 วันที่ 16 งานระบบไฟฟ้า งานตกแต่งภายใน งานหลังคา ร้านบ้านอร่อย ๒๕ กับพื้นที่ห้องเตรียมผักและร้านค้าปลีก: สวัสดีครับทุกท่าน สำหรับตอนที่ 8/10 เราขอแบ่งเป็นอีกหลายตอนย่อย โดยจะแบ่งเป็นวันๆ โดยจะให้ภาพเล่าเรื่อง เพื่อเป็นประสบการณ์ให้กับผู้อ่าน ซึ่งชุดบทความตอนที่ 8 ผมจะสื่อสารเน้นงานด้านตกแต่งภายใน งานระบบไฟฟ้า งานหลังคา ของ "ร้านบ้านอร่อย ๒๕" และส่วนพื้นที่เพิ่มเติม ห้องเตรียมผัก ห้องค้าปลีก และห้องจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้า สำหรับวันที่ 16 ตามภาพจะเน้นงานทาสีเสาหลอกของห้องเตรียมผัก และห้องค้าปลีก รวมถึงผนังให้ขาว งานยาวแนวห้องน้ำ และลงพื้น ด้วยสี EPOXY (สีฟ้า) ครั้งที่ 2 เป็น .....อ่านต่อ

บ้านอร่อย ๒๕ @ ๔ พ.ย.๖๔ บทความชุด "ปรับบ้านเติมฝัน" ตอนที่ 8/10 วันที่ 15 งานระบบไฟฟ้า งานตกแต่งภายใน งานหลังคา ร้านบ้านอร่อย ๒๕ กับพื้นที่ห้องเตรียมผักและร้านค้าปลีก:  
สวัสดีครับทุกท่าน สำหรับตอนที่ 8/10 เราขอแบ่งเป็นอีกหลายตอนย่อย โดยจะแบ่งเป็นวันๆ โดยจะให้ภาพเล่าเรื่อง เพื่อเป็นประสบการณ์ให้กับผู้อ่าน ซึ่งชุดบทความตอนที่ 8 ผมจะสื่อสารเน้นงานด้านตกแต่งภายใน งานระบบไฟฟ้า งานหลังคา ของ "ร้านบ้านอร่อย ๒๕" และส่วนพื้นที่เพิ่มเติม ห้องเตรียมผัก ห้องค้าปลีก และห้องจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้า สำหรับวันที่ 15 ตามภาพจะเน้นงานปูพื้นกระเบื้องยางห้องค้าปลีกและจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้า และลงสีจริงของ สี EPOXY (สีฟ้า) เป็น .....อ่านต่อ

บ้านอร่อย ๒๕ @ ๓-๔-๕ พ.ย.๖๔ บทความชุด "ปรับบ้านเติมฝัน" ตอนที่ 9/10 วันที่ 14-15-16 งานปรับห้องครัวและห้องซักล้างภายในบ้านอาศัยหลังร้านบ้านอร่อย ๒๕: 
สวัสดีครับทุกท่าน สำหรับตอนที่ 9/10 เราขอแบ่งเป็นอีกหลายตอนย่อย โดยจะแบ่งเป็นวันๆ โดยจะให้ภาพเล่าเรื่อง เพื่อเป็นประสบการณ์ให้กับผู้อ่าน ซึ่งชุดบทความตอนที่ 9 ผมจะสื่อสารเน้นงานระบบกล้องวงจรปิด งานการติดตั้งระบบน้ำด่าง การเพิ่มเติมส่วนการเตรียมผัก ของ "ร้านบ้านอร่อย ๒๕" ในส่วนพื้นที่เพิ่มเติม ห้องเตรียมผัก ห้องค้าปลีก และห้องจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้า แต่สำหรับวันที่ 13-14 ในส่วนนี้ ตามภาพสำหรับบทความนี้ จะเป็นการย้ายจุดล้างจานหน้าห้องน้ำ ไปอยู่ในห้องครัว และย้ายเครื่องซักผ้าจากห้องครัว มาอยู่หน้าห้องน้ำ ทำให้ .....อ่านต่อ

บ้านอร่อย ๒๕ @ ๓ พ.ย.๖๔ บทความชุด "ปรับบ้านเติมฝัน" ตอนที่ 8/10 วันที่ 14 งานระบบไฟฟ้า งานตกแต่งภายใน งานหลังคา ร้านบ้านอร่อย ๒๕ กับพื้นที่ห้องเตรียมผักและร้านค้าปลีก: 
สวัสดีครับทุกท่าน สำหรับตอนที่ 8/10 เราขอแบ่งเป็นอีกหลายตอนย่อย โดยจะแบ่งเป็นวันๆ โดยจะให้ภาพเล่าเรื่อง เพื่อเป็นประสบการณ์ให้กับผู้อ่าน ซึ่งชุดบทความตอนที่ 8 ผมจะสื่อสารเน้นงานด้านตกแต่งภายใน งานระบบไฟฟ้า งานหลังคา ของ "ร้านบ้านอร่อย ๒๕" และส่วนพื้นที่เพิ่มเติม ห้องเตรียมผัก ห้องค้าปลีก และห้องจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้า สำหรับวันที่ 14 ตามภาพจะเน้นงานโครงสร้างหลังคา ที่เป็นรูปแบบตู้คอนเทนเนอร์ (ส่วนงานปูหลังคา) และเป็นงานตกแต่งภายในส่วนงานเตรียมพื้นที่พร้อมลงสีรองพื้นแล้ว เพื่อให้พร้อมทาสี EPOXY ในวันรุ่งขึ้น เป็นผลงาน .....อ่านต่อ

บ้านอร่อย ๒๕ @ ๒ พ.ย.๖๔ บทความชุด "ปรับบ้านเติมฝัน" ตอนที่ 9/10 วันที่ 13 งานระบบกล้องวงจรปิด ของร้านบ้านอร่อย ๒๕: 
สวัสดีครับทุกท่าน สำหรับตอนที่ 9/10 เราขอแบ่งเป็นอีกหลายตอนย่อย โดยจะแบ่งเป็นวันๆ โดยจะให้ภาพเล่าเรื่อง เพื่อเป็นประสบการณ์ให้กับผู้อ่าน ซึ่งชุดบทความตอนที่ 9 ผมจะสื่อสารเน้นงานระบบกล้องวงจรปิด งานการติดตั้งระบบน้ำด่าง การเพิ่มเติมส่วนการเตรียมผัก ของ "ร้านบ้านอร่อย ๒๕" ในส่วนพื้นที่เพิ่มเติม ห้องเตรียมผัก ห้องค้าปลีก และห้องจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้า สำหรับวันที่ 13 ตามภาพสำหรับบทความนี้ จะเป็นการติดตั้งจอทีวี 50 นิ้ว ไว้เป็นหน้าจอมอนิเตอร์ดูกล้องวงจรปิด ก่อนเข้าติดตั้ง .....อ่านต่อ

บ้านอร่อย ๒๕ @ ๒ พ.ย.๖๔ บทความชุด "ปรับบ้านเติมฝัน" ตอนที่ 8/10 วันที่ 13 งานระบบไฟฟ้า งานตกแต่งภายใน งานหลังคา ร้านบ้านอร่อย ๒๕ กับพื้นที่ห้องเตรียมผักและร้านค้าปลีก: 
สวัสดีครับทุกท่าน สำหรับตอนที่ 8/10 เราขอแบ่งเป็นอีกหลายตอนย่อย โดยจะแบ่งเป็นวันๆ โดยจะให้ภาพเล่าเรื่อง เพื่อเป็นประสบการณ์ให้กับผู้อ่าน ซึ่งชุดบทความตอนที่ 8 ผมจะสื่อสารเน้นงานด้านตกแต่งภายใน งานระบบไฟฟ้า งานหลังคา ของ "ร้านบ้านอร่อย ๒๕" และส่วนพื้นที่เพิ่มเติม ห้องเตรียมผัก ห้องค้าปลีก และห้องจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้า สำหรับวันที่ 13 ตามภาพจะเน้นงานโครงสร้างหลังคา ที่เป็นรูปแบบตู้คอนเทนเนอร์ และเป็นงานตกแต่งภายในส่วนงานเตรียมพื้นอีกเล็กน้อย เพื่อให้พร้อมทาสี EPOXY เป็นผลงานที่ยอดเยี่ยมของทางบริษัท บิ๊กบ๊อก คอนเทนเนอร์ จำกัด .....อ่านต่อ

บ้านอร่อย ๒๕ @ ๒๙ ต.ค.๖๔ บทความชุด "ปรับบ้านเติมฝัน" ตอนที่ 8/10 วันที่ 12 งานระบบเครื่องปรับอากาศ ร้านบ้านอร่อย ๒๕ กับการทำพื้นที่ห้องเตรียมผักและร้านค้าปลีก: 
สวัสดีครับทุกท่าน สำหรับตอนที่ 8/10 เราขอแบ่งเป็นอีกหลายตอนย่อย โดยจะแบ่งเป็นวันๆ โดยจะให้ภาพเล่าเรื่อง เพื่อเป็นประสบการณ์ให้กับผู้อ่าน ซึ่งชุดบทความตอนที่ 8 ผมจะสื่อสารเน้นงานด้านตกแต่งภายใน งานระบบไฟฟ้า งานหลังคา ของ "ร้านบ้านอร่อย ๒๕" และส่วนพื้นที่เพิ่มเติม ห้องเตรียมผัก ห้องค้าปลีก และห้องจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้า สำหรับวันที่ 12 ตามภาพสำหรับบทความนี้ จะเป็นการติดตั้งเครื่องปรับอากาศภายในร้านบ้านอร่อย ๒๕ ที่ใช้เครื่องเดิมแต่ย้ายตำแหน่ง เนื่องจากด้านข้างมีการติดตั้งห้องน้ำเพิ่ม และสายท่อน้ำยาแอร์ .....อ่านต่อ

บ้านอร่อย ๒๕ @ ๒๙ ต.ค.๖๔ บทความชุด "ปรับบ้านเติมฝัน" ตอนที่ 8/10 วันที่ 12 งานระบบไฟฟ้า งานตกแต่งภายใน งานหลังคา ร้านบ้านอร่อย ๒๕ กับพื้นที่ห้องเตรียมผักและร้านค้าปลีก: 
สวัสดีครับทุกท่าน สำหรับตอนที่ 8/10 เราขอแบ่งเป็นอีกหลายตอนย่อย โดยจะแบ่งเป็นวันๆ โดยจะให้ภาพเล่าเรื่อง เพื่อเป็นประสบการณ์ให้กับผู้อ่าน ซึ่งชุดบทความตอนที่ 8 ผมจะสื่อสารเน้นงานด้านตกแต่งภายใน งานระบบไฟฟ้า งานหลังคา ของ "ร้านบ้านอร่อย ๒๕" และส่วนพื้นที่เพิ่มเติม ห้องเตรียมผัก ห้องค้าปลีก และห้องจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้า สำหรับวันที่ 12 ตามภาพจะเน้นงานโครงสร้างหลังคา ที่เป็นรูปแบบตู้คอนเทนเนอร์ และเป็นงานตกแต่งภายในส่วนงานเตรียมพื้นอีกเล็กน้อย เพื่อให้พร้อมทาสี EPOXY อีกทั้งยังมีส่วนงานติดตั้งเครื่องปรับอากาศ .....อ่านต่อ

บ้านอร่อย ๒๕ @ ๒๘ ต.ค.๖๔ บทความชุด "ปรับบ้านเติมฝัน" ตอนที่ 8/10 วันที่ 11 งานระบบไฟฟ้า งานตกแต่งภายใน ร้านบ้านอร่อย ๒๕ กับพื้นที่ห้องเตรียมผักและร้านค้าปลีก: สวัสดีครับทุกท่าน สำหรับตอนที่ 8/10 เราขอแบ่งเป็นอีกหลายตอนย่อย โดยจะแบ่งเป็นวันๆ โดยจะให้ภาพเล่าเรื่อง เพื่อเป็นประสบการณ์ให้กับผู้อ่าน ซึ่งชุดบทความตอนที่ 8 ผมจะสื่อสารเน้นงานด้านตกแต่งภายใน งานระบบไฟฟ้า งานหลังคา ของ "ร้านบ้านอร่อย ๒๕" และส่วนพื้นที่เพิ่มเติม ห้องเตรียมผัก ห้องค้าปลีก และห้องจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้า สำหรับวันที่ 11 ตามภาพจะเป็นงานตกแต่งภายใน การติดตั้งกระจกเข้ากับกรอบประตู กรอบหน้าต่างอลูมิเนียม ที่เมื่อวานได้ติดตั้งไว้แล้ว อีกกลุ่มหนึ่งช่างหลักเคลียร์พื้นทั้งหมดเพื่อรอลงสี  EPOXY ส่วนห้องน้ำ .....อ่นต่อ

บ้านอร่อย ๒๕ @ ๒๗ ต.ค.๖๔ บทความชุด "ปรับบ้านเติมฝัน" ตอนที่ 8/10 วันที่ 10 งานระบบไฟฟ้า งานตกแต่งภายใน ร้านบ้านอร่อย ๒๕ กับพื้นที่ห้องเตรียมผักและร้านค้าปลีก: 
สวัสดีครับทุกท่าน สำหรับตอนที่ 8/10 เราขอแบ่งเป็นอีกหลายตอนย่อย โดยจะแบ่งเป็นวันๆ โดยจะให้ภาพเล่าเรื่อง เพื่อเป็นประสบการณ์ให้กับผู้อ่าน ซึ่งชุดบทความตอนที่ 8 ผมจะสื่อสารเน้นงานด้านตกแต่งภายใน งานระบบไฟฟ้า งานหลังคา ของ "ร้านบ้านอร่อย ๒๕" และส่วนพื้นที่เพิ่มเติม ห้องเตรียมผัก ห้องค้าปลีก และห้องจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้า สำหรับวันที่ 10 ตามภาพจะเป็นงานตกแต่งภายใน การติดตั้งกรอบประตู กรอบหน้าต่างอลูมิเนียม มาแรงกว่าเรื่องอื่นๆ รองลงมาคือ การเตรียมพื้นผิวของห้องทุกห้อง เช่น ห้องเตรียมผักที่รอสี EPOXY .....อ่านต่อ

บ้านอร่อย ๒๕ @ ๒๖ ต.ค.๖๔ บทความชุด "ปรับบ้านเติมฝัน" ตอนที่ 8/10 วันที่ 9 งานระบบไฟฟ้า งานตกแต่งภายใน ร้านบ้านอร่อย ๒๕ กับพื้นที่ห้องเตรียมผักและร้านค้าปลีก: 
สวัสดีครับทุกท่าน สำหรับตอนที่ 8/10 เราขอแบ่งเป็นอีกหลายตอนย่อย โดยจะแบ่งเป็นวันๆ โดยจะให้ภาพเล่าเรื่อง เพื่อเป็นประสบการณ์ให้กับผู้อ่าน ซึ่งชุดบทความตอนที่ 8 ผมจะสื่อสารเน้นงานด้านตกแต่งภายใน งานระบบไฟฟ้า งานหลังคา ของ "ร้านบ้านอร่อย ๒๕" และส่วนพื้นที่เพิ่มเติม ห้องเตรียมผัก ห้องค้าปลีก และห้องจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้า สำหรับวันที่ 9 ตามภาพจะเป็นงานระบบไฟฟ้าเป็นส่วนใหญ่ เพราะว่า ีรายละเอียดค่อนข้างมาก มีปลั๊กมากกว่าปกติ ไฟแสงสว่างมากเพื่อการดูผักและเครื่องเคียง ให้มีคุณภาพตามเกณฑู์ที่เรากำหนด และมีการเก็บงานพื้นและผนังเพื่อรอการติดตั้งประตู-หน้าต่าง ในวันถัดไป ซึ่งงาน .....อ่านต่อ

บ้านอร่อย ๒๕ @ ๒๕ ต.ค.๖๔ บทความชุด "ปรับบ้านเติมฝัน" ตอนที่ 8/10 วันที่ 8 งานระบบไฟฟ้า งานตกแต่งภายใน ร้านบ้านอร่อย ๒๕ กับพื้นที่ห้องเตรียมผักและร้านค้าปลีก: สวัสดีครับทุกท่าน สำหรับตอนที่ 8/10 เราขอแบ่งเป็นอีกหลายตอนย่อย โดยจะแบ่งเป็นวันๆ โดยจะให้ภาพเล่าเรื่อง เพื่อเป็นประสบการณ์ให้กับผู้อ่าน ซึ่งชุดบทความตอนที่ 8 ผมจะสื่อสารเน้นงานด้านตกแต่งภายใน งานระบบไฟฟ้า งานหลังคา ของ "ร้านบ้านอร่อย ๒๕" และส่วนพื้นที่เพิ่มเติม ห้องเตรียมผัก ห้องค้าปลีก และห้องจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้า สำหรับวันที่ 8 ตามภาพจะเป็นงานเก็บงานโครงสร้างที่ยังค้างอีกนิดหน่อย งานตกแต่งภายในกรอบประตูหน้าต่าง เพื่อรอติดตั้งงานกระจก และงานระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ซึ่งงานเดินหน้า .....อ่านต่อ

บ้านอร่อย ๒๕ @ ๒๓ - ๒๕ ต.ค.๖๔ บทความชุด "ปรับบ้านเติมฝัน" ตอนที่ 7/10 วันที่ 6+7+8 (เช้า) งานโครงสร้างเชื่อมร้านบ้านอร่อย ๒๕ กับพื้นที่ห้องเตรียมผักและร้านค้าปลีก: 
สวัสดีครับทุกท่าน สำหรับตอนที่ 7/10 เราขอแบ่งเป็นอีกหลายตอนย่อย โดยจะแบ่งเป็นวันๆ โดยจะให้ภาพเล่าเรื่อง เพื่อเป็นประสบการณ์ให้กับผู้อ่าน ซึ่งชุดบทความตอนที่ 7 ผมจะสื่อสารเน้นงานด้านโครงสร้างทั้งหมด ตั้งแต่ ย้ายคอนเทนเนอร์ "ร้านบ้านอร่อย ๒๕" ตั้งพื้นห้องเตรียมล้างผักและห้องค้าปลีก งานหลังคา งานห้องน้ำ งานประตู-หน้าต่าง งานปูพื้น เป็นต้น สำหรับวันที่ 6 (เสาร์) เราจัดข้าวของให้เรียบร้อย ช่างจะได้เข้าพื้นที่ทำงานง่ายขึ้น และช่วงเย็นได้ให้ช่างแร์ช่วยนำปืนฉีดน้ำล้างทำความสะอาดผนังกระเบื้องหิน ให้สะอาดพร้อมทาเคลือบยูรีเทนให้เงางาม สำหรับ .....อ่านต่อ

บ้านอร่อย ๒๕ @ ๒๒ ต.ค.๖๔ บทความชุด "ปรับบ้านเติมฝัน" ตอนที่ 7/10 วันที่ 5 งานโครงสร้างเชื่อมร้านบ้านอร่อย ๒๕ กับพื้นที่ห้องเตรียมผักและร้านค้าปลีก: สวัสดีครับทุกท่าน สำหรับตอนที่ 7/10 เราขอแบ่งเป็นอีกหลายตอนย่อย โดยจะแบ่งเป็นวันๆ โดยจะให้ภาพเล่าเรื่อง เพื่อเป็นประสบการณ์ให้กับผู้อ่าน ซึ่งชุดบทความตอนที่ 7 ผมจะสื่อสารเน้นงานด้านโครงสร้างทั้งหมด ตั้งแต่ ย้ายคอนเทนเนอร์ "ร้านบ้านอร่อย ๒๕" ตั้งพื้นห้องเตรียมล้างผักและห้องค้าปลีก งานหลังคา งานห้องน้ำ งานประตู-หน้าต่าง งานปูพื้น เป็นต้น สำหรับวันที่ 5 ตามภาพจะเป็นงานหลังคา งานผนังห้องทุกห้องเตรียมขอบประตู-หน้าต่าง สำหรับรอติดตั้งประตู ช่องหน้าต่าง ซึ่งวันนี้มีอุปสรรคใหญ่คือ มีฝนตกหนักช่วงเช้าทำให้ .....อ่านต่อ

บ้านอร่อย ๒๕ @ ๒๑ ต.ค.๖๔ บทความชุด "ปรับบ้านเติมฝัน" ตอนที่ 7/10 วันที่ 4 งานโครงสร้างเชื่อมร้านบ้านอร่อย ๒๕ กับพื้นที่ห้องเตรียมผักและร้านค้าปลีก: สวัสดีครับทุกท่าน สำหรับตอนที่ 7/10 เราขอแบ่งเป็นอีกหลายตอนย่อย โดยจะแบ่งเป็นวันๆ โดยจะให้ภาพเล่าเรื่อง เพื่อเป็นประสบการณ์ให้กับผู้อ่าน ซึ่งชุดบทความตอนที่ 7 ผมจะสื่อสารเน้นงานด้านโครงสร้างทั้งหมด ตั้งแต่ ย้ายคอนเทนเนอร์ "ร้านบ้านอร่อย ๒๕" ตั้งพื้นห้องเตรียมล้างผักและห้องค้าปลีก งานหลังคา งานห้องน้ำ งานประตู-หน้าต่าง งานปูพื้น เป็นต้น สำหรับวันที่ 4 ตามภาพจะเป็นงานผนังห้องทุกห้อง โดยมีการตัดผนังทำเป็นช่องประตู-หน้าต่าง เชื่อมกับห้องเตรียมผัก-ห้องค้าปลีก ซึ่งส่วนตัวมองว่า งานสำหรับวันที่ 4 เดินหน้าไปอย่างมาก เป็นผลงานที่ยอดเยี่ยมของทางบริษัท บิ๊กบ๊อก คอนเทนเนอร์ จำกัด .....อ่านต่อ

บ้านอร่อย ๒๕ @ ๒๐ ต.ค.๖๔ บทความชุด "ปรับบ้านเติมฝัน" ตอนที่ 7/10 วันที่ 3 งานโครงสร้างเชื่อมร้านบ้านอร่อย ๒๕ กับพื้นที่ห้องเตรียมผักและร้านค้าปลีก: 
สวัสดีครับทุกท่าน สำหรับตอนที่ 7/10 เราขอแบ่งเป็นอีกหลายตอนย่อย โดยจะแบ่งเป็นวันๆ โดยจะให้ภาพเล่าเรื่อง เพื่อเป็นประสบการณ์ให้กับผู้อ่าน ซึ่งชุดบทความตอนที่ 7 ผมจะสื่อสารเน้นงานด้านโครงสร้างทั้งหมด ตั้งแต่ ย้ายคอนเทนเนอร์ "ร้านบ้านอร่อย ๒๕" ตั้งพื้นห้องเตรียมล้างผักและห้องค้าปลีก งานหลังคา งานห้องน้ำ งานประตู-หน้าต่าง งานปูพื้น เป็นต้น สำหรับวันที่ 3 ตามภาพจะเป็นงานปูพื้นห้องเตรียมล้างผัก งานห้องน้ำ และห้องจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้า (โครงการใหม่) และงานฟุตติ้ง (ขารับน้ำหนักตู้คอนเทนเนอร์) ซึ่งส่วนตัวมองว่า งานสำหรับวันที่ 3 คืบหน้าไปมากเช่นเดียวกับ 2 วันที่ผ่านมา เป็นผลงานของทางบริษัท บิ๊กบ๊อก คอนเทนเนอร์ จำกัด .....อ่านต่อ

บ้านอร่อย ๒๕ @ ๑๙ ต.ค.๖๔ บทความชุด "ปรับบ้านเติมฝัน" ตอนที่ 7/10 วันที่ 2 งานโครงสร้างเชื่อมร้านบ้านอร่อย ๒๕ กับพื้นที่ห้องเตรียมผักและร้านค้าปลีก: 
สวัสดีครับทุกท่าน สำหรับตอนที่ 7/10 เราขอแบ่งเป็นอีกหลายตอนย่อย โดยจะแบ่งเป็นวันๆ โดยจะให้ภาพเล่าเรื่อง เพื่อเป็นประสบการณ์ให้กับผู้อ่าน ซึ่งชุดบทความตอนที่ 7 ผมจะสื่อสารเน้นงานด้านโครงสร้างทั้งหมด ตั้งแต่ ย้ายคอนเทนเนอร์ "ร้านบ้านอร่อย ๒๕" ตั้งพื้นห้องเตรียมล้างผักและห้องค้าปลีก งานหลังคา งานห้องน้ำ งานประตู-หน้าต่าง งานปูพื้น เป็นต้น สำหรับวันที่ 2 ตามภาพจะเป็นงานโครงสร้างพื้นห้องเตรียมล้างผัก และห้องจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้า (โครงการใหม่) ซึ่งส่วนตัวมองว่า งานสำหรับวันที่ 2 เดินหน้าไปมาก เป็นผลงานของทางบริษัท บิ๊กบ๊อก คอนเทนเนอร์ จำกัด .....อ่านต่อ

บ้านอร่อย ๒๕ @ ๑๘ ต.ค.๖๔ บทความชุด "ปรับบ้านเติมฝัน" ตอนที่ 7/10 วันที่ 1 งานโครงสร้างเชื่อมร้านบ้านอร่อย ๒๕ กับพื้นที่ห้องเตรียมผักและร้านค้าปลีก: 
สวัสดีครับทุกท่าน สำหรับตอนที่ 7/10 เราขอแบ่งเป็นอีกหลายตอนย่อย โดยจะแบ่งเป็นวันๆ โดยจะให้ภาพเล่าเรื่อง เพื่อเป็นประสบการณ์ให้กับผู้อ่าน ซึ่งชุดบทความตอนที่ 7 ผมจะสื่อสารเน้นงานด้านโครงสร้างทั้งหมด ตั้งแต่ ย้ายคอนเทนเนอร์ "ร้านบ้านอร่อย ๒๕" ตั้งพื้นห้องเตรียมล้างผักและห้องค้าปลีก งานหลังคา งานห้องน้ำ งานประตู-หน้าต่าง งานปูพื้น เป็นต้น สำหรับวันที่ 1 ตามภาพจะเป็นงานย้ายตู้คอนเทนเนอร์ งานโครงสร้างพื้นห้องเตรียมล้างผัก และส่วนตัวมองว่า งานสำหรับวันที่ 1 เดินหน้าไปได้ดีมาก ทำให้มีความมั่นใจว่า ทางบริษัท บิ๊กบ๊อก คอนเทนเนอร์ จำกัด จะดำเนินการปรับต่อเติมพื้นที่เสร็จทันตามกำหนดเวลาที่ตกลงกันไว้ครับ .....อ่านต่อ

บ้านอร่อย ๒๕ @ ๑๖ ต.ค.๖๔ บทความชุด "ปรับบ้านเติมฝัน" ตอนที่ 6/10 ขั้นตอนสำคัญในการเตรียมพื้นที่ให้พร้อมสำหรับทีมต่อเติมจะเข้าทำงาน: สวัสดีครับทุกท่าน ผ่านไปแล้ว 5 บทความ ในบทความตอนที่ 6/10 ส่วนตัวเราคิดว่ามีความสำคัญไม่แพ้ขั้นตอนใดๆ ไม่ว่าจะทำเรื่องใดก็ตาม โดยเฉพาะการปรับพื้นที่ การต่อเติมบ้าน คือ ขั้นตอนการเตรียมพพื้นที่ ให้โล่ง ว่างมากที่สุดเท่าที่จะทำได้ จึงขอนำภาพถ่ายมาแบ่งปัน ซึ่งก่อนหน้านี้หน้าบ้านมีข้าวของมากกว่านี้ ภาพถ่ายที่นำมาแสดงจึงอาจจะดูมีสิ่งของไม่มาก ในท้ายสุดก็โล่งจนไม่มีสิ่งของใดๆ รวมทั้งยังมีงานระบบที่ต้องจัดการคือ การตัดย้ายคอมเพรสเซอร์เครื่องปรับอากาศออก แล้วค่อยกลับมาติดตั้งใหม่ ดังนั้นในบทความนี้อาจไม่มีสาระเนื้อหา แต่ผมขอแยกมาเป็น 1 บทความ เพื่อให้ความสำคัญกับการเตรียมพื้นที่ครับ .....อ่านต่อ

บ้านอร่อย ๒๕ @ ๘ ต.ค.๖๔ บทความชุด "ปรับบ้านเติมฝัน" ตอนที่ 5/10 เซ็นต์สัญญาสินเชื่อกับธนาคารออมสิน สาขาบางบัวทอง: สำหรับการตัดสินใจที่จะมีหนี้สินเชื่อกับทางธนาคารออมสิน โดยให้ บสย. ค้ำประกันวงเงินสินเชื่อให้นั้น ยอมรับว่า ในขั้นตอนเตรียมเอกสารสำคัญต่างๆ นั้น มีความยากพอสมควร แต่เราก็ผ่านจุดนั้นมาแล้ว ทำให้มีความรู้สึกภาคภูมิใจอย่างมาก นับจากวันที่ทราบผลว่าผ่านด่านยากของการพิจารณาความเป็นไปได้ของการดำเนินการธุรกิจ "ร้านบ้านอร่อย ๒๕" เราก็แทบจะนับวันรอลงนามในสัญญาสินเชื่อในวันนี้ครับ สาเหตุสำคัญของการก้าวข้ามยกระดับการทำธุรกิจคือ เงินทุน เราไม่มีเงินทุน ทำให้เราไม่สามารถขยายความสามารถในการผลิตได้ ดังนั้น การได้ทุนสินเชื่อจากธนาคารออมสิน ในครั้งนี้จึง .....อ่านต่อ

บ้านอร่อย ๒๕ @ ๒๙ ก.ย.๖๔ บทความชุด "ปรับบ้านเติมฝัน" ตอนที่ 4/10 แบบต่อเติมร้านบ้านอร่อย ๒๕ พร้อมแล้วสำหรับการเตรียมงานต่อเติม: 
สำหรับบทความตอนนี้จะนำแบบและการออกแบบมาให้ทุกท่านดูเป็นตัวอย่าง หลังทุกเรื่องผ่านพ้นไปแล้ว จาก 3 บทความที่ผ่านมา เมื่อทาง บริษัท บิ๊ก บ๊อก คอนเทนเนอร์ จำกัด ได้ทำการออกแบบการต่อเติมพื้นที่หน้าบ้านรูปแบบตู้คอนเทนเนอร์ ซึ่ง ณ ตอนนี้เราตัดรายการปรับปรุงต่อเติมออกบางรายการ อาทิเช่น การทำฐานรากบริเวณหน้าบ้าน ที่เดิมจะมีความยุ่งยากอย่างมากเนื่องจากต้องนำตู้คอนเทนเนอร์เดิมของร้านบ้านอร่อย ๒๕ เคลื่อนตัวไปวางไว้ตรงข้ามหน้าบ้าน ภายในบริเวณพื้นที่ส่วนกลางในหมู่บ้าน ซึ่งจะต้องแจ้งคณะกรรมการและสมาชิกหมู่บ้าน หรือกรณีของหลังคา ที่จะมีการปรับให้มีมูลค่าลดลง อันเนื่องจากงบประมาณที่ได้จาก .....อ่านต่อ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น