บทความชุด "ปรับบ้านเติมฝัน" ร้านบ้านอร่อย ๒๕ (วันที่ 18 ต.ค. - 5 ธ.ค.64)


บ้านอร่อย ๒๕ @ ๑๔ ธ.ค.๖๔ บทความชุด "ปรับบ้านเติมฝัน" ตอนที่ 9/10 วันที่ 32 ทำความสะอาดทั้งภายนอกและภายใน ของร้านบ้านอร่อย ๒๕: 
สวัสดีครับทุกท่าน สำหรับตอนที่ 9/10 เราขอแบ่งเป็นอีกหลายตอนย่อย โดยจะแบ่งเป็นวันๆ โดยจะให้ภาพเล่าเรื่อง เพื่อเป็นประสบการณ์ให้กับผู้อ่าน ซึ่งชุดบทความตอนที่ 9 ผมจะสื่อสารเน้นงานระบบอินเตอร์เน็ต งานระบบกล้องวงจรปิด งานการติดตั้งระบบน้ำด่าง ระบบทรูวิชั่น การเพิ่มเติมส่วนการเตรียมผัก ของ "ร้านบ้านอร่อย ๒๕" ในส่วนพื้นที่เพิ่มเติม ห้องเตรียมผัก ห้องค้าปลีก และห้องจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้า สำหรับวันที่ 32 เป็นการทำความสะอาดภายนอกและภายในร้านบ้านอร่อย ๒๕ ห้องเตรียมผักห้องค้าปลีก และห้องจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้า เพื่อเตรียม .....อ่านต่อ

บ้านอร่อย ๒๕ @ ๑๓ ธ.ค.๖๔ บทความชุด "ปรับบ้านเติมฝัน" ตอนที่ 9/10 วันที่ 31 เก็บงานระบบไฟฟ้า ของร้านบ้านอร่อย ๒๕: 
สวัสดีครับทุกท่าน สำหรับตอนที่ 9/10 เราขอแบ่งเป็นอีกหลายตอนย่อย โดยจะแบ่งเป็นวันๆ โดยจะให้ภาพเล่าเรื่อง เพื่อเป็นประสบการณ์ให้กับผู้อ่าน ซึ่งชุดบทความตอนที่ 9 ผมจะสื่อสารเน้นงานระบบอินเตอร์เน็ต งานระบบกล้องวงจรปิด งานการติดตั้งระบบน้ำด่าง ระบบทรูวิชั่น การเพิ่มเติมส่วนการเตรียมผัก ของ "ร้านบ้านอร่อย ๒๕" ในส่วนพื้นที่เพิ่มเติม ห้องเตรียมผัก ห้องค้าปลีก และห้องจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้า สำหรับวันที่ 31 เป็นการเก็บงานไฟฟ้าแสงสว่าง จึงได้ให้ช่างต่าย เข้ามาดำนินการเปลี่ยนแปลงจนแล้วเสร็จ เพื่อการใช้ทรัพยย์สินอย่างมีประสิทธิภาพ ครับ .....อ่านต่อ

บ้านอร่อย ๒๕ @ ๒๙ พ.ย.๖๔ บทความชุด "ปรับบ้านเติมฝัน" ตอนที่ 9/10 วันที่ 30 (วันที่ 3/3) งานระบบกล้องวงจรปิด ของร้านบ้านอร่อย ๒๕: 
สวัสดีครับทุกท่าน สำหรับตอนที่ 9/10 เราขอแบ่งเป็นอีกหลายตอนย่อย โดยจะแบ่งเป็นวันๆ โดยจะให้ภาพเล่าเรื่อง เพื่อเป็นประสบการณ์ให้กับผู้อ่าน ซึ่งชุดบทความตอนที่ 9 ผมจะสื่อสารเน้นงานระบบกล้องวงจรปิด งานการติดตั้งระบบน้ำด่าง การเพิ่มเติมส่วนการเตรียมผัก ของ "ร้านบ้านอร่อย ๒๕" ในส่วนพื้นที่เพิ่มเติม ห้องเตรียมผัก ห้องค้าปลีก และห้องจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้า สำหรับวันที่ 30 ตามภาพสำหรับบทความนี้ จะเป็นการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด วันที่ 3 ซึ่งเป็นการติดตั้งกล้องใหม่แทน .....อ่านต่อ

บ้านอร่อย ๒๕ @ ๒๗ พ.ย.๖๔ บทความชุด "ปรับบ้านเติมฝัน" ตอนที่ 9/10 วันที่ 29 เก็บงานสีผนัง ติดตั้งกันสาดช่องระบายอากาศ เก็บรูรั่วบนหลังคา ของร้านบ้านอร่อย ๒๕: สวัสดีครับทุกท่าน สำหรับตอนที่ 9/10 เราขอแบ่งเป็นอีกหลายตอนย่อย โดยจะแบ่งเป็นวันๆ โดยจะให้ภาพเล่าเรื่อง เพื่อเป็นประสบการณ์ให้กับผู้อ่าน ซึ่งชุดบทความตอนที่ 9 ผมจะสื่อสารเน้นงานระบบอินเตอร์เน็ต งานระบบกล้องวงจรปิด งานการติดตั้งระบบน้ำด่าง ระบบทรูวิชั่น การเพิ่มเติมส่วนการเตรียมผัก ของ "ร้านบ้านอร่อย ๒๕" ในส่วนพื้นที่เพิ่มเติม ห้องเตรียมผัก ห้องค้าปลีก และห้องจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้า รวมถึงงานด้านความสะอาดเรียบร้อยเพื่อความสวยงาม สำหรับวันที่ 29 เป็นการเก็บงานบริเวณ .....อ่านต่อ

บ้านอร่อย ๒๕ @ ๒๖ พ.ย.๖๔ บทความชุด "ปรับบ้านเติมฝัน" ตอนที่ 9/10 วันที่ 28 เก็บงานระบบสายสัญญาณของงานระบบกล้องวงจรปิด ของร้านบ้านอร่อย ๒๕: 
สวัสดีครับทุกท่าน สำหรับตอนที่ 9/10 เราขอแบ่งเป็นอีกหลายตอนย่อย โดยจะแบ่งเป็นวันๆ โดยจะให้ภาพเล่าเรื่อง เพื่อเป็นประสบการณ์ให้กับผู้อ่าน ซึ่งชุดบทความตอนที่ 9 ผมจะสื่อสารเน้นงานระบบอินเตอร์เน็ต งานระบบกล้องวงจรปิด งานการติดตั้งระบบน้ำด่าง ระบบทรูวิชั่น การเพิ่มเติมส่วนการเตรียมผัก ของ "ร้านบ้านอร่อย ๒๕" ในส่วนพื้นที่เพิ่มเติม ห้องเตรียมผัก ห้องค้าปลีก และห้องจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้า สำหรับวันที่ 28 เป็นการเก็บงานด้านความสะอาดเรียบร้อยของสายสัญญาณระบบ .....อ่านต่อ

บ้านอร่อย ๒๕ @ ๒๕ พ.ย.๖๔ บทความชุด "ปรับบ้านเติมฝัน" ตอนที่ 9/10 วันที่ 27 เก็บงานระบบไฟฟ้า เก็บงานสายไฟสายสัญญาณของระบบต่างๆ ซื้อของตกแต่งห้องน้ำ ของร้านบ้านอร่อย ๒๕: 
สวัสดีครับทุกท่าน สำหรับตอนที่ 9/10 เราขอแบ่งเป็นอีกหลายตอนย่อย โดยจะแบ่งเป็นวันๆ โดยจะให้ภาพเล่าเรื่อง เพื่อเป็นประสบการณ์ให้กับผู้อ่าน 
ซึ่งชุดบทความตอนที่ 9 ผมจะสื่อสารเน้นงานระบบอินเตอร์เน็ต งานระบบกล้องวงจรปิด งานการติดตั้งระบบน้ำด่าง ระบบทรูวิชั่น การเพิ่มเติมส่วนการเตรียมผัก ของ "ร้านบ้านอร่อย ๒๕" ในส่วนพื้นที่เพิ่มเติม ห้องเตรียมผัก ห้องค้าปลีก และห้องจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้า สำหรับวันที่ 27 เป็นการเก็บงานด้านความปลอดภัย ความสวยงาม ของงานระบบต่างๆ ที่ไม่มีเจ้าภาพ รับผิดชอบ และเราพิจารณาแล้วว่า เราควรดูแลเองจึงได้ให้ช่างต่าย .....อ่านต่อ

บ้านอร่อย ๒๕ @ ๒๔ พ.ย.๖๔ บทความชุด "ปรับบ้านเติมฝัน" ตอนที่ 9/10 วันที่ 26 สำรวจงานติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด และงานตกแต่งภายใน งานไฟฟ้า ของร้านบ้านอร่อย ๒๕: 
สวัสดีครับทุกท่าน สำหรับตอนที่ 9/10 เราขอแบ่งเป็นอีกหลายตอนย่อย โดยจะแบ่งเป็นวันๆ โดยจะให้ภาพเล่าเรื่อง เพื่อเป็นประสบการณ์ให้กับผู้อ่าน ซึ่งชุดบทความตอนที่ 9 ผมจะสื่อสารเน้นงานระบบอินเตอร์เน็ต งานระบบกล้องวงจรปิด งานการติดตั้งระบบน้ำด่าง ระบบทรูวิชั่น การเพิ่มเติมส่วนการเตรียมผัก ของ "ร้านบ้านอร่อย ๒๕" ในส่วนพื้นที่เพิ่มเติม ห้องเตรียมผัก ห้องค้าปลีก และห้องจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้า สำหรับวันที่ 26 หลังงานติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ต .....อ่านต่อ

บ้านอร่อย ๒๕ @ ๒๔ พ.ย.๖๔ บทความชุด "ปรับบ้านเติมฝัน" ตอนที่ 9/10 วันที่ 26 งานติดตั้งอินเตอร์เน็ต 3BB ของร้านบ้านอร่อย ๒๕: 
สวัสดีครับทุกท่าน สำหรับตอนที่ 9/10 เราขอแบ่งเป็นอีกหลายตอนย่อย โดยจะแบ่งเป็นวันๆ โดยจะให้ภาพเล่าเรื่อง เพื่อเป็นประสบการณ์ให้กับผู้อ่าน ซึ่งชุดบทความตอนที่ 9 ผมจะสื่อสารเน้นงานระบบอินเตอร์เน็ต งานระบบกล้องวงจรปิด งานการติดตั้งระบบน้ำด่าง ระบบทรูวิชั่น การเพิ่มเติมส่วนการเตรียมผัก ของ "ร้านบ้านอร่อย ๒๕" ในส่วนพื้นที่เพิ่มเติม ห้องเตรียมผัก ห้องค้าปลีก และห้องจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้า สำหรับวันที่ 26 ตามภาพสำหรับบทความนี้ จะเป็นการติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ต 3BB ซึ่งเข้าทำงานหลังงานระบบกล้องวงจรปิด เนื่องจากเดิมเรามีอินเตอร์เน็ตขอ TOT .....อ่านต่อ

บ้านอร่อย ๒๕ @ ๒๓ พ.ย.๖๔ บทความชุด "ปรับบ้านเติมฝัน" ตอนที่ 9/10 วันที่ 25 (วันที่ 2/3) งานระบบกล้องวงจรปิด ของร้านบ้านอร่อย ๒๕สวัสดีครับทุกท่าน สำหรับตอนที่ 9/10 เราขอแบ่งเป็นอีกหลายตอนย่อย โดยจะแบ่งเป็นวันๆ โดยจะให้ภาพเล่าเรื่อง เพื่อเป็นประสบการณ์ให้กับผู้อ่าน ซึ่งชุดบทความตอนที่ 9 ผมจะสื่อสารเน้นงานระบบกล้องวงจรปิด งานการติดตั้งระบบน้ำด่าง การเพิ่มเติมส่วนการเตรียมผัก ของ "ร้านบ้านอร่อย ๒๕" ในส่วนพื้นที่เพิ่มเติม ห้องเตรียมผัก ห้องค้าปลีก และห้องจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้า สำหรับวันที่ 25 ตามภาพสำหรับบทความนี้ จะเป็นการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด วันที่ 2 ซึ่งตามแผนงานจะติดตั้งใช้เวลาประมาณ 3 วัน .....อ่านต่อ

บ้านอร่อย ๒๕ @ ๒๒ พ.ย.๖๔ บทความชุด "ปรับบ้านเติมฝัน" ตอนที่ 9/10 วันที่ 24 งานติดตั้งทรูวิชั่น ของร้านบ้านอร่อย ๒๕: 
สวัสดีครับทุกท่าน สำหรับตอนที่ 9/10 เราขอแบ่งเป็นอีกหลายตอนย่อย โดยจะแบ่งเป็นวันๆ โดยจะให้ภาพเล่าเรื่อง เพื่อเป็นประสบการณ์ให้กับผู้อ่าน ซึ่งชุดบทความตอนที่ 9 ผมจะสื่อสารเน้นงานระบบกล้องวงจรปิด งานการติดตั้งระบบน้ำด่าง ระบบทรูวิชั่น การเพิ่มเติมส่วนการเตรียมผัก ของ "ร้านบ้านอร่อย ๒๕" ในส่วนพื้นที่เพิ่มเติม ห้องเตรียมผัก ห้องค้าปลีก และห้องจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้า สำหรับวันที่ 24 ตามภาพสำหรับบทความนี้ จะเป็นการติดตั้งระบบทรูวิชั่น ซึ่งเข้าทำงานพร้อมกันกับระบบกล้องวงจรปิด โดยในวันนี้มีช่างเข้างาน 3 ช่าง คือ ช่าง .....อ่านต่อ

บ้านอร่อย ๒๕ @ ๒๒ พ.ย.๖๔ บทความชุด "ปรับบ้านเติมฝัน" ตอนที่ 9/10 วันที่ 24 (วันที่ 1/3) งานระบบกล้องวงจรปิด ของร้านบ้านอร่อย ๒๕: 
สวัสดีครับทุกท่าน สำหรับตอนที่ 9/10 เราขอแบ่งเป็นอีกหลายตอนย่อย โดยจะแบ่งเป็นวันๆ โดยจะให้ภาพเล่าเรื่อง เพื่อเป็นประสบการณ์ให้กับผู้อ่าน ซึ่งชุดบทความตอนที่ 9 ผมจะสื่อสารเน้นงานระบบกล้องวงจรปิด งานการติดตั้งระบบน้ำด่าง การเพิ่มเติมส่วนการเตรียมผัก ของ "ร้านบ้านอร่อย ๒๕" ในส่วนพื้นที่เพิ่มเติม ห้องเตรียมผัก ห้องค้าปลีก และห้องจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้า สำหรับวันที่ 24 ตามภาพสำหรับบทความนี้ จะเป็นการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด วันที่ 1 ซึ่งตามแผนงานจะติดตั้งใช้เวลาประมาณ 3 วัน โดยในวันนี้มีช่างเข้างาน 3 ช่าง คือ .....อ่านต่อ

บ้านอร่อย ๒๕ @ ๒๒ พ.ย.๖๔ บทความชุด "ปรับบ้านเติมฝัน" ตอนที่ 8/10 วันที่ 24 (เก็บงานวันที่ 3) งานตกแต่งภายใน งานหลังคา ร้านบ้านอร่อย ๒๕ กับพื้นที่ห้องเตรียมผักและร้านค้าปลีก: 
สวัสดีครับทุกท่าน สำหรับตอนที่ 8/10 เราขอแบ่งเป็นอีกหลายตอนย่อย โดยจะแบ่งเป็นวันๆ โดยจะให้ภาพเล่าเรื่อง เพื่อเป็นประสบการณ์ให้กับผู้อ่าน ซึ่งชุดบทความตอนที่ 8 ผมจะสื่อสารเน้นงานด้านตกแต่งภายใน งานระบบไฟฟ้า งานหลังคา ของ "ร้านบ้านอร่อย ๒๕" และส่วนพื้นที่เพิ่มเติม ห้องเตรียมผัก ห้องค้าปลีก และห้องจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้า สำหรับวันที่ 24 ตามภาพจะเน้นการเก็บงานและงานทำความสะอาด และนำพื้นยกระดับก่อนเข้าร้านที่มีการปรับระดับความเอียงง เรียบร้อยแล้วมาตั้งวางหน้าร้าน อีตกทั้งงานเพิ่มเติมเป็นชั้นวางอุปกรณ์งานระบบต่างๆ ใต้ทีวี ซึ่งเป็น .....อ่านต่อ

บ้านอร่อย ๒๕ @ ๑๖ พ.ย.๖๔ บทความชุด "ปรับบ้านเติมฝัน" ตอนที่ 8/10 วันที่ 23 (เก็บงานวันที่ 2) งานระบบไฟฟ้า งานตกแต่งภายใน งานหลังคา ร้านบ้านอร่อย ๒๕ กับพื้นที่ห้องเตรียมผักและร้านค้าปลีก: สวัสดีครับทุกท่าน สำหรับตอนที่ 8/10 เราขอแบ่งเป็นอีกหลายตอนย่อย โดยจะแบ่งเป็นวันๆ โดยจะให้ภาพเล่าเรื่อง เพื่อเป็นประสบการณ์ให้กับผู้อ่าน ซึ่งชุดบทความตอนที่ 8 ผมจะสื่อสารเน้นงานด้านตกแต่งภายใน งานระบบไฟฟ้า งานหลังคา ของ "ร้านบ้านอร่อย ๒๕" และส่วนพื้นที่เพิ่มเติม ห้องเตรียมผัก ห้องค้าปลีก และห้องจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้า สำหรับวันที่ 23 ตามภาพจะเน้นการเก็บงานและงานทำความสะอาด ลงเงาพื้นยางลายไม้ ที่เชื่อมถึงกันสามห้อง งานห้องน้ำ งานห้องเตรียมผัก เป็น .....อ่านต่อ


บ้านอร่อย ๒๕ @ ๑๕ พ.ย.๖๔ บทความชุด "ปรับบ้านเติมฝัน" ตอนที่ 8/10 วันที่ 22 (เก็บงานวันที่ 1) งานระบบไฟฟ้า งานตกแต่งภายใน งานหลังคา ร้านบ้านอร่อย ๒๕ กับพื้นที่ห้องเตรียมผักและร้านค้าปลีก: 
สวัสดีครับทุกท่าน สำหรับตอนที่ 8/10 เราขอแบ่งเป็นอีกหลายตอนย่อย โดยจะแบ่งเป็นวันๆ โดยจะให้ภาพเล่าเรื่อง เพื่อเป็นประสบการณ์ให้กับผู้อ่าน ซึ่งชุดบทความตอนที่ 8 ผมจะสื่อสารเน้นงานด้านตกแต่งภายใน งานระบบไฟฟ้า งานหลังคา ของ "ร้านบ้านอร่อย ๒๕" และส่วนพื้นที่เพิ่มเติม ห้องเตรียมผัก ห้องค้าปลีก และห้องจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้า สำหรับวันที่ 22 ตามภาพจะเน้นการเก็บงาน เน้นงานภายนอก การเจาะช่องระบายอากาศ เก็บงานห้องน้ำปูขอบกระเบื้องห้องน้ำ ติดหลอดไฟที่ห้องค้าปลีก .....อ่านต่อ

บ้านอร่อย ๒๕ @ ๑๓ พ.ย.๖๔ บทความชุด "ปรับบ้านเติมฝัน" ตอนที่ 8/10 วันที่ 21 งานระบบไฟฟ้า งานตกแต่งภายใน งานหลังคา ร้านบ้านอร่อย ๒๕ กับพื้นที่ห้องเตรียมผักและร้านค้าปลีก: สวัสดีครับทุกท่าน สำหรับตอนที่ 8/10 เราขอแบ่งเป็นอีกหลายตอนย่อย โดยจะแบ่งเป็นวันๆ โดยจะให้ภาพเล่าเรื่อง เพื่อเป็นประสบการณ์ให้กับผู้อ่าน ซึ่งชุดบทความตอนที่ 8 ผมจะสื่อสารเน้นงานด้านตกแต่งภายใน งานระบบไฟฟ้า งานหลังคา ของ "ร้านบ้านอร่อย ๒๕" และส่วนพื้นที่เพิ่มเติม ห้องเตรียมผัก ห้องค้าปลีก และห้องจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้า สำหรับวันที่ 21 ตามภาพจะเน้นงานเก็บงานสี และปิดช่องลมใต้หลังคาด้านข้างร้านบ้านอร่อย ๒๕ งานภายในอีกเล็กน้อย งานเดินสายไฟแสงสว่าง .....อ่านต่อ

บ้านอร่อย ๒๕ @ ๑๒ พ.ย.๖๔ บทความชุด "ปรับบ้านเติมฝัน" ตอนที่ 10/10 วันที่ 20 เจ้าหน้าที่สินเชื่อ ธนาคารออมสิน สาขาบางบัวทอง ตรวจเยี่ยมพื้นที่ต่อเติมร้านบ้านอร่อย ๒๕: 
สวัสดีครับทุกท่าน สำหรับตอนที่ 10/10 เราขอแบ่งเป็นอีกหลายตอนย่อย โดยจะแบ่งเป็นวันๆ โดยจะให้ภาพเล่าเรื่อง เพื่อเป็นประสบการณ์ให้กับผู้อ่าน ซึ่งชุดบทความตอนที่ 10 เราจะสื่อสารเน้นงานด้านพิธีการ การเตรียมเปิดหน้าร้าน การตรวจเยี่ยมความคืบหน้าจากทางธนาคาร หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆ งานรับสินค้าเข้าร้านบ้านอร่อย ๒๕ สำหรับวันที่ 20 ระหว่างการต่อเติม ตามภาพมีเจ้าหน้าที่ของธนาคารออมสินสาขาบางบัวทอง เข้าตรวจเยี่ยมหลังการต่อเติม แต่เนื่องจาก .....อ่านต่อ

บ้านอร่อย ๒๕ @ ๑๑ พ.ย.๖๔ บทความชุด "ปรับบ้านเติมฝัน" ตอนที่ 8/10 วันที่ 19 งานระบบไฟฟ้า งานตกแต่งภายใน งานหลังคา ร้านบ้านอร่อย ๒๕ กับพื้นที่ห้องเตรียมผักและร้านค้าปลีก: 
สวัสดีครับทุกท่าน สำหรับตอนที่ 8/10 เราขอแบ่งเป็นอีกหลายตอนย่อย โดยจะแบ่งเป็นวันๆ โดยจะให้ภาพเล่าเรื่อง เพื่อเป็นประสบการณ์ให้กับผู้อ่าน ซึ่งชุดบทความตอนที่ 8 ผมจะสื่อสารเน้นงานด้านตกแต่งภายใน งานระบบไฟฟ้า งานหลังคา ของ "ร้านบ้านอร่อย ๒๕" และส่วนพื้นที่เพิ่มเติม ห้องเตรียมผัก ห้องค้าปลีก และห้องจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้า สำหรับวันที่ 19 ตามภาพจะเน้นงานเก็บงานสี และปิดช่องลมใต้หลังคาด้านหน้าร้านบ้านอร่อย ๒๕ งานภายในอีกเล็กน้อย เป็นผลงาน .....อ่านต่อ

บ้านอร่อย ๒๕ @ ๑๐ พ.ย.๖๔ บทความชุด "ปรับบ้านเติมฝัน" ตอนที่ 8/10 วันที่ 18 งานระบบไฟฟ้า งานตกแต่งภายใน งานหลังคา ร้านบ้านอร่อย ๒๕ กับพื้นที่ห้องเตรียมผักและร้านค้าปลีก:
 
สวัสดีครับทุกท่าน สำหรับตอนที่ 8/10 เราขอแบ่งเป็นอีกหลายตอนย่อย โดยจะแบ่งเป็นวันๆ โดยจะให้ภาพเล่าเรื่อง เพื่อเป็นประสบการณ์ให้กับผู้อ่าน ซึ่งชุดบทความตอนที่ 8 ผมจะสื่อสารเน้นงานด้านตกแต่งภายใน งานระบบไฟฟ้า งานหลังคา ของ "ร้านบ้านอร่อย ๒๕" และส่วนพื้นที่เพิ่มเติม ห้องเตรียมผัก ห้องค้าปลีก และห้องจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้า สำหรับวันที่ 18 ตามภาพจะเน้นงานขอบบัวของห้องเตรียมผัก ห้องจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้า และห้องค้าปลีก .....อ่านต่อ

บ้านอร่อย ๒๕ @ ๗ พ.ย.๖๔ บทความชุด "ปรับบ้านเติมฝัน" ตอนที่ 9/10 วันที่ 17 งานระบบเมนไฟฟ้าของ ร้านบ้านอร่อย ๒๕: 
สวัสดีครับทุกท่าน สำหรับตอนที่ 9/10 เราขอแบ่งเป็นอีกหลายตอนย่อย โดยจะแบ่งเป็นวันๆ โดยจะให้ภาพเล่าเรื่อง เพื่อเป็นประสบการณ์ให้กับผู้อ่าน ซึ่งชุดบทความตอนที่ 9 ผมจะสื่อสารเน้นงานระบบกล้องวงจรปิด งานการติดตั้งระบบน้ำด่าง การเพิ่มเติมส่วนการเตรียมผัก ของ "ร้านบ้านอร่อย ๒๕" ในส่วนพื้นที่เพิ่มเติม ห้องเตรียมผัก ห้องค้าปลีก และห้องจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้า แต่เนื่องจากงานระบบเมนไฟฟ้าน่าจะมีปัญหา จึงตัดสินใจปรับปรุงระบบเมนไฟฟ้าใหม่ในวันอาทิตย์ที่ 7 พ.ย.64 อย่างเร่งด่วน .....อ่านต่อ

บ้านอร่อย ๒๕ @ ๕ พ.ย.๖๔ บทความชุด "ปรับบ้านเติมฝัน" ตอนที่ 8/10 วันที่ 16 งานระบบไฟฟ้า งานตกแต่งภายใน งานหลังคา ร้านบ้านอร่อย ๒๕ กับพื้นที่ห้องเตรียมผักและร้านค้าปลีก: สวัสดีครับทุกท่าน สำหรับตอนที่ 8/10 เราขอแบ่งเป็นอีกหลายตอนย่อย โดยจะแบ่งเป็นวันๆ โดยจะให้ภาพเล่าเรื่อง เพื่อเป็นประสบการณ์ให้กับผู้อ่าน ซึ่งชุดบทความตอนที่ 8 ผมจะสื่อสารเน้นงานด้านตกแต่งภายใน งานระบบไฟฟ้า งานหลังคา ของ "ร้านบ้านอร่อย ๒๕" และส่วนพื้นที่เพิ่มเติม ห้องเตรียมผัก ห้องค้าปลีก และห้องจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้า สำหรับวันที่ 16 ตามภาพจะเน้นงานทาสีเสาหลอกของห้องเตรียมผัก และห้องค้าปลีก รวมถึงผนังให้ขาว งานยาวแนวห้องน้ำ และลงพื้น ด้วยสี EPOXY (สีฟ้า) ครั้งที่ 2 เป็น .....อ่านต่อ

บ้านอร่อย ๒๕ @ ๔ พ.ย.๖๔ บทความชุด "ปรับบ้านเติมฝัน" ตอนที่ 8/10 วันที่ 15 งานระบบไฟฟ้า งานตกแต่งภายใน งานหลังคา ร้านบ้านอร่อย ๒๕ กับพื้นที่ห้องเตรียมผักและร้านค้าปลีก:  
สวัสดีครับทุกท่าน สำหรับตอนที่ 8/10 เราขอแบ่งเป็นอีกหลายตอนย่อย โดยจะแบ่งเป็นวันๆ โดยจะให้ภาพเล่าเรื่อง เพื่อเป็นประสบการณ์ให้กับผู้อ่าน ซึ่งชุดบทความตอนที่ 8 ผมจะสื่อสารเน้นงานด้านตกแต่งภายใน งานระบบไฟฟ้า งานหลังคา ของ "ร้านบ้านอร่อย ๒๕" และส่วนพื้นที่เพิ่มเติม ห้องเตรียมผัก ห้องค้าปลีก และห้องจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้า สำหรับวันที่ 15 ตามภาพจะเน้นงานปูพื้นกระเบื้องยางห้องค้าปลีกและจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้า และลงสีจริงของ สี EPOXY (สีฟ้า) เป็น .....อ่านต่อ

บ้านอร่อย ๒๕ @ ๓-๔-๕ พ.ย.๖๔ บทความชุด "ปรับบ้านเติมฝัน" ตอนที่ 9/10 วันที่ 14-15-16 งานปรับห้องครัวและห้องซักล้างภายในบ้านอาศัยหลังร้านบ้านอร่อย ๒๕: 
สวัสดีครับทุกท่าน สำหรับตอนที่ 9/10 เราขอแบ่งเป็นอีกหลายตอนย่อย โดยจะแบ่งเป็นวันๆ โดยจะให้ภาพเล่าเรื่อง เพื่อเป็นประสบการณ์ให้กับผู้อ่าน ซึ่งชุดบทความตอนที่ 9 ผมจะสื่อสารเน้นงานระบบกล้องวงจรปิด งานการติดตั้งระบบน้ำด่าง การเพิ่มเติมส่วนการเตรียมผัก ของ "ร้านบ้านอร่อย ๒๕" ในส่วนพื้นที่เพิ่มเติม ห้องเตรียมผัก ห้องค้าปลีก และห้องจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้า แต่สำหรับวันที่ 13-14 ในส่วนนี้ ตามภาพสำหรับบทความนี้ จะเป็นการย้ายจุดล้างจานหน้าห้องน้ำ ไปอยู่ในห้องครัว และย้ายเครื่องซักผ้าจากห้องครัว มาอยู่หน้าห้องน้ำ ทำให้ .....อ่านต่อ

บ้านอร่อย ๒๕ @ ๓ พ.ย.๖๔ บทความชุด "ปรับบ้านเติมฝัน" ตอนที่ 8/10 วันที่ 14 งานระบบไฟฟ้า งานตกแต่งภายใน งานหลังคา ร้านบ้านอร่อย ๒๕ กับพื้นที่ห้องเตรียมผักและร้านค้าปลีก: 
สวัสดีครับทุกท่าน สำหรับตอนที่ 8/10 เราขอแบ่งเป็นอีกหลายตอนย่อย โดยจะแบ่งเป็นวันๆ โดยจะให้ภาพเล่าเรื่อง เพื่อเป็นประสบการณ์ให้กับผู้อ่าน ซึ่งชุดบทความตอนที่ 8 ผมจะสื่อสารเน้นงานด้านตกแต่งภายใน งานระบบไฟฟ้า งานหลังคา ของ "ร้านบ้านอร่อย ๒๕" และส่วนพื้นที่เพิ่มเติม ห้องเตรียมผัก ห้องค้าปลีก และห้องจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้า สำหรับวันที่ 14 ตามภาพจะเน้นงานโครงสร้างหลังคา ที่เป็นรูปแบบตู้คอนเทนเนอร์ (ส่วนงานปูหลังคา) และเป็นงานตกแต่งภายในส่วนงานเตรียมพื้นที่พร้อมลงสีรองพื้นแล้ว เพื่อให้พร้อมทาสี EPOXY ในวันรุ่งขึ้น เป็นผลงาน .....อ่านต่อ

บ้านอร่อย ๒๕ @ ๒ พ.ย.๖๔ บทความชุด "ปรับบ้านเติมฝัน" ตอนที่ 9/10 วันที่ 13 งานระบบกล้องวงจรปิด ของร้านบ้านอร่อย ๒๕: 
สวัสดีครับทุกท่าน สำหรับตอนที่ 9/10 เราขอแบ่งเป็นอีกหลายตอนย่อย โดยจะแบ่งเป็นวันๆ โดยจะให้ภาพเล่าเรื่อง เพื่อเป็นประสบการณ์ให้กับผู้อ่าน ซึ่งชุดบทความตอนที่ 9 ผมจะสื่อสารเน้นงานระบบกล้องวงจรปิด งานการติดตั้งระบบน้ำด่าง การเพิ่มเติมส่วนการเตรียมผัก ของ "ร้านบ้านอร่อย ๒๕" ในส่วนพื้นที่เพิ่มเติม ห้องเตรียมผัก ห้องค้าปลีก และห้องจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้า สำหรับวันที่ 13 ตามภาพสำหรับบทความนี้ จะเป็นการติดตั้งจอทีวี 50 นิ้ว ไว้เป็นหน้าจอมอนิเตอร์ดูกล้องวงจรปิด ก่อนเข้าติดตั้ง .....อ่านต่อ

บ้านอร่อย ๒๕ @ ๒ พ.ย.๖๔ บทความชุด "ปรับบ้านเติมฝัน" ตอนที่ 8/10 วันที่ 13 งานระบบไฟฟ้า งานตกแต่งภายใน งานหลังคา ร้านบ้านอร่อย ๒๕ กับพื้นที่ห้องเตรียมผักและร้านค้าปลีก: 
สวัสดีครับทุกท่าน สำหรับตอนที่ 8/10 เราขอแบ่งเป็นอีกหลายตอนย่อย โดยจะแบ่งเป็นวันๆ โดยจะให้ภาพเล่าเรื่อง เพื่อเป็นประสบการณ์ให้กับผู้อ่าน ซึ่งชุดบทความตอนที่ 8 ผมจะสื่อสารเน้นงานด้านตกแต่งภายใน งานระบบไฟฟ้า งานหลังคา ของ "ร้านบ้านอร่อย ๒๕" และส่วนพื้นที่เพิ่มเติม ห้องเตรียมผัก ห้องค้าปลีก และห้องจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้า สำหรับวันที่ 13 ตามภาพจะเน้นงานโครงสร้างหลังคา ที่เป็นรูปแบบตู้คอนเทนเนอร์ และเป็นงานตกแต่งภายในส่วนงานเตรียมพื้นอีกเล็กน้อย เพื่อให้พร้อมทาสี EPOXY เป็นผลงานที่ยอดเยี่ยมของทางบริษัท บิ๊กบ๊อก คอนเทนเนอร์ จำกัด .....อ่านต่อ

บ้านอร่อย ๒๕ @ ๒๙ ต.ค.๖๔ บทความชุด "ปรับบ้านเติมฝัน" ตอนที่ 8/10 วันที่ 12 งานระบบเครื่องปรับอากาศ ร้านบ้านอร่อย ๒๕ กับการทำพื้นที่ห้องเตรียมผักและร้านค้าปลีก: 
สวัสดีครับทุกท่าน สำหรับตอนที่ 8/10 เราขอแบ่งเป็นอีกหลายตอนย่อย โดยจะแบ่งเป็นวันๆ โดยจะให้ภาพเล่าเรื่อง เพื่อเป็นประสบการณ์ให้กับผู้อ่าน ซึ่งชุดบทความตอนที่ 8 ผมจะสื่อสารเน้นงานด้านตกแต่งภายใน งานระบบไฟฟ้า งานหลังคา ของ "ร้านบ้านอร่อย ๒๕" และส่วนพื้นที่เพิ่มเติม ห้องเตรียมผัก ห้องค้าปลีก และห้องจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้า สำหรับวันที่ 12 ตามภาพสำหรับบทความนี้ จะเป็นการติดตั้งเครื่องปรับอากาศภายในร้านบ้านอร่อย ๒๕ ที่ใช้เครื่องเดิมแต่ย้ายตำแหน่ง เนื่องจากด้านข้างมีการติดตั้งห้องน้ำเพิ่ม และสายท่อน้ำยาแอร์ .....อ่านต่อ

บ้านอร่อย ๒๕ @ ๒๙ ต.ค.๖๔ บทความชุด "ปรับบ้านเติมฝัน" ตอนที่ 8/10 วันที่ 12 งานระบบไฟฟ้า งานตกแต่งภายใน งานหลังคา ร้านบ้านอร่อย ๒๕ กับพื้นที่ห้องเตรียมผักและร้านค้าปลีก: 
สวัสดีครับทุกท่าน สำหรับตอนที่ 8/10 เราขอแบ่งเป็นอีกหลายตอนย่อย โดยจะแบ่งเป็นวันๆ โดยจะให้ภาพเล่าเรื่อง เพื่อเป็นประสบการณ์ให้กับผู้อ่าน ซึ่งชุดบทความตอนที่ 8 ผมจะสื่อสารเน้นงานด้านตกแต่งภายใน งานระบบไฟฟ้า งานหลังคา ของ "ร้านบ้านอร่อย ๒๕" และส่วนพื้นที่เพิ่มเติม ห้องเตรียมผัก ห้องค้าปลีก และห้องจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้า สำหรับวันที่ 12 ตามภาพจะเน้นงานโครงสร้างหลังคา ที่เป็นรูปแบบตู้คอนเทนเนอร์ และเป็นงานตกแต่งภายในส่วนงานเตรียมพื้นอีกเล็กน้อย เพื่อให้พร้อมทาสี EPOXY อีกทั้งยังมีส่วนงานติดตั้งเครื่องปรับอากาศ .....อ่านต่อ

บ้านอร่อย ๒๕ @ ๒๘ ต.ค.๖๔ บทความชุด "ปรับบ้านเติมฝัน" ตอนที่ 8/10 วันที่ 11 งานระบบไฟฟ้า งานตกแต่งภายใน ร้านบ้านอร่อย ๒๕ กับพื้นที่ห้องเตรียมผักและร้านค้าปลีก: สวัสดีครับทุกท่าน สำหรับตอนที่ 8/10 เราขอแบ่งเป็นอีกหลายตอนย่อย โดยจะแบ่งเป็นวันๆ โดยจะให้ภาพเล่าเรื่อง เพื่อเป็นประสบการณ์ให้กับผู้อ่าน ซึ่งชุดบทความตอนที่ 8 ผมจะสื่อสารเน้นงานด้านตกแต่งภายใน งานระบบไฟฟ้า งานหลังคา ของ "ร้านบ้านอร่อย ๒๕" และส่วนพื้นที่เพิ่มเติม ห้องเตรียมผัก ห้องค้าปลีก และห้องจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้า สำหรับวันที่ 11 ตามภาพจะเป็นงานตกแต่งภายใน การติดตั้งกระจกเข้ากับกรอบประตู กรอบหน้าต่างอลูมิเนียม ที่เมื่อวานได้ติดตั้งไว้แล้ว อีกกลุ่มหนึ่งช่างหลักเคลียร์พื้นทั้งหมดเพื่อรอลงสี  EPOXY ส่วนห้องน้ำ .....อ่นต่อ

บ้านอร่อย ๒๕ @ ๒๗ ต.ค.๖๔ บทความชุด "ปรับบ้านเติมฝัน" ตอนที่ 8/10 วันที่ 10 งานระบบไฟฟ้า งานตกแต่งภายใน ร้านบ้านอร่อย ๒๕ กับพื้นที่ห้องเตรียมผักและร้านค้าปลีก: 
สวัสดีครับทุกท่าน สำหรับตอนที่ 8/10 เราขอแบ่งเป็นอีกหลายตอนย่อย โดยจะแบ่งเป็นวันๆ โดยจะให้ภาพเล่าเรื่อง เพื่อเป็นประสบการณ์ให้กับผู้อ่าน ซึ่งชุดบทความตอนที่ 8 ผมจะสื่อสารเน้นงานด้านตกแต่งภายใน งานระบบไฟฟ้า งานหลังคา ของ "ร้านบ้านอร่อย ๒๕" และส่วนพื้นที่เพิ่มเติม ห้องเตรียมผัก ห้องค้าปลีก และห้องจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้า สำหรับวันที่ 10 ตามภาพจะเป็นงานตกแต่งภายใน การติดตั้งกรอบประตู กรอบหน้าต่างอลูมิเนียม มาแรงกว่าเรื่องอื่นๆ รองลงมาคือ การเตรียมพื้นผิวของห้องทุกห้อง เช่น ห้องเตรียมผักที่รอสี EPOXY .....อ่านต่อ

บ้านอร่อย ๒๕ @ ๒๖ ต.ค.๖๔ บทความชุด "ปรับบ้านเติมฝัน" ตอนที่ 8/10 วันที่ 9 งานระบบไฟฟ้า งานตกแต่งภายใน ร้านบ้านอร่อย ๒๕ กับพื้นที่ห้องเตรียมผักและร้านค้าปลีก: 
สวัสดีครับทุกท่าน สำหรับตอนที่ 8/10 เราขอแบ่งเป็นอีกหลายตอนย่อย โดยจะแบ่งเป็นวันๆ โดยจะให้ภาพเล่าเรื่อง เพื่อเป็นประสบการณ์ให้กับผู้อ่าน ซึ่งชุดบทความตอนที่ 8 ผมจะสื่อสารเน้นงานด้านตกแต่งภายใน งานระบบไฟฟ้า งานหลังคา ของ "ร้านบ้านอร่อย ๒๕" และส่วนพื้นที่เพิ่มเติม ห้องเตรียมผัก ห้องค้าปลีก และห้องจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้า สำหรับวันที่ 9 ตามภาพจะเป็นงานระบบไฟฟ้าเป็นส่วนใหญ่ เพราะว่า ีรายละเอียดค่อนข้างมาก มีปลั๊กมากกว่าปกติ ไฟแสงสว่างมากเพื่อการดูผักและเครื่องเคียง ให้มีคุณภาพตามเกณฑู์ที่เรากำหนด และมีการเก็บงานพื้นและผนังเพื่อรอการติดตั้งประตู-หน้าต่าง ในวันถัดไป ซึ่งงาน .....อ่านต่อ

บ้านอร่อย ๒๕ @ ๒๕ ต.ค.๖๔ บทความชุด "ปรับบ้านเติมฝัน" ตอนที่ 8/10 วันที่ 8 งานระบบไฟฟ้า งานตกแต่งภายใน ร้านบ้านอร่อย ๒๕ กับพื้นที่ห้องเตรียมผักและร้านค้าปลีก: สวัสดีครับทุกท่าน สำหรับตอนที่ 8/10 เราขอแบ่งเป็นอีกหลายตอนย่อย โดยจะแบ่งเป็นวันๆ โดยจะให้ภาพเล่าเรื่อง เพื่อเป็นประสบการณ์ให้กับผู้อ่าน ซึ่งชุดบทความตอนที่ 8 ผมจะสื่อสารเน้นงานด้านตกแต่งภายใน งานระบบไฟฟ้า งานหลังคา ของ "ร้านบ้านอร่อย ๒๕" และส่วนพื้นที่เพิ่มเติม ห้องเตรียมผัก ห้องค้าปลีก และห้องจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้า สำหรับวันที่ 8 ตามภาพจะเป็นงานเก็บงานโครงสร้างที่ยังค้างอีกนิดหน่อย งานตกแต่งภายในกรอบประตูหน้าต่าง เพื่อรอติดตั้งงานกระจก และงานระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ซึ่งงานเดินหน้า .....อ่านต่อ

บ้านอร่อย ๒๕ @ ๒๓ - ๒๕ ต.ค.๖๔ บทความชุด "ปรับบ้านเติมฝัน" ตอนที่ 7/10 วันที่ 6+7+8 (เช้า) งานโครงสร้างเชื่อมร้านบ้านอร่อย ๒๕ กับพื้นที่ห้องเตรียมผักและร้านค้าปลีก: 
สวัสดีครับทุกท่าน สำหรับตอนที่ 7/10 เราขอแบ่งเป็นอีกหลายตอนย่อย โดยจะแบ่งเป็นวันๆ โดยจะให้ภาพเล่าเรื่อง เพื่อเป็นประสบการณ์ให้กับผู้อ่าน ซึ่งชุดบทความตอนที่ 7 ผมจะสื่อสารเน้นงานด้านโครงสร้างทั้งหมด ตั้งแต่ ย้ายคอนเทนเนอร์ "ร้านบ้านอร่อย ๒๕" ตั้งพื้นห้องเตรียมล้างผักและห้องค้าปลีก งานหลังคา งานห้องน้ำ งานประตู-หน้าต่าง งานปูพื้น เป็นต้น สำหรับวันที่ 6 (เสาร์) เราจัดข้าวของให้เรียบร้อย ช่างจะได้เข้าพื้นที่ทำงานง่ายขึ้น และช่วงเย็นได้ให้ช่างแร์ช่วยนำปืนฉีดน้ำล้างทำความสะอาดผนังกระเบื้องหิน ให้สะอาดพร้อมทาเคลือบยูรีเทนให้เงางาม สำหรับ .....อ่านต่อ

บ้านอร่อย ๒๕ @ ๒๒ ต.ค.๖๔ บทความชุด "ปรับบ้านเติมฝัน" ตอนที่ 7/10 วันที่ 5 งานโครงสร้างเชื่อมร้านบ้านอร่อย ๒๕ กับพื้นที่ห้องเตรียมผักและร้านค้าปลีก: สวัสดีครับทุกท่าน สำหรับตอนที่ 7/10 เราขอแบ่งเป็นอีกหลายตอนย่อย โดยจะแบ่งเป็นวันๆ โดยจะให้ภาพเล่าเรื่อง เพื่อเป็นประสบการณ์ให้กับผู้อ่าน ซึ่งชุดบทความตอนที่ 7 ผมจะสื่อสารเน้นงานด้านโครงสร้างทั้งหมด ตั้งแต่ ย้ายคอนเทนเนอร์ "ร้านบ้านอร่อย ๒๕" ตั้งพื้นห้องเตรียมล้างผักและห้องค้าปลีก งานหลังคา งานห้องน้ำ งานประตู-หน้าต่าง งานปูพื้น เป็นต้น สำหรับวันที่ 5 ตามภาพจะเป็นงานหลังคา งานผนังห้องทุกห้องเตรียมขอบประตู-หน้าต่าง สำหรับรอติดตั้งประตู ช่องหน้าต่าง ซึ่งวันนี้มีอุปสรรคใหญ่คือ มีฝนตกหนักช่วงเช้าทำให้ .....อ่านต่อ

บ้านอร่อย ๒๕ @ ๒๑ ต.ค.๖๔ บทความชุด "ปรับบ้านเติมฝัน" ตอนที่ 7/10 วันที่ 4 งานโครงสร้างเชื่อมร้านบ้านอร่อย ๒๕ กับพื้นที่ห้องเตรียมผักและร้านค้าปลีก: สวัสดีครับทุกท่าน สำหรับตอนที่ 7/10 เราขอแบ่งเป็นอีกหลายตอนย่อย โดยจะแบ่งเป็นวันๆ โดยจะให้ภาพเล่าเรื่อง เพื่อเป็นประสบการณ์ให้กับผู้อ่าน ซึ่งชุดบทความตอนที่ 7 ผมจะสื่อสารเน้นงานด้านโครงสร้างทั้งหมด ตั้งแต่ ย้ายคอนเทนเนอร์ "ร้านบ้านอร่อย ๒๕" ตั้งพื้นห้องเตรียมล้างผักและห้องค้าปลีก งานหลังคา งานห้องน้ำ งานประตู-หน้าต่าง งานปูพื้น เป็นต้น สำหรับวันที่ 4 ตามภาพจะเป็นงานผนังห้องทุกห้อง โดยมีการตัดผนังทำเป็นช่องประตู-หน้าต่าง เชื่อมกับห้องเตรียมผัก-ห้องค้าปลีก ซึ่งส่วนตัวมองว่า งานสำหรับวันที่ 4 เดินหน้าไปอย่างมาก เป็นผลงานที่ยอดเยี่ยมของทางบริษัท บิ๊กบ๊อก คอนเทนเนอร์ จำกัด .....อ่านต่อ

บ้านอร่อย ๒๕ @ ๒๐ ต.ค.๖๔ บทความชุด "ปรับบ้านเติมฝัน" ตอนที่ 7/10 วันที่ 3 งานโครงสร้างเชื่อมร้านบ้านอร่อย ๒๕ กับพื้นที่ห้องเตรียมผักและร้านค้าปลีก: 
สวัสดีครับทุกท่าน สำหรับตอนที่ 7/10 เราขอแบ่งเป็นอีกหลายตอนย่อย โดยจะแบ่งเป็นวันๆ โดยจะให้ภาพเล่าเรื่อง เพื่อเป็นประสบการณ์ให้กับผู้อ่าน ซึ่งชุดบทความตอนที่ 7 ผมจะสื่อสารเน้นงานด้านโครงสร้างทั้งหมด ตั้งแต่ ย้ายคอนเทนเนอร์ "ร้านบ้านอร่อย ๒๕" ตั้งพื้นห้องเตรียมล้างผักและห้องค้าปลีก งานหลังคา งานห้องน้ำ งานประตู-หน้าต่าง งานปูพื้น เป็นต้น สำหรับวันที่ 3 ตามภาพจะเป็นงานปูพื้นห้องเตรียมล้างผัก งานห้องน้ำ และห้องจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้า (โครงการใหม่) และงานฟุตติ้ง (ขารับน้ำหนักตู้คอนเทนเนอร์) ซึ่งส่วนตัวมองว่า งานสำหรับวันที่ 3 คืบหน้าไปมากเช่นเดียวกับ 2 วันที่ผ่านมา เป็นผลงานของทางบริษัท บิ๊กบ๊อก คอนเทนเนอร์ จำกัด .....อ่านต่อ

บ้านอร่อย ๒๕ @ ๑๙ ต.ค.๖๔ บทความชุด "ปรับบ้านเติมฝัน" ตอนที่ 7/10 วันที่ 2 งานโครงสร้างเชื่อมร้านบ้านอร่อย ๒๕ กับพื้นที่ห้องเตรียมผักและร้านค้าปลีก: 
สวัสดีครับทุกท่าน สำหรับตอนที่ 7/10 เราขอแบ่งเป็นอีกหลายตอนย่อย โดยจะแบ่งเป็นวันๆ โดยจะให้ภาพเล่าเรื่อง เพื่อเป็นประสบการณ์ให้กับผู้อ่าน ซึ่งชุดบทความตอนที่ 7 ผมจะสื่อสารเน้นงานด้านโครงสร้างทั้งหมด ตั้งแต่ ย้ายคอนเทนเนอร์ "ร้านบ้านอร่อย ๒๕" ตั้งพื้นห้องเตรียมล้างผักและห้องค้าปลีก งานหลังคา งานห้องน้ำ งานประตู-หน้าต่าง งานปูพื้น เป็นต้น สำหรับวันที่ 2 ตามภาพจะเป็นงานโครงสร้างพื้นห้องเตรียมล้างผัก และห้องจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้า (โครงการใหม่) ซึ่งส่วนตัวมองว่า งานสำหรับวันที่ 2 เดินหน้าไปมาก เป็นผลงานของทางบริษัท บิ๊กบ๊อก คอนเทนเนอร์ จำกัด .....อ่านต่อ

บ้านอร่อย ๒๕ @ ๑๘ ต.ค.๖๔ บทความชุด "ปรับบ้านเติมฝัน" ตอนที่ 7/10 วันที่ 1 งานโครงสร้างเชื่อมร้านบ้านอร่อย ๒๕ กับพื้นที่ห้องเตรียมผักและร้านค้าปลีก: 
สวัสดีครับทุกท่าน สำหรับตอนที่ 7/10 เราขอแบ่งเป็นอีกหลายตอนย่อย โดยจะแบ่งเป็นวันๆ โดยจะให้ภาพเล่าเรื่อง เพื่อเป็นประสบการณ์ให้กับผู้อ่าน ซึ่งชุดบทความตอนที่ 7 ผมจะสื่อสารเน้นงานด้านโครงสร้างทั้งหมด ตั้งแต่ ย้ายคอนเทนเนอร์ "ร้านบ้านอร่อย ๒๕" ตั้งพื้นห้องเตรียมล้างผักและห้องค้าปลีก งานหลังคา งานห้องน้ำ งานประตู-หน้าต่าง งานปูพื้น เป็นต้น สำหรับวันที่ 1 ตามภาพจะเป็นงานย้ายตู้คอนเทนเนอร์ งานโครงสร้างพื้นห้องเตรียมล้างผัก และส่วนตัวมองว่า งานสำหรับวันที่ 1 เดินหน้าไปได้ดีมาก ทำให้มีความมั่นใจว่า ทางบริษัท บิ๊กบ๊อก คอนเทนเนอร์ จำกัด จะดำเนินการปรับต่อเติมพื้นที่เสร็จทันตามกำหนดเวลาที่ตกลงกันไว้ครับ .....อ่านต่อ

บ้านอร่อย ๒๕ @ ๑๖ ต.ค.๖๔ บทความชุด "ปรับบ้านเติมฝัน" ตอนที่ 6/10 ขั้นตอนสำคัญในการเตรียมพื้นที่ให้พร้อมสำหรับทีมต่อเติมจะเข้าทำงาน: สวัสดีครับทุกท่าน ผ่านไปแล้ว 5 บทความ ในบทความตอนที่ 6/10 ส่วนตัวเราคิดว่ามีความสำคัญไม่แพ้ขั้นตอนใดๆ ไม่ว่าจะทำเรื่องใดก็ตาม โดยเฉพาะการปรับพื้นที่ การต่อเติมบ้าน คือ ขั้นตอนการเตรียมพพื้นที่ ให้โล่ง ว่างมากที่สุดเท่าที่จะทำได้ จึงขอนำภาพถ่ายมาแบ่งปัน ซึ่งก่อนหน้านี้หน้าบ้านมีข้าวของมากกว่านี้ ภาพถ่ายที่นำมาแสดงจึงอาจจะดูมีสิ่งของไม่มาก ในท้ายสุดก็โล่งจนไม่มีสิ่งของใดๆ รวมทั้งยังมีงานระบบที่ต้องจัดการคือ การตัดย้ายคอมเพรสเซอร์เครื่องปรับอากาศออก แล้วค่อยกลับมาติดตั้งใหม่ ดังนั้นในบทความนี้อาจไม่มีสาระเนื้อหา แต่ผมขอแยกมาเป็น 1 บทความ เพื่อให้ความสำคัญกับการเตรียมพื้นที่ครับ .....อ่านต่อ

บ้านอร่อย ๒๕ @ ๘ ต.ค.๖๔ บทความชุด "ปรับบ้านเติมฝัน" ตอนที่ 5/10 เซ็นต์สัญญาสินเชื่อกับธนาคารออมสิน สาขาบางบัวทอง: สำหรับการตัดสินใจที่จะมีหนี้สินเชื่อกับทางธนาคารออมสิน โดยให้ บสย. ค้ำประกันวงเงินสินเชื่อให้นั้น ยอมรับว่า ในขั้นตอนเตรียมเอกสารสำคัญต่างๆ นั้น มีความยากพอสมควร แต่เราก็ผ่านจุดนั้นมาแล้ว ทำให้มีความรู้สึกภาคภูมิใจอย่างมาก นับจากวันที่ทราบผลว่าผ่านด่านยากของการพิจารณาความเป็นไปได้ของการดำเนินการธุรกิจ "ร้านบ้านอร่อย ๒๕" เราก็แทบจะนับวันรอลงนามในสัญญาสินเชื่อในวันนี้ครับ สาเหตุสำคัญของการก้าวข้ามยกระดับการทำธุรกิจคือ เงินทุน เราไม่มีเงินทุน ทำให้เราไม่สามารถขยายความสามารถในการผลิตได้ ดังนั้น การได้ทุนสินเชื่อจากธนาคารออมสิน ในครั้งนี้จึง .....อ่านต่อ

บ้านอร่อย ๒๕ @ ๒๙ ก.ย.๖๔ บทความชุด "ปรับบ้านเติมฝัน" ตอนที่ 4/10 แบบต่อเติมร้านบ้านอร่อย ๒๕ พร้อมแล้วสำหรับการเตรียมงานต่อเติม: 
สำหรับบทความตอนนี้จะนำแบบและการออกแบบมาให้ทุกท่านดูเป็นตัวอย่าง หลังทุกเรื่องผ่านพ้นไปแล้ว จาก 3 บทความที่ผ่านมา เมื่อทาง บริษัท บิ๊ก บ๊อก คอนเทนเนอร์ จำกัด ได้ทำการออกแบบการต่อเติมพื้นที่หน้าบ้านรูปแบบตู้คอนเทนเนอร์ ซึ่ง ณ ตอนนี้เราตัดรายการปรับปรุงต่อเติมออกบางรายการ อาทิเช่น การทำฐานรากบริเวณหน้าบ้าน ที่เดิมจะมีความยุ่งยากอย่างมากเนื่องจากต้องนำตู้คอนเทนเนอร์เดิมของร้านบ้านอร่อย ๒๕ เคลื่อนตัวไปวางไว้ตรงข้ามหน้าบ้าน ภายในบริเวณพื้นที่ส่วนกลางในหมู่บ้าน ซึ่งจะต้องแจ้งคณะกรรมการและสมาชิกหมู่บ้าน หรือกรณีของหลังคา ที่จะมีการปรับให้มีมูลค่าลดลง อันเนื่องจากงบประมาณที่ได้จาก .....อ่านต่อ

บทความพัฒนการ "บ้านอร่อย ๒๕" อร่อยสำหรับทุกคน สนง.ใหญ่ หมู่บ้านเปี่ยมสุข (๔)


บ้านอร่อย ๒๕ @ วันที่ ๑๗ ก.ค.๖๓: บางครั้งการวางแผนก็สามารถที่จะผิดแผนได้ บทเรียนสำคัญของเราที่ต้องพร้อมให้บริการลูกค้าหรือกลับไปที่ความตั้งใจแรก ค่ะสวัสดีค่ะทุกท่าน เดิมทีวันนี้เราตั้งใจว่าคงจะไม่ได้จัดส่งแหนมเนืองพร้อมทานให้กับลูกค้ารายใดอีก แต่ในที่สุดเมื่อลูกค้ามีออเดอร์เพิ่มเติมมา ทั้ง 2 แห่ง คือ โรงพยาบาลนครธน และบริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) ทางเราก็ยินดีที่จะส่งเพิ่มเติมค่ะ แต่กว่าจะสามารถมาส่งลูกค้าได้ ก็ไม่ง่ายเลยค่ะ เนื่องจากสามีรับออเดอร์สั่งซื้อไม่ทราบถึงสต๊อกสินค้าผักและเครื่องเคียงที่เข้าใจไม่ตรงกัน คือ สามีเข้าใจว่ามีสต๊อกผักและเครื่องเคียงเพียงพอสำหรับกาส่งพิเศษให้กับลูค้าทั้งสองแห่ง ทำให้ .....อ่านต่อ

บ้านอร่อย ๒๕ @ วันที่ ๑๖ ก.ค.๖๓: วันนี้เปลี่ยนแปลงวันที่จัดส่งสินค้าจากวันศุกร์เป็นวันพฤหัสบดีแทนค่ะสวัสดีค่ะทุกท่าน เฉพาะสัปดาห์นี้ทางร้านบ้านอร่อย ๒๕ มีเหตุจำเป็นที่ต้องย้ายวันจัดส่งสินค้าจากวันศุกร์ (17 ก.ค.63) เป็นวันพฤหัสบดี (16 ก.ค.63) แทนค่ะ ซึ่งเดิมเราคิดว่าเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงวันจัดส่งอาจจะกระทบกับปริมาณความต้องการบริโภคของลูกค้า แน่นอนว่ากระทบกับกลุ่มลูกค้าหลายท่าน แต่ปริมาณรวมกลับไม่ลดลง เนื่องจากทางเรามีกลุ่มลูกค้ากลุ่มใหม่เพิ่มขึ้น ทำให้มีการจัดส่งจำนวนสถานที่เพิ่มขึ้น อีกทั้งเริ่มมีลูกค้าอุดหนุนเป็นโปรโมชั่นสั่งซื้อล่วงหน้า และแยกออเดอร์ให้ .....อ่านต่อ

บ้านอร่อย ๒๕ @ วันที่ ๑๔ ก.ค.๖๓: น้ำผึ้งแท้จากฟาร์มผึ้งดอกลำไย มาถึงบเานอร่อย ๒๕ แล้วนะค่ะสวัสดีค่ะทุกท่าน หลังจากได้รับลังน้ำผึ้งแท้จากฟาร์มผึ้งเลี้ยงที่ให้ตอมดอกลำไย แถวภาคเหนือ แบรนด์ "น้ำผึ้งบิ๊กเป้ง" ที่ทำตลาดแถบบริเวณอีสาน ทางเรารู้จักกับเจ้าของคือ คุณบิ๊กเป้ง ค่ะ จึงอยากนำน้ำผึ้งแท้ มาจำหน่ายให้กับลูกค้าที่มีการซื้อน้ำผึ้งติดบ้าน ติดครัว กันอยู่แล้ว โดยจะเริ่มจำหน่ายตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปในราคาขวดละ 250 บาท และเช่นเคยนะครับ หากลูกค้าซื้อ 10 ขวด ทางเรามีโปรโมชั่นแถม 1 ขวด เหมือนกับที่ซื้อแหนมเนืองสุทธิลักษณ์พร้อมทานกับชุดผักและเครื่องเคียงสดสะอาด ด้วยค่ะ .....อ่านต่อ

บ้านอร่อย ๒๕ @ วันที่ ๑๔ ก.ค.๖๓: น้ำผึ้งแท้จากฟาร์มผึ้งดอกลำไย มาถึงบเานอร่อย ๒๕ แล้วนะค่ะสวัสดีค่ะทุกท่าน สำหรับศุกร์นี้มีลูกค้ารายใหม่ที่สืบเนื่องจาก การออกรายการข่าวของไทยพีบีเอส และเนชั่น ยังคงแพร่กระจายกลุ่มลูกค้าออกไปเรื่อยๆ ซึ่งหลังจากวันนี้ไปแล้วผมจะได้ทำ "แผนผังราก" สำหรับลูกค้าร้านบ้านอร่อย ๒๕ ขึ้นมาเนื่องจากสามีมีความตั้งใจว่าจะทำข้อมูลเชิงวิชาการเกี่ยวกับ "ความเป็นไปได้ทางธุรกิจของร้านบ้านอร่อย ๒๕" ทีละส่วนๆ ขึ้นมา และเผยแพร่ทางเว็บไซต์เพื่อเป็นประโยชน์สาธารณะทั้งในแง่กระบวนการและความคิดสร้างสรรค์ ต่อไปค่ะ .....อ่านต่อ

บ้านอร่อย ๒๕ @ วันที่ ๔-๕ ก.ค.๖๓: วันหยุดที่เริ่มมีลูกค้าเพิ่มขึ้นจากรายการ "ชีวิตติดดิน" ช่องไทยพีบีเอส และเนชั่น 22 ค่ะสวัสดีค่ะทุกท่าน วันหยุดเสาร์-อาทิตย์นี้ ควันหลงจากรายการ "ชีวิตติดดิน" ของช่องไทยพีบีเอส และรายการข่าวเนชั่น 22 ยังไม่หายนะค่ะ เพราะว่ายังคงมีลูกค้าต่อเนื่อง เช่น พ่อค้าแม่ค้าในตลาดบางบัวทองที่ทางเราไปซื้อวัตถุดิบเป็นประจำ ที่เคยสงสัยว่าเราซื้อวัตถุดิบประจำครั้งละจำนวนมาก ซื้อไปทำอะไร จนได้ออกรายการทีวี พอทราบจึงช่วยอุดหนุนแหนมเนืองพร้อมทานกับชุดผักและเครื่องเคียงสดสะอาดของร้านบ้านอร่อย ๒๕ กับเราบ้างค่ะ รวมถึงลูกค้าที่ดูรายการและยังคงตามมา .....อ่านต่อ

บ้านอร่อย ๒๕ @ วันที่ ๓ ก.ค.๖๓: ถึงวันศุกร์สำคัญอีกศุกร์ เนื่องจากมีลูกค้าเพิ่มมากขึ้นจากการออกข่าวไทยพีบีเอส และเนชั่น 22 ค่ะสวัสดีค่ะทุกท่าน วันนี้เป็นวันศุกร์ที่ต่างจากทุกศุกร์ที่ผ่านมาค่ะ เนื่องจากจะเป็นศุกร์ที่มีคิวส่งแหนมเนืองสุทธิลักษณ์พร้อมทานกับชุดผักและเครื่องเคียงสดสะอาดทั้งหมด 15 แห่ง ซึ่งเป็นผลมาจากการได้ออกรายการ "ชีวิตติดดิน" ของช่องไทยพีบีเอส และรายการ "ทีมล่าข่าว" ของช่องเนชั่น 22 ที่ออกอากาศไปเมื่อสัปดาห์ก่อนค่ะ เราเตรียมสินค้าพร้อมตั้งแต่เมื่อวาน เพื่อวันนี้จะออกเดินทางบริการส่งตั้งแต่เช้าค่ะ แต่วันนี้ท้ายสุดแล้วก็ออกเช้าไม่ได้อยู่ดี เพราะว่ามีออเดอร์เพิ่ม .....อ่านต่อ

บ้านอร่อย ๒๕ @ วันที่ ๒๘ มิ.ย.๖๓: วันอาทิคย์ที่พิเศษกว่าทุกวัน กับลูกค้าที่ติดตามมาอุดหนุนจากรายการข่าว "ชีวิตติดดิน" และรายการข่าวเนชั่น 22 ค่ะสวัสดีค่ะทุกท่าน เช้าวันอาทิตย์ที่ 28 มิ.ย.63 นี้มีความพิเศษกว่าวันอาทิตย์ ที่ผ่านมาตรงที่ เมื่อวานวันเสาร์ 10.00 น. ทางช่องสถานีไทยพีบีเอส ได้ออกอากาศรายการ "ชีวิตติดดิน" ของร้านบ้านอร่อย ๒๕ ทำให้มีผู้ชมที่อยู่ใกล้ๆ ร้าน โทรเข้ามาจำนวนมาก พอช่วงบ่ายทางช่องเนชั่น 22 ออกอากาศช่วงข่าวเย็นเก็บตกเนชั่น ก็มีผู้ชมรายการโทรเข้ามาสอบถามเพิ่มเติม ทำให้วันอาทิตย์นี้มีลูกค้าตั้งใจเดินทางมาอุดหนุนแหนมเนืองสุทธิลักษณ์พร้อมทานกับชุดผักและเครื่องเคียงสดสะอาด ค่ะ ช่วงค่ำของวันนี้ .....อ่านต่อ

บ้านอร่อย ๒๕ @ วันที่ ๒๔ มิ.ย.๖๓: วันศุกร์อีกครั้งกับบริการจัดส่งฟรีแหนมเนืองสุทธิลักษณ์พร้อมทานกลุ่มลูกค้าประจำสำนักงานค่ะสวัสดีค่ะทุกท่าน วันนี้ทางร้านบ้านอร่อย ๒๕ มีเตรียมส่งสินค้าแหนมเนืองพร้อมทานกับชุดผักและเครื่องเคียงสดสะอาด 2 รอบ คือ รอบตี 5 ครึ่ง กับรอบ 8.00 น. ค่ะ สำหรับรอบตี 5 ครึ่ง ทางเราจัดส่งให้กับลูกค้าวีไอพีที่มักซื้อเป็นประจำครั้งละ 20-30 ชุดค่ะ ส่วนรอบ 8.00 น. ทางเราเตรียมสินค้าเพื่อจัดส่งให้กับลูกค้าวีไอพีเช่นกัน กลุ่มสำนักงานค่ะ วันนี้ประกอบด้วย หมู่บ้านลัดดาวัลย์ บมจ.ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ โรงพยาบาลพญาไท 1 ค่ะ ปิดท้ายของวันนี้ด้วยการอัดคลิปวีดีโอสั้นๆ ถึงแนวคิดของร้านบ้านอร่อย ๒๕ และการปรับตัวหลังวิกฤตไวรัสโควิด เพื่อส่งให้ทางช่องเนชั่น 22 ค่ะ .....อ่านต่อ

บ้านอร่อย ๒๕ @ วันที่ ๒๒ มิ.ย.๖๓: รายการ "ชีวิตติดดิน" ช่องไทยพีบีเอส สัมภาษณ์ร้านบ้านอร่อย ๒๕ ร้านค้าที่มีผู้คนแวะเวียนมาเยี่ยม มาอุดหนุนตลอดเวลาค่ะสวัสดีค่ะทุกท่าน วันนี้มีทางรายการ "ชีวิตติดดิน" ของสถานีไทยพีบีเอส TPBS มาสัมภาษณ์ถ่ายทำร้านบ้านอร่อย ๒๕ ว่าสามารถฝ่าวิกฤตไวรัสโควิดอย่างไร รวมถึงขั้นตอนการเตรียมผักและเครื่องเคียงสดสะอาด การคัดเลือกผักอย่างตั้งใจทำอย่างไร จึงจะเป็นผักและเครื่องเคียงที่เหมาะสมกับลูกค้าที่จะทานแหนมเนืองพร้อมทานแบรนด์สุทธิลักษณ์ ส่วนสามีมีประชุมเตรียมงานโครงการสำคัญ และปิดท้ายด้วยมีกลุ่มผู้ปกครองคนพิการมาปรึกษาเรื่องการถูกละเมิดสิทธิ์ค่ะ .....อ่านต่อ

บ้านอร่อย ๒๕ @ วันที่ ๑๙ มิ.ย.๖๓: ช่วงเช้าถึงเที่ยง บริการจัดส่งแหนมเนืองสุทธิลักษณ์พร้อมทานให้ลูกค้ากลุ่มสำนักงานค่ะสวัสดีค่ะทุกท่าน วันศุกร์นี้เช่นเคยนะค่ะ ที่เราต้องออกส่งแหนมเนืองสุทธิลักษณ์พร้อมทานกับชุดผักและเครื่องเคียงสดสะอาด ให้กับลูกค้ากลุ่มสำนักงาน หลังจากส่งสินค้าเสร็จแล้ววันนี้ ช่วงบ่ายถึงค่ำ สามีมีนัดที่บ้านเพื่อประชุมโครงการส่งเสริมพัฒนาอาชีพครอบครัวคนพิการ แต่ปรากฎว่ามีกลุ่มผู้ปกครองน้องๆ คนพิการ ร่วมกันมาร้องเรียนการถูกละเมิดสิทธิ์ และปิดท้ายด้วยมีเจ้าหน้าที่ของธนาคารเอสเอ็มอี มาตรวจเยี่ยมร้านบ้านอร่อย ๒๕ ด้วยค่ะ จึงแบ่งบทความเป็น 2 ตอนนะค่ะ สำหรับตอนนี้เป็นส่วนการเตรียมงานกับการบริการจัดส่งแหนมเนืองสุทธิลักษณ์พร้อมทานกับชุดผักและเครื่องเคียงสดสะอาดให้ถึงมือลูกค้าประจำค่ะ .....อ่านต่อ

บ้านอร่อย ๒๕ @ วันที่ ๑๙ มิ.ย.๖๓: งานเข้าบ้านอร่อย ๒๕ มีแขกเวียนมาจนถึงค่ำ ค่ะสวัสดีค่ะทุกท่าน วันนี้สามีมีประชุมที่บ้านเกี่ยวกับการพัฒนาอาชีพให้กับครอบครัวคนพิการ และมีกลุ่มผู้ปกครองคนพิการมาร่วมกันร้องเรียนการถูกละเมิดสิทธิ์ และช่วงเย็นๆ จะมีเจ้าหน้าที่ของธนาคารเอสเอ็มอี มาตรวจเยี่ยมกิจการร้านบ้านอร่อย ๒๕ สำหรับการขยายกิจการ วันนี้จึงมีแขกทั้งวัน และเป็นแบบนี้เสมอทุกท่านที่มาประชุม มาร้องเรียน และมาเยี่ยมที่บ้าน 93/43 ซึ่งปัจจุบันเราได้ย้ายร้านบ้านอร่อยย ๒๕ มาไว้ที่บ้าน ทุกท่านจึงอุดหนุนแหนมเนืองสุทธิลักษณ์พร้อมทานกับ .....อ่านต่อ

บ้านอร่อย ๒๕ @ วันที่ ๑๘ มิ.ย.๖๓: ทีมข่าว ช่องเนชั่น 22 (NATION 22) สัมภาษณ์ร้านบ้านอร่อย ๒๕ สู้โควิดค่ะสวัสดีค่ะทุกท่าน วันนี้มีทางนักข่าว ช่องเนชั่น 22 มาสัมภาษณ์ร้านบ้านอร่อย ๒๕ ถึงแนวคิดในการทำธุรกิจ และการฝ่าวิกฤตโควิด ว่าร้านบ้านอร่อย ๒๕ ปรับตัวอย่างไร แก้ไขอย่างไร ทำให้ยังสามารถดำเนินธุรกิจได้ใหม่อีกครั้ง หลังต้องปิดตัวไปเกือบ 3 เดือน ทางนักข่าวและทีมงานมาทำข่าวในจังหวะที่มีการตัดผักแพว ใบสะระแหน่ ที่ปลูกไว้ในพื้นที่รอบบริเวณบ้านอร่อย ๒๕ ซึ่งเป็นงานที่ครอบครัวเราทำทุกวัน เพื่อให้ลูกค้าได้ทานแหนมเนืองพร้อมทานกับชุดผักและเครื่องเคียง .....อ่านต่อ

บ้านอร่อย ๒๕ @ วันที่ ๑๖ มิ.ย.๖๓: บ้านอร่อย ๒๕ กลับมารื้อฟื้นการปลูกผักใบอีกครั้งค่ะสวัสดีค่ะทุกท่าน หลังจากจัดการเรื่องราวต่างๆ การแก้ปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับการดำเนินการทางธุรกิจของร้านบ้านอร่อย ๒๕ ในสถานการณ์แพร่ระบาดไวรัสโควิด เข้าที่เข้าทางแล้ว เราก็กลับมาปลูกใบสะระแหน่และผักแพวต่อ แต่สำหรับการปลูกแบบชั่วคราวในรอบนี้ หรือเราเรียกว่าหลังโควิด คงไม่สามารถจะรองรับออเดอร์ลูกค้าได้อย่างแน่นอน ต้องอศัยการซื้อจากแหล่งวัตถุดิบใหญ่ที่ตลาดไท เป็นหลัก และที่ปลูกไว้ที่บ้านนั้นสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเวลามีออเดอร์ด่วนๆ ได้ค่ะ .....อ่านต่อ

บ้านอร่อย ๒๕ @ วันที่ ๑๕ มิ.ย.๖๓: วันจัดหนักจัดผักใบและผักกาดหอม และเตรียมเครื่องเคียงต่อเนื่องค่ะสวัสดค่ะทุกท่าน 3 วันติดต่อกันที่เราเตรียมผักสดและเครื่องเคียง ให้ครบตามจำนวนที่วางแผนไว้ สำหรับขายหน้าร้านและสำหรับเตรียมจัดส่งทุกวันศุกร์ค่ะ วันนี้ลองหามุมต่างๆ สำหรับจัดเตรียมผักบรรจุกล่อง คือหลังร้านบ้านอร่อย ๒๕ และด้างข้างร้าน  เนื่องจากเป็นการเตรียมผักทั้งวันจึงหมุนโต๊ะหาแสงเพื่อให้ไม่พลาดที่จะดูผักที่ไม่ผ่านไปด้วยค่ะ ทำไปพักไปนะค่ะเพราะว่า อากาศร้อน และเราไม่ใช้พัดลม เราจะไม่ให้ผัดพลมพัดผัก จึงต้องทนร้อนหน่อยค่ะ .....อ่านต่อ

บ้านอร่อย ๒๕ @ วันที่ ๑๔ มิ.ย.๖๓: ได้เวลาตัดผักแพว และเร่งเตรียมชุดผักกาดหอมและผักใบ (ผักแพว, ใบสะระแหน่) ค่ะสวัสดีค่ะทุกท่าน หลังจากเมื่อวานไปหาวัตถุดิบที่ "ตลาดไท" แล้ว ผักที่ยังขาดอยู่คือ ผักแพว ซึ่งก็พอดีกันที่บ้านได้ปลูกผักแพวไว้ โตกำลังตัดพอดีค่ะ วันนี้จึงตัดสินใจรีบตัดผักแพว เพื่อเร่งทำชุดผักให้ครบ 50 ชุดแรกก่อนค่ะ เพราะต้องนำไปรวมกับใบสะระแหน่ ส่วนผักกาดได้ล้างจนสะอาดพร้อมรอ บรรจุใส่กล่องพลาสติกด้วยเช่นกัน สัปดาห์หน้าที่จะถึงนี้มีงานแทบทั้งสัปดาห์ จนถึงวันเสาร์ มีเพียงวันศุกร์เหมือนเดิมที่เรายังคงมีนัดกับลูกค้าที่จะไปจัดส่งแหนมเนืองสุทธิลักษณ์ .....อ่านต่อ

บ้านอร่อย ๒๕ @ วันที่ ๑๓ มิ.ย.๖๓: ต้องไปเยือน "ตลาดไท" เพื่อค้นหาแหล่งวัตถุดิบใหม่ของบ้านอร่อย ๒๕ ค่ะสวัสดีค่ะทุกท่าน วันนี้เป็นวันเสาร์ ครอบครัวเรามีนัดกันจะทดลองไปที่ "ตลาดไท" เพื่อไปดูลาดเลาว่าจะมีวัตถุดิบที่จะนำมาเป็นผักสด และเครื่องเคียง ให้กับชุดแหนมเนืองสุทธิลักษณ์พร้อมทาน เนื่องจากเมื่อมีออเดอร์สั่งซื้อเข้ามา ช่วงนี้แม้ว่าจะเป็นหน้าฝน แต่อาจจะด้วยอากาศที่ร้อนทำให้ผักไม่มีคุณภาพตามที่ต้องการ และที่ปลูกไว้ก็ไม่เพียงพอต่อปริมาณที่ขาย จึงต้องลองมาดูวัตถุดิบที่มีคุณภาพ ถ้ามีก็จะซื้อกลับไปทดลองผลิตค่ะ เราอยู่ที่ตลาดไท นานถึง 5 ชั่วโมงครึ่ง ค่ะ .....อ่านต่อ

บ้านอร่อย ๒๕ @ วันที่ ๑๒ มิ.ย.๖๓: บ้านอร่อย ๒๕ บริจาคสินค้าในร้านให้คุณฐานิดา อนุอัน (ปธ.เครือข่าย พพจ.กาฬสินธุ์) เป็นสะพานบุญให้ต่อกับคนพิการค่ะสวัสดีค่ะทุกท่าน วันนี้บ้านอร่อย ๒๕ ได้ร่วมทำบุญกับเครือข่ายพิทักษ์สิทธิ์คนพิการจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมอบสินค้าในร้านบ้านอร่อย ๒๕ ให้กับคุณฐานิดา อนุอัน เวลาลงพื้นที่ช่วยเหลือคนพิการในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ และจังหวัดใกล้เคียง ก็ฝากมอบสินค้าในร้านบ้านอร่อย ๒๕ ให้กับครอบครัวคนพิการด้วย ฝากคุณฐานิดา เป็นสะพานบุญช่วยบริจาคให้ครอบครัวคนพิการด้วยเพราะส่วนใหญ่คนพิการที่คุณฐานิดา ไปช่วยมักจะมีความลำบาก และมีความเป็นอยู่ที่ยังต้องการความช่วยเหลือค่ะ .....อ่านต่อ

บ้านอร่อย ๒๕ @ วันที่ ๗ มิ.ย.๖๓: จัดร้านใหม่นำสินค้าที่อยู่ในลังมาออกจัดเรียงรอลูกค้าสายบุญค่ะสวัสดีค่ะทุกท่าน วันนี้เป็นวันที่เราได้เวลาจัดเรียงสินค้าให้เต็มร้านบ้านอร่อย ๒๕ เนื่องจากมีสั่งสินค้าเพิ่มเติม และพอมีเวลาจัดเรียง เราเปิดร้านใหม่ล่วงเลยมาแล้วว่า 3 สัปดาห์ ตลอดเวลาเราต้องปรับตัว และเตรียมผัก เครื่องเคียง จำนวนมาก อย่างที่ไม่เคยทำมาก่อน อันเนื่องจากการทำการตลาดใหม่ เพื่อสู้กับพิษโควิด ทำให้มียอดขายเพิ่มขึ้น แต่ต้องแลกเปลี่ยนกับการแก้ปัญหาเรื่องแหล่งวัตถุดิบ การจัดเตรียมวัตถุดิบ และการบริการจัดส่ง ที่ต้องเหนื่อยเพิ่มขึ้นหลายเท่า จนถึงวันนี้หลายๆ เรื่องเริ่ม .....อ่านต่อ

บ้านอร่อย ๒๕ @ วันที่ ๖ มิ.ย.๖๓: พี่จินตนา ดีที ตัวแทนจำหน่ายแหนมเนืองสุทธิลักษณ์พร้อมทาน จังหวัดสมุทรสาคร สั่งซื้อรอบที่ 2 ค่ะสวัสดีค่ะทุกท่าน วันนี้เป็นวันเสาร์ที่พิเศษกว่าทุกเสาร์ที่ผ่านมาตลอด 1 ปีกว่า เพราะเท่ากับว่า เรามีออเดอร์สั่งซื้อจากตัวแทนของเราเพิ่มขึ้นจาก 10 ชุดเป็น 20 ชุดค่ะ ช่วงเช้าเราเตรียมผักและเครื่องเคียงที่เมื่อวานเราจัดส่งให้ลูกค้าจนหมดจึงเตรียมสินค้าใหม่ และการจัดเตรียมเนื่องจากเป็นลูกค้ากลุ่มค้าส่งหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายของเรา จึงต้องเตรียมสินค้าลักษณะไม่ประกอบเป็นชุดพร้อมจำหน่าย เพื่อให้สามารถจัดเข้าตู้เย็นได้จุมากกว่าค่ะ จัดของเสร็จเรียบร้อยพร้อมออกเดินทางไป ต.ท่าฉลอม อ.มหาชัย จ.สมุทรสาคร ค่ะ .....อ่านต่อ

บ้านอร่อย ๒๕ @ วันที่ ๕ มิ.ย.๖๓: ศุกร์ประจำส่งแหนมเนืองสุทธิลักษณ์พร้อมทานกลุ่มลูกค้าสำนักงานค่ะ ตอนที่ 2/2 วันนี้ลูกค้าวีไอพีมากถึงกับถ่ายภาพไม่ทันค่ะสวัสดีค่ะทุกท่าน สำหรับการส่งสินค้าแหนมเนืองสุทธิลักษณ์พร้อมทานกับชุดผักและเครื่องเคียง ในวันนี้จะมีความพิเศษตรงที่ เราแทบจะถ่ายภาพไม่ได้เลยค่ะ ด้วยเพราะเรื่องของเวลาที่าเราเร่งจะไปที่สุดท้ายคือ อาคารเนชั่น 22 ให้ทัน 12.30 น. ค่ะ ดังนั้นสำหรับ 2 ที่แรกคือ ธนาคารออมสิน (สำนักงานใหญ่) และอาคารเล่าเป้งง้วน 1 ส่วนลูกค้าวีไอพีประจำที่อาคารทีเอฟ (บมจ.ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ / ผู้ผลิตแบรนด์มาม่า) เราจัดชุดสินค้าหน้างาน ใช้เวลาเพิ่มนิดหน่อยค่ะ ซึ่งครั้งต่อไปเเราจะไปถึงอาคารทีเอฟ เร็วกว่าเดิมสัก 30 นาทีค่ะ .....อ่านต่อ

บ้านอร่อย ๒๕ @ วันที่ ๕ มิ.ย.๖๓: ศุกร์ประจำส่งแหนมเนืองสุทธิลักษณ์พร้อมทานกลุ่มลูกค้าสำนักงานค่ะ ตอนที่ 1/2 เปลี่ยนขั้นตอนการส่งสินค้าค่ะสวัสดีค่ะทุกท่าน วันนี้ทางเรามีการเปลี่ยนแปลงขั้นตอนการตรียมสินค้าเพื่อการส่งสินค้าแหนมเนืองสุทธิลักษณ์พร้อมทานกับชุดผักและเครื่องเคียงสดสะอาด เพราะจากการจัดส่งทั้ง 3 สัปดาห์ที่ผ่านมานั้น เราอยากให้ลูกค้าได้รับสินค้าที่ดีขึ้นกว่าเดิม จึงนำสินค้าทั้งหมดไม่จัดใส่ถุงเป็นชุด แต่นำใส่ตระกร้าแทน เมื่อถึงสถานที่สำนักงานลูกค้า จึงค่อยนำมาบรรจุใส่ถุงเป็นชุดๆ ซึ่งจะทำให้เครื่องเคียงในกระปุกไม่ถูกเขย่าระหว่างขนส่งค่ะ และทำให้พื้นที่ในการจัดเตรียมสินค้าเพียงพอกับจำนวนที่ค่อยๆ เพิ่มมากขึ้นค่ะ .....อ่านต่อ

บ้านอร่อย ๒๕ @ วันที่ ๔ มิ.ย.๖๓: เตรียมงานสำหรับคูปองโปรโมชั่น 10 แถม 1 ให้กับลูกค้ากลุ่มสำนักงานค่ะสวัสดีค่ะทุกท่าน วันพรุ่งนี้เราจะมีจัดส่งแหนมเนืองสุทธิลักษณ์พร้อมทานให้กับกลุ่มลูกค้าสำนักงาน เราได้ข้อแนะนำจากผู้บริหาร บมจ.ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ (มาม่า) เกี่ยวกับคูปองขแงแถม ทำให้ทางเรารีบจัดทำคูปองของแถมขึ้นมาทันที หลังจากคิดไว้แล้วแต่ดูขั้นตอนจะยุ่งยากทำให้ยังไม่ได้ออกแบบรูปแบบให้เข้าใจง่าย ใช้งานง่าย สามารถสื่อสารกับลูกค้าโดยที่ไม่ต้องอธิบายมาก ในที่สุดก็ออกแบบเลียนแบบนามบัตรที่ติดกับแหนมเนืองทุกชุด ดูแล้วง่าย ไม่ยุ่งยาก ลูกค้าเก็บครบ 10 ใบ ก็ติดต่อขอรับของแถม 1 ชุดได้ทันที จากโปรโมชั่น 10 แถม 1 ค่ะ .....อ่านต่อ

บ้านอร่อย ๒๕ @ วันที่ ๓ มิ.ย.๖๓: พระอรหันต์มาอุดหนุนแหนมเนืองสุทธิลักษณ์พร้อมทานไปเยี่ยมญาติผู้ใหญ่ค่ะสวัสดีค่ะทุกท่าน สำหรับบทความวันนี้เดิมทีจะไม่เขียนเป็นบทความ แต่ภาพของคุณแม่สามี ต้องใส่ในหน้าลูกค้าบ้านอร่อย ๒๕ แต่เพราะว่า คุณแม่สามีมาอุดหนุนตลอดเลยค่ะ อีกทั้งท่านยังเป็นพระอรหันต์ในบ้านอีก (แม้ว่าจะอยู่คนละบ้านก็ตาม) คุณแม่กำลังจะไปเยี่ยมญาติผู้ใหญ่ค่ะ จึงโทรศัพท์มาให้เราจัดเตรียมแหนมเนืองสุทธิลักษณ์พร้อมทานกับชุดผักและเครื่องเคียงสดสะอาดของบ้านอร่อย ๒๕ ไปเยี่ยมผู้ใหญ่แถวปทุมธานีค่ะ เราจึงรีบมาจัดแหนมเนือง 2 ชุดให้เรียบร้อยค่ะ .....อ่านต่อ

บ้านอร่อย ๒๕ @ วันที่ ๒ มิ.ย.๖๓: วันประสานงานเข้าออกธนาคารทั้งวันค่ะสวัสดีค่ะทุกท่าน วันนี้เป็นวันติดต่อธนาคารทั้งวัน 3 ธนาคารค่ะ  ธนาคาร SME, ธนาคารไทยพาณิชย์ และธนาคารกรุงศรีอยุธยา ค่ะ เรามีนัดเพิ่มเติมเอกสารกับทาง SME เพื่อจะนำมาขยายกิจการตั้งแต่ก่อนวิกฤตโควิด ทำให้วันนี้ต้องแวะไปขอทำรายการเดินบัญชีที่ธนาคารไทยพาณิชย์และธนาคารกรุงศรีอยุธยาค่ะ สำหรับที่ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาบางบัวทอง ได้มีโอกาสพูดคุยกับผู้จัดการ ทำให้ได้ออเดอร์สั่งซื้อมา 5 ชุด หลังเสร็จธุระแล้ว ต้องรีบนำไปส่งให้ผู้จัดการ ธ.กรุงศรีฯ ให้ทัน บ่ายสองโมงค่ะ .....อ่านต่อ

บ้านอร่อย ๒๕ @ วันที่ ๒ มิ.ย.๖๓: บทความ “บทสนทนาพิเศษ” ของสามีภรรยาคู่หนึ่งที่ร่วมกันนำพา “บ้านอร่อย ๒๕ ฝ่าวิกฤติโควิด”.....ปัญหาแรกเลยค่ะ คือเราต้องปิดร้านแบบไม่รู้ตัวล่วงหน้า และไม่มีกำหนดด้วยว่าจะต้องเปิดร้านเมื่อไหร่ เพราะเราไม่รู้ว่าโรคโควิดจะมีสถานการณ์ไปในทางไหนยังไง จะดีขึ้นเมื่อไหร่ ตอนนั้นที่เราดูข่าว มันมีแต่จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ทั่วโลกก็เป็นแบบนั้นเพิ่มขึ้นๆ จนในไทยเราขอความร่วมมือคนในประเทศ จนมี พรก.ฉุกเฉิน ซึ่งเราเองก็ต้องให้ความร่วมมือกับรัฐบาล ในที่สุดเราก็ต้องปิดร้าน แรกๆ เราก็ปิดๆ เปิดๆ อยู่พักหนึ่งตั้งแต่ปลายเดือนกุมภาพันธ์ 2563 จนปิดร้านเต็มที่เมื่อ 14 มี.ค.63 ค่ะ .....อ่านต่อ

บ้านอร่อย ๒๕ @ วันที่ ๓๐ พ.ค.๖๓: หลังแหนมเนืองพร้อมทานสุทธิลักษณ์หมดเกลี้ยงตู้เย็น ต้องเร่งเตรียมผักสดค่ะสวัสดีค่ะทุกท่าน เมื่อวานเราส่งสินค้าแหนมเนืองสุทธิลักษณ์พร้อมทานจนหมดสต๊อกตู้เย็น ตอนตี 5 ทางบริษัท ไทยอินโนฟู้ด จำกัด ได้มาจัดส่งแหนมเนืองให้เรียบร้อยแล้ว 50 ชุด เพื่อรองรับลูกค้าที่มาซื้อหน้าร้านช่วงวันหยุดและระหว่างวันจันทร์ - พฤหัสบดี ค่ะ วันนี้จึงต้องเร่งมือเตรียมผักกาดหอมก่อนทั้งวันค่ะ ส่วนผักใบ (ผักแพว ใบสะระแหน่) มีสต๊อกสำรองไว้แล้วบางส่วนค่ะ วันนี้ไม่วุ่นมาก แต่เยอะมากค่ะ  และเรากำลังจะวางแผนงาน ว่าตลอดสัปดาห์จะต้องทำอะไรบ้างในแต่ละวัน แต่ค่อนข้างแน่นอนแล้วว่า เราจะวิ่งบริการจัดส่งเพิ่มอีก 1 วัน เป็น 2 วัน คือ วันอังคารและวันศุกร์ ค่ะ .....อ่านต่อ

บ้านอร่อย ๒๕ @ วันที่ ๒๙ พ.ค.๖๓: ตอนที่ 2/2 ศุกร์ที่ 3 มีลูกค้าสำคัญเพิ่มอีก ๒ รายค่ะสวัสดีค่ะทุกท่าน หลังจากเตรียมแหนมเนืองสุทธิลักษณ์พร้อมทานกับชุดผักและเครื่องเคียงสดสะอาด ตามจำนวนออเดอร์ที่สรุปกันล่าสุดถึง 8.00 น. ทางเราก็ออกเดินทางประมาณ 9.00 น. ค่ะ เพราะเปลี่ยนเส้นทางไปส่งลูกค้าวีไอพีอีกท่านเป็นครอบครัวคุณหมอ ที่ชอบทานผัก รักสุขภาพมากๆ ค่ะ โดยภรรยาคุณหมอสั่งเฉพาะผักกาดเพิ่มถึง 4 กล่องค่ะ เราจึงมุ่งหน้าไปที่หมู่บ้านลัดดาวัลย์ ถนนเจริญกรุง 76/1 ก่อนเป็นที่แรกค่ะ จากนั้นจะไปที่อาคารทีเอฟ (บมจ.ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์) เป็นที่ที่ 2 จากนั้นส่งที่ดุสิตคอนโดมิเนียม และปิดท้ายที่ลูกค้าใหม่ สำนักงานของ .....อ่านต่อ

บ้านอร่อย ๒๕ @ วันที่ ๒๙ พ.ค.๖๓: ตอนที่ 1/2 วันศุกรที่สามฐานลูกค้ากลุ่มสำนักงานเพิ่มขึ้น เตรียมสินค้าจัดส่งค่ะสวัสดีค่ะทุกท่าน วันศุกร์ 29 พ.ค.63 นี้ ต้องเร่งจัดชุดผักให้ครบจำนวนที่ลูกค้ากลุ่มสำนักงานเพิ่มยอดสั่งซื้อมากขึ้นทุกๆ วันศุกร์ค่ะ ครั้งนี้มีออเดอร์จากสำนักงานของบริษัท บัณฑิตเซ็นเตอร์ จำกัด ผู้พัฒนาเว็บไซต์กระปุกดอทคอม ค่ะ อีกส่วนหนึ่งคือเมื่อวานมีลูกค้ารุ่นพี่รุ่นน้องศิษย์เก่าโยธินบูรณะของสามีแวะมาอุดหนุนช่วงค่ำด้วยค่ะ ทำให้ยอดสั่งซื้อมากกว่าชุดผักและเครื่องเคียงที่มีเตรียมไว้ค่ะ เช้านี้จึงต้องเร่งมือจัดเตรียมให้ทันที่จะออกเดินทางไปส่งสิ้นค้าแหนมเนืองสุทธิลักษณ์พร้อมทาน ทั้งหมด .....อ่านต่อ

บ้านอร่อย ๒๕ @ วันที่ ๒๘ พ.ค.๖๓: ตอนที่ 2/2 ลูกค้ารุ่นพี่รุ่นน้อง (โรงเรียนโยธินบูรณะ) ของสามี มาเยี่ยมซื้อช่วงค่ำค่ะสวัสดีค่ะทุกท่าน วันนี้ช่วงเช้าเป็นอีกวันที่เราเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นเรื่อยๆ ในด้านของโอกาสในการขาย เปิดพื้นที่ใหม่ที่จังหวัดสมุทรสาคร พอตกตอนค่ำๆ ที่ร้านบ้านอร่อย ๒๕ คึกคักจากรุานพี่รุ่นน้องโรงเรียนโยธินบูรณะที่ทางเราขอใช้คำว่า "เยี่ยมซื้อ" นะค่ะ เพราะว่าทั้งมาเยี่ยมสามี และมาอุดหนุนแหนมเนืองสุทธิลักษณ์พร้อมทานกับชุดผักและเครื่องเคียงสดสะอาด กับสินค้าอื่นๆ ก่อนกลับบ้านไปด้วยค่ะ ทำให้ทางเราพรุ่งนี้เช้าต้องรีบจัดเตรียมผักและเครื่องเคียงสำรองใหม่โดยด่วนค่ะ เพื่อรองรับ .....อ่านต่อ

บ้านอร่อย ๒๕ @ วันที่ ๒๘ พ.ค.๖๓: ตอนที่ 1/2 พื้นที่ ถนนพระราม 2-จังหวัดสมุทรสาคร อีกกลุ่มเป้าหมายที่บ้านอร่อย ๒๕ ให้ความสำคัญค่ะสวัสดีค่ะทุกท่าน สำหรับวันนี้ทางเราให้ความสำคัญในการขยายตลาดไปยังพื้นที่อื่นนอกจากจังหวัดนนทบุรี และกรุงเทพฯ เนื่องจากสามีจะไปทำธุระสำคัญที่จังหวัดสมุทรสาคร จึงติดต่อพี่ที่รู้จักนับถือกันที่จังหวัดสมุทรสาคร ว่าสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายไหม ปรากฎว่าพี่จินตนา สนใจจึงได้ออเดอร์แรกสำหรับ จ.สมุทรสาคร และมีลูกค้ารายหนึ่งที่มาอุดหนุนถึง อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี ทำให้ได้ออเดอร์เพิ่มระหว่างผ่านเส้นทางบนถนนพระราม 2 ดังนั้นวันนี้นอกจากสามีจะไปทำธุระแล้ว ยังได้ .....อ่านต่อ

บ้านอร่อย ๒๕ @ วันที่ ๒๖ พ.ค.๖๓: จัดเรียงสินค้าแบรนด์สุทธิลักษณ์เข้าตู้เย็นที่ได้รับการสนับสนุนจากสุทธิลักษณ์ค่ะสวัสดีค่ะทุกท่าน หลังจากตู้เย็น 2 ประตู SANDEN ประหยัดไฟเบอร์ 5 ที่ได้รับจากบริษัท ไทยอินโนฟู้ด จำกัด ผู้ผลิตสินค้าแบรนด์ "สุทธิลักษณ์" เราปล่อยให้น้ำยาแอร์ไหลสู่สภาวะปกติแล้ว 1 วัน เราก็เปิดสวิตซ์เดินเครื่องค่ะ จนเย็นประมาณ 3 องศา แล้วจึงจะทำการย้ายสินค้าแบรนด์สุทธิลักษณ์เข้าตู้เย็นซ้ายมือค่ะ ความตั้งใจของเราหากได้ตู้เย็นเครื่องนี้มาแล้ว จะทำให้เราสามารถสต๊อกสินค้าแบรนด์สุทธิลักษณ์ได้มากขึ้น ให้เพียงพอกับยอดสั่งซื้อที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ค่ะ .....อ่านต่อ

บ้านอร่อย ๒๕ @ วันที่ ๒๕ พ.ค.๖๓: บทความพิเศษ: บทสัมภาษณ์พิเศษ “สุทธิลักษณ์” สนับสนุน “บ้านอร่อย ๒๕”: .....ในมุมมองของเราที่มีต่อ “แบรนด์บ้านอร่อย ๒๕” เรามองว่าเป็น “แบรนด์พรีเมี่ยมของสุทธิลักษณ์” นะครับ ในไลน์การผลิตของเราได้รับการรับรองมาตรฐาน HACCP ซึ่งมุมมองของเราที่นำแบรนด์สุทธิลักษณ์ไปทำตลาดและมีการจัดผักอย่างสวยงามที่ได้ใส่กล่องไว้ แล้วถ่ายภาพตามที่คุณเจี๊ยบจัดไว้เป็นชุด เราจึงมองว่าบ้านอร่อย ๒๕ เป็นลูกค้ากลุ่มพรีเมี่ยมครับ .....อ่านต่อ

บ้านอร่อย ๒๕ @ วันที่ ๒๕ พ.ค.๖๓: บ้านสุทธิลักษณ์สนับสนุนตู้เย็นให้กับบ้านอร่อย ๒๕ ค่ะสวัสดีค่ะทุกท่าน หลังจากที่บ้านอร่อย ๒๕ ได้ดำเนินการครบ 1 ปีเต็มพอดี แม้ว่าจะมีการแร่ระบาดของไวรัสโควิดทำให้เราต้องปิดร้านถึง 2 เดือนเต็ม ก็ตาม เราก็ปรับเปลี่ยนการทำธุรกิจให้สอดคล้องกับสถานการณ์อย่างเต็มกำลัง และหลังจากเปิดดำเนินการได้ไม่นา บ้านอร่อย ๒๕ ก็ได้รับข่าวดี ที่ทางบ้านสุทธิลักษณ์ หรือบริษัท ไทยอินโนฟู้ด จำกัด ให้การสนับสนุนตู้เย็น 2 ประตูยี่ห้อ SANDEN ประหยัดไฟเบอร์ 5 จำนวน 1 ตู้ เพื่อแช่สินค้าแบรนด์สุทธิลักษณ์ เพราะปัจจุบันเรากำลัง .....อ่านต่อ

บ้านอร่อย ๒๕ @ วันที่ ๒๒ พ.ค.๖๓: วันศุกร์ที่สองหลังเปิดร้านสู้วิกฤติโควิดค่ะ เดินสายส่งแหนมเนืองสุทธิลักษณ์พร้อมทานให้กับลูกค้า 5 แห่ง ค่ะสวัสดีค่ะทุกท่าน วันนี้เป็นวันศุกร์ที่ 2 ของการออกเดินสายส่งสินค้า แหนมเนืองสุทธิลักษณ์พร้อมทานกับชุดผักและเครื่องเคียงสดสะอาด ให้กับลูกค้าทั้งหมด 5 แห่งค่ะ (ร้านเสริมสวย, บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน), ดุสิตคอนโดมิเนียม, บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด และบริษัท ร่วมพัฒนาน้ำแข็งหลอด จำกัด) แล้วปิดท้ายด้วยการเข้าห้างแม็คโคร เพื่อซื้อวัตถุดิบสำหรับเตรียมเครื่องเคียงให้พร้อมกับชุดแหนมเนืองพร้อมทานที่ต้องรีบสั่งซื้อเพิ่มเติมให้มาส่งในวันพรุ่งนี้ สำหรับกลุ่มลูกค้าวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ค่ะ .....อ่านต่อ

บ้านอร่อย ๒๕ @ วันที่ ๒๑ พ.ค.๖๓: ร้านบ้านอร่อย ๒๕ เปิดแล้วลูกค้ามารอซื้อหน้าร้าน เที่ยงรับลูกค้าวีไอพี ค่ะสวัสดีค่ะทุกท่าน วันนี้มีลูกค้าภายในหมู่บ้านเปี่ยมสุข (บางบัวทอง) มาซื้อหน้าร้านบ้านอร่อย ๒๕ เนื่องจากที่ทำงานเคยทานแหนมเนืองสุทธิลักษณ์พร้อมทานกับชุดผักและเครื่องเคียงสดสะอาดของเรา จึงแวะซื้อในช่วงเช้าก่อนเดินทางไปทำงานค่ะ เสร็จจากขายหน้าร้านก็รีบมาเตรียมผักและเครื่องเคียงสำหรับออเดอร์พรุ่งนี้วันศุกร์ที่จะออกส่งลูกค้าในเขตเมืองค่ะ ช่วงเที่ยงไปรับลูกค้าวีไอพีคุณแม่สามีมาอุดหนุนในร้านค่ะ และปิดงานวันนี้ด้วยการไปซื้อวัตถุดิบที่ห้างแม็คโครสำหรับ .....อ่านต่อ

บ้านอร่อย ๒๕ @ วันที่ ๒๐ พ.ค.๖๓: ร้านบ้านอร่อย ๒๕ ได้รับการอบโอโซนด้วยเครื่องผลิตโอโซน KM ของ อ.มงคล ศรีทองพิมพ์ ค่ะสวัสดีค่ะทุกท่าน เมื่อเช้าลูกค้าวีไอพีจาก บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด มารับแหนมเนืองสุทธิลักษณ์พร้อมทานไปแล้ว ช่วงบ่ายจะมีน้องกอล์ฟ (จิตอาสา) นำเครื่องอบโอโซน ที่อาจารย์มงคล ศรีทองพิมพ์ เป็นผู้คิดค้นเครื่องอบโอโซน KM นี้ขึ้นมา ทำความสะอาดลักษณะอบโอโซนในร้านบ้านอร่อย ๒๕ ในช่วงภาวะแพร่ระบาดไวรัสโควิดค่ะ โดยจะใช้เวลาในการดำเนินการประมาณ 30 นาที ทางเราตื่นเต้นและดีใจมากนะค่ะที่จะได้ทำสิ่งดีๆ ให้กับลูกค้าที่เข้าร้านบ้านอร่อย ๒๕ ค่ะ .....อ่านต่อ

บ้านอร่อย ๒๕ @ วันที่ ๒๐ พ.ค.๖๓: เตรียมแหนมเนืองพร้อมทานสุทธิลักษณ์ให้กับลูกค้าวีไอพีที่ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด ค่ะสวัสดีค่ะทุกท่าน เมื่อวานลูกค้าวีไอพีที่ทำงานที่ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด สั่งออเดอร์ 10 ชุด และจะมาอุดหนุนรับถึงแหนมเนืองสุทธิลักษณ์พร้อมทาน (กับชุดผักและเครื่องเคียงสดสะอาด) ที่ร้านบ้านอร่อย ๒๕ ตอน 8.00 น. แต่ผักใบยังขาดอีกเล็กน้อย และต้องเตรียมผักสำหรับออเดอร์สั่งซื้อวันศุกร์ด้วยค่ะ ตั้งแต่วันนี้จนถึงพรุ่งนี้ 2 วันเต็มต้องเตรียมเฉพาะส่วนผักและเครื่องเคียงอย่างเดียว และช่วงบ่ายวันนี้จะมีน้องจิตอาสามาช่วยอบโอโซนฆ่าเชื้อโรคในภาวะไวรัสโควิดระบาดสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าที่จะมาเยี่ยมซื้อที่หน้าร้าน ภายในร้านบ้านอร่อย ๒๕ ด้วยค่ะ .....อ่านต่อ

บ้านอร่อย ๒๕ @ วันที่ ๑๘ พ.ค.๖๓: ทดลองเครื่องรูดบัตรตามที่ลูกค้าแจ้งว่าอยากใช้บัตรเครดิตอีกครั้งค่ะสวัสดีค่ะทุกท่าน วันนี้เป็นอีกวันที่เตรียมงานอยู่ที่ร้านบ้านอร่อย ๒๕ ซึ่งขณะนี้ก็คือบ้านของเราไปด้วยแล้วค่ะเนื่องจากเราได้นำบ้านอร่อย ๒๕ มาตั้งไว้ในหมู่บ้านเปี่ยมสุข (บางบัวทอง) ที่เราอาศัยอยู่ ทำให้ต้องมีการปรับแผนเรื่องการตลาดใหม่ ต้องออกส่งสินค้าให้กับลูกค้าทุกวันศุกร์ รวมถึงทางเราอยากรองรับลูกค้ากลุ่มที่ใช้บัตรเครดิต จึงทดลองการใช้งานเครื่องรูดบัตรเครดิตอีกครั้ง เวลาขายหน้าร้าน หรือออกไปส่งสินค้าจะได้ไม่ต้องวุ่นวายกับเงินสด เงินทอน ยิ่งช่วงนี้มีไวรัสโควิดระบาด การไม่จับเงินสดก็ช่วยลดการแพร่ระบาดไปด้วยค่ะ .....อ่านต่อ

บ้านอร่อย ๒๕ @ วันที่ ๑๖ พ.ค.๖๓: วันนี้ลูกค้าประจำมาอุดหนุนถึงที่ร้านบ้านอร่อย ๒๕ มาไกลจากบางใหญ่กันตนาค่ะสวัสดีค่ะทุกท่าน วันนี้เพื่อให้ความเป็นบ้านอร่อยสมบูรณ์ เราให้ลุงช่างมาเก็บงานสีรั้วหน้าบ้านที่เดิมเป็นสีดำให้เป็นสีขาว ให้เข้ากันได้ดีกับร้านบ้านอร่อย ๒๕ ที่มีสีขาวค่ะ อีกทางหนึ่งเราก็สั่งทำสติ๊กเกอร์ PVC แบบใสกั้นน้ำที่เราใช้ติดบนกล่องพลาสติ FOOD GRADE อย่างดี สำหรับลูกค้าที่เคยทานแหนมเนืองพร้อมทานของเราจะทราบดีว่า กล่องพลาสติกที่ใส่ผักและเครื่องเคียงมีคถรภาพสูง สามารถนำไปใช้ซ้ำ (REUSE) ได้อย่างสบายใจ สติ๊กเกอร์แบบกันน้ำทำให้เวลาล้างทำความสะอาด แบรนด์โลโก้ "บ้านอร่อย ๒๕" ยังคงอยู่ ปิดท้ายมีลูกค้าประจำนั่งรถไกลท่่จากกันตนาบางใหญ่ มาซื้อแหนมเนืองพร้อมทาน ทำให้เรามีความสุขมากค่ะ .....อ่านต่อ

บ้านอร่อย ๒๕ @ วันที่ ๑๕ พ.ค.๖๓: ฤกษ์จัดส่งแหนมเนืองพร้อมทานเดินสายจัดส่งในกรุงเทพฯ ตอนที่ 2/2 ถึงมือคุณพจนี พะเนียงเวทย์ บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิต "มาม่า" แล้วค่ะสวัสดีค่ะทุกท่าน หลังจากทางเราเตรียมสินค้าแหนมเนืองพร้อมทาน (ตอนที่ 1/2) เสร็จเรียบร้อยแล้ว ก็ออกเดินทางไปตามเส้นทางผ่านลูกค้ากลุ่มวีไอพีที่อยู่ในเขตเมือง เรียงตามลำดับคือ หมู่บ้านลัดดารมย์ อาคารทีเอฟ บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) และดุสิตแมนชั่น รวมทั้งหมด 25 ชุดค่ะ ซึ่งลูกค้าทั้ง 3 รายเป็นลูกค้าอีกกลุ่มที่มีความต้องการสูง แต่ก่อนหน้านี้เราไม่สามารถที่จะตอบสนองส่งสินค้าให้ได้ในลักษณะเป็นประจำ หลังวิกฤตโควิดครั้งนี้ เราจึงกำหนดวันวิ่งเข้าเขตตัวเมืองเพื่อส่งสินค้าของ "บ้านอร่อย ๒๕" เป็นประจำทุกวันศุกร์ค่ะ แต่หากมีความ .....อ่านต่อ

บ้านอร่อย ๒๕ @ วันที่ ๑๕ พ.ค.๖๓: ฤกษ์จัดส่งแหนมเนืองพร้อมทานเดินสายจัดส่งในกรุงเทพฯ ตอนที่ 1/2 เตรียมสินค้าพร้อมจัดส่งค่ะสวัสดีค่ะทุกท่าน หลังจากเปิดร้านบ้านอร่อย ๒๕ ใหม่อีกครั้งเมื่อวันที่ 7 พ.ค.63 หลายๆ เรื่องมีการเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งเราก็ปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ไวรัสโควิดระบาด จนได้วิธีการจำหน่ายสินค้าที่เรารักษาคุณภาพของสินค้ามาโดยตลอดค่ะ จนมีความมั่นใจที่จะนำร้านบ้านอร่อย ๒๕ ที่มีลักษณะเป็นตู้คอนเทนเนอร์ย้ายเข้ามาอยู่ในบ้านซึ่งอยู่ภายในหมู่บ้านเปี่ยมสุข เราเน้นกลุ่มลูกค้าเก่า และบอกต่อ ถึงคุณภาพสินค้าในส่วนที่เราทำเอง คือ ผัก 4 ชนิด กับเครื่องเคียง 4 ชนิด ซึ่งเรากำลัง .....อ่านต่อ

บ้านอร่อย ๒๕ @ วันที่ ๑๔ พ.ค.๖๓: ไฟฟ้ามาแล้วถึงคิวอินเตอร์เน็ตมาแล้วค่ะสวัวดีค่ะทุกท่าน ร้านบ้านอร่อย ๒๕ เรามีติดตั้งานระบบต่างๆ ไว้พร้อม ดังนั้นเมื่อไฟฟ้าที่เราขอมิเตอร์ไฟฟ้ามาใหม่สิ่งจำเป็นที่ขาดไม่ได้คือสัญญาณอินเตอร์เน็ตค่ะ ทางเราจึงทำการขอย้ายอินเตอร์เน็ตของ 3BB ไว้ล่วงหน้าแล้ว วันนี้จึงได้เวลาตามนัดหมายทางศูนย์บริการ 3BB บางใหญ่เข้ามาดึงสัญญาเข้าร้านบ้านอร่อย ๒๕ ของเราค่ะ เพื่อในเร็วๆ นี้ จะทำการเซ็ตอัพระบบกล้องวงจรปิดใหม่ด้วยค่ะ แน่นอนว่าที่ร้านบ้านอร่อย ๒๕ มีระบบต่างๆ ที่ครบสมบูรณ์เนื่องจากจะเป็นต้นแบบของโครงการที่จะเข้ามามีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมพัฒนาอาชีพครอบครัวคนพิการด้วยค่ะ .....อ่านต่อ

บ้านอร่อย ๒๕ @ วันที่ ๑๒ พ.ค.๖๓: จัดร้านบ้านอร่อย ๒๕ ต่อเนื่องอีกวันเพื่อเตรียมรอสินค้าแหนมเนืองสุทธิลักษณ์ค่ะสวัสดีค่ะทุกท่าน วันนี้เป็นวันที่สองต่อเนื่องจากเมื่อวานที่ต้องเร่งจัดสินค้าในร้านให้เสร็จ และจัดสิ่งของ เก้าอี้ โต๊ะ ชั้นวางของให้เรียบร้อย เพื่อรอสินค้าพร้อมทานแบรนด์สุทธิลักษณ์เข้าตู้เย็น พร้อมส่งให้ลูกค้าที่มีออเดอร์ล่วงหน้ารอไว้อยู่แล้ว หลังจัดร้านบ้านอร่อย ๒๕ เสร็จแล้วช่วงบ้ายต้องไปซื้อวัตถุดิบสำหรับทำชุดเครื่องเคียง สำหรับผักสดจะจัดเตรียมพรุ่งนี้เช้าค่ะ เพราะลูกค้าจะมารับสินค้าพรุ่งนี้ 10.00 น. และช่วงเย็น 17.00 น. ค่ะ ในภาวะวิกฤตไวรัสโควิด เมื่อย้ายร้านบ้านอร่อย ๒๕ เข้ามาในบ้าน ทุกๆ ออเดอร์คือกำไรค่ะ เพราะต้นทุนแทบไม่มีเลยค่ะ ไม่มี .....อ่านต่อ

บ้านอร่อย ๒๕ @ วันที่ ๑๑ พ.ค.๖๓: การไฟฟ้านครหลวง บางบัวทอง มาติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าเรียบร้อยแล้ว และได้เวลาจัดสินค้าแล้วค่ะสวัสดีค่ะทุกท่าน วันนี้เจ้าหน้าที่การไฟฟ้านครหลวง สาขาบางบัวทอง ได้มาติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าเรียบร้อยแล้ว ใช้เวลาไม่ถึง 1 ชั่วโมง เพราะระบบไฟฟ้าภายในร้านบ้านอร่อย ๒๕ พร้อมแล้ว เมื่อเชื่อมสายไฟฟ้าเข้ามิเตอร์ก็ทดสอบว่าไฟฟ้าเข้าหรือยังเท่านั้เองค่ะ รวดเร็วมาก ทำให้หลังกลับจากธุระอีกโครงการหนึ่ง (Workable Artist Gallery) เราก็รีบจัดเรียงสินค้าเท่าที่สั่งมารอไว้จาก บริษัท ไทซันฟูดส์ จำกัด ค่ะ ประกอบด้วย ขนมองกรอบ เวเฟอร์ น้ำผลไม้แบบขวด แบบกระป๋อง ทุกขนาด ส่วนอาหารพร้อมทาน เช่น แหนมเนือง แหนมวแท่ง หมูยอไร้แป้ง จะมาส่งในวันพุธ (13 พ.ค.63) ที่จะถึงนี้ค่ะ .....อ่านต่อ

บ้านอร่อย ๒๕ @ วันที่ ๗ พ.ค.๖๓: ได้ฤกษ์เปิดร้านบ้านอร่อย ๒๕ หลังย้ายร้านจากตลาดพิมลราชมาในหมู่บ้านเปี่ยมสุขค่ะสวัสดีค่ะทุกท่าน วันนี้คุณแม่ได้ช่วยดูฤกษ์งามยามดีเปิดร้านบ้าานอร่อย ๒๕ ให้ครอบครัวเราด้วยค่ะ ก่อนคุณแม่จะไปปิดทอง พรมน้ำมนต์ และซื้อสินค้าประเดิมร้าน เพื่อเปิดร้านใหม่หลังวิกฤตไวรัสโควิด ครอบครัวเราขอพรจากคุณแม่ด้วยพวงมาลัยดอกมะลิกันทั้งครอบครัว จากนั้นคุณแม่ดำเนินการตามขั้นตอนให้ทั้งหมดครับ โดยปิดทอง 3 จุด (ประตูหน้าร้าน ประตูข้าง และตู้เย็น) พรมน้ำมนต์ (จากวัดสีกุก จ.พระนครศรีอยุธยา) ในร้านบ้านอร่อย ๒๕ รอบบ้าน และในบ้าน และคุณแม่ซื้อสินค้าประเดิมอีก 720 บาทครับ .....อ่านต่อ

บ้านอร่อย ๒๕ @ วันที่ ๖ พ.ค.๖๓: ทาสีรั้วหน้าบ้านให้เป็นสีขาวให้เข้ากันกับร้านบ้านอร่อย ๒๕ ค่ะสวัสดค่ะทุกท่าน เนื่องจากรั้วบ้านเดิมเป็นสีดำ แต่ร้านบ้านอร่อย ๒๕ ตัวตู้คอนเทนเนอร์เป็นสีขาว เราจึงตัดสินใจทาสีรั้วบ้านจากสีดำเป็นสีขาวค่ะ วันนี้วันที่ 6 พ.ค.63 ก่อนฤกษ์เปิดร้านพรุ่งนี้ จึงเร่งทาสีรั้วใหม่ แต่เนื่องจากพื้นเดิมของรั้วเป็นสีดำ ทำให้ต้องซ้ำทาสีหลายรอบ จึงต้องนัดช่างให้มาทาสีทั้งวัน แต่ถ้าไม่จบ พรุ่งนี้อีกครึ่งวันน่าจะเรียบร้อยค่ะ ในภาวะวิกฤติไวรัสโควิดเช่นนี้ การตัดสินใจย้ายร้านบ้านอร่อย ๒๕ เข้ามาในบ้าน ถือว่าช่วยได้มาก เพราะเราไม่ได้เปิดดำเนินการครั้งนี้เป็นหน้าร้าน 100% เหมือนเดิม แต่เราดำเนินการในลักษณะโชว์รูม และจะเน้นบริการส่งถึงบ้านเป็นหลัก ส่วนลูกค้าเก่า ส่วนใหญ่เป็นลูกค้าประจำอยู่แล้วค่ะ .....อ่านต่อ

บ้านอร่อย ๒๕ @ วันที่ ๕ พ.ค.๖๓: เจ้าหน้าที่การไฟฟ้านครหลวง บางบัวทอง ออกตรวจมาตรฐานระบบไฟฟ้า สายเมน และระบบสายดิน ของร้านบ้านอร่อย ๒๕ และมีสินค้ามาส่งล็อตแรกค่ะสวัสดีค่ะทุกท่าน ร้านบ้านอร่อย ๒๕ ใกล้จะเปิดดำเนินการใหม่แล้ว ฤกษ์เปิดร้านวันที่ 7 พ.ค.63 วันนี้เจ้าหน้าที่ของการไฟฟ้านครหลวง สาขาบางบัวทอง ได้เข้ามาตรวจสอบตามมาตรฐานการเดินสายไฟ ตู้เมนเบเกอร์ การดึงสายเมนไฟฟ้า และระบบสายดิน โดยทางเจ้าหน้าที่ได้ให้คำแนะนำเพิ่มเติม แต่เนื่องจากวันรุ่งขึ้นเป็นวันหยุดวิสาขบูชา จึงต้องส่งเรื่องเช้าวันที่ 7 พ.ค.63 จึงอาจจะติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าไม่ทัน แต่ไม่ใช่ปัญหาเพราะฤกษ์เปิดร้านนั้นยึดถือที่ให้คุณแม่มาปิดทองและอวยพรให้เป็นสำคัญค่ะ .....อ่านต่อ

บ้านอร่อย ๒๕ @ วันที่ ๕ พ.ค.๖๓: เตรียมส่งสินค้าให้กับลูกค้าวีไอพี นำไปให้อาจารย์ที่สาธิตประสานมิตรค่ะสวัสดีค่ะทุกท่าน เช้ามืดวันนี้ต้องตื่นแต่เช้ามืดเพื่อเตรียมแหนมเนืองพร้อมทานสุทธิลักษณ์กับชุดผักและเครื่องเคียงที่สดสะอาดตามออดเดอร์ที่ได้มาจากลูกค้าวีไอพี ที่จะนำไปให้กับอาจารย์ที่สาธิต มศว.ประสานมิตร นัดลูกค้านำไปส่งมอบเวลา 6.00 น. จำนวน 15 ชุด ร้านบ้านอร่อย ๒๕ ยอดขายในแต่ละเดือนนั้นส่วนใหญ่เป็นลูกค้าประจำทั้งหมดค่ะ มีบางรายเท่านั้นที่จะแวะผ่านมาพบเจอแล้วลองซื้อทาน ดังนั้นการเปิดใหม่ในช่วงวิฤ๖ิโควิด อาจจะยังไม่สามารถทำยอดขายได้มากสักเท่าไหร่ แต่เพียงรองรับกลุ่มลูกค้าประจำค่ะ .....อ่านต่อ

บ้านอร่อย ๒๕ @ วันที่ ๔ พ.ค.๖๓: เตรียมผักและเครื่องเคียงสำหรับลูกค้าวีไอพีที่จะนำแหนมเนืองพร้อมทานไปให้กับอาจารย์ค่ะสวัสดีค่ะทุกท่าน เมื่อวานนี้ 3 พ.ค.63 มีช่างไฟฟ้ามาทำระบบสายเมนไฟฟ้าและระบบสายดิน ส่วนวันนี้ทางเราก็กำลังเตรียมผักทั้ง 4 ชนิด ล้างทำความสะอาด เลือกใบอ่อนๆ พร้อมทานไว้ให้ลูกค้า ส่วนเครื่องเคียงจัดเตรียมไว้เรียบร้อยค่ะ ตั้งแต่เมื่อวาน วันนี้มีส่งมอบให้ลูกค้าบางราย พรุ่งนี้เตรียมให้ลูกค้าวีไอพี จำนวน 15 ชุด วันนี้งานช้างคือการจัดการผักสดทั้ง 4 ชนิดบรรจุกล่องพลาสติกอย่างดีให้เรียบร้อยแช่ตู้เย็นพร้อมส่งมอบพรุ่งนี้ 6.00 น. ค่ะ ภาพถ่ายก็ห้หนูนา ลูกสาวเป็นช่างกล้องจำเป็นให้ด้วยค่ะ และ .....อ่านต่อ

บ้านอร่อย ๒๕ @ วันที่ ๓ พ.ค.๖๓: ย้านร้านบ้านอร่อย ๒๕ จากตลาดพิมลราชเซ็นเตอร์ไปในหมู่บ้านเปี่ยมสุข ตอนที่ 5/5 ติดตั้งระบบไฟฟ้าเสร็จแล้วพร้อมรอมิเตอร์ไฟฟ้ามาติดตั้งค่ะสวัสดีค่ะทุกท่าน หลังจากทางเราได้ย้ายร้านบ้านอร่อย ๒๕ มาไว้ในหมู่บ้านเปี่ยมสุข เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2563 (ตอนที่ 4/5) จากนั้นได้มีเจ้าหน้าที่การไฟฟ้านครหลวง บางบัวทอง เข้ามาตรวจเบื้องต้นแล้ว ทางเราได้คำแนะนำแล้ว วันนี้จึงได้ช่างประสบการณ์สูง (ญาติผู้ใหญ่ของสามี) มาทำระบบไฟฟ้าให้แบบเร่งด่วนเป็นกรณีพิเศษค่ะ เนื่องจากเราจะเปิดร้านอีกครั้งในวันที่ 7 พ.ค.63 ที่จะถึงนี้แล้วค่ะ เพราะก่อนหน้านี้เราไม่สามารถติดต่อช่างไฟฟ้าเข้ามาทำดึงสายเมนไฟฟ้าได้ อาจจะเป็นเพราะเป็นช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโควิดค่ะ .....อ่านต่อ

บ้านอร่อย ๒๕ @ วันที่ ๒๘ เม.ย.๖๓: เจ้าหน้าที่การไฟฟ้านครหลวง บางบัวทอง มาตรวจระบบไฟฟ้าเพื่อติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าสวัสดีค่ะทุกท่าน วันนี้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบระบบไฟฟ้า จากการไฟฟ้านครหลวงสาขาบางบัวทอง ได้มาตรวจงานตามใบงานที่ทางเราได้เดินเรื่องขอมิเตอร์ไฟฟ้า (หัวหน้าครอบครัวที่ 2) ไว้แล้ว แน่นอนค่ะว่าระบบไฟฟ้าในตู้คอนเทนเนอร์ร้านบ้านอร่อย ๒๕ คือเหมือนเดิมค่ะ มีเพียงการเพิ่มขนาดของเมนเบเกอร์เนื่องจากมิเตอร์เดิมที่เคยขอไว้คือ 15/45 แอมป์ เป็น 30/100 แอมป์ และเป็นช่วงเวลาเดียวกันที่ได้นัดช่างไฟฟ้าเข้ามาเพื่อดูเรื่องการดึงสายเมนจากมิเตอร์ไฟฟ้าเข้าตู้เมนเบเกอร์ด้วยค่ะ .....อ่านต่อ

บ้านอร่อย ๒๕ @ วันที่ ๒๔ เม.ย.๖๓: ร่วมบริจาคสินค้าให้กับครอบครัวคนพิการ ที่พักอาศัยในจังหวัดนนทบุรี ในวันที่ 27 เม.ย.63สวัสดีค่ะทุกท่าน วันนี้หลังจากได้ไปทำธุระที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเสร็จแล้ว แวะไปทำบุญอิ่มบุญที่วัดสีกุก จ.พระนครศรีอยุธยาแล้ว พอกลับถึงบ้าน ระหว่างทางได้พูดคุยกับคุณเทพฤทธิ์ ศรีคงรักษ์ (เครือข่ายสร้างสุขเพื่อนร่วมโลก) ที่กำลังจะทำบุญนำข้าวสาร อาหารแห้ง ให้กับครอบครัวคนพิการที่พักอาศัยในจังหวัดนนทบุรี ในวันจันทร์ที่ 27 เม.ย.63 ที่จะถึงนี้ ร้านบ้านอร่อย ๕ จึงขอร่วมนำน้ำผลไม้ ขนม ของแห้ง และเสื้อยืด ร่วมบริจาคให้กับครอบครัวคนพิการด้วยค่ะ .....อ่านต่อ

บ้านอร่อย ๒๕ @ วันที่ ๒๐ เม.ย.๖๓: จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงที่ตั้งร้านบ้านอร่อย ๒๕ และยกเลิกมิเตอร์ไฟฟ้าค่ะสวัสดีค่ะทุกท่าน หลังจากเราย้ายตู้คอนเทนเนอร์ร้านบ้านอร่อย ๒๕ จากตลาดพิมลราชเซ็นเตอร์มายังบ้านของครอบครัวเราในหมู่บ้านเปี่ยมสุข เรียบร้อยแล้ว ยังมีเรื่องต่าางๆ ที่ต้องทำต่อเนื่อง เช่นวันนี้ ต้องทำ 2 เรื่องสำคัญ คือ การจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงที่อยู่ในใบจดทะเบียนพาณิชย์ ที่เทศบาลเมืองพิมลราช และการขอยกเลิกมิเตอร์ไฟฟ้าเก่าที่ตลาดพิมลราชเซ็นเตอร์ ที่การไฟฟ้านครหลวง สาขาบางบัวทอง เพราะได้ทำการขอมิเตอร์ใหม่เรียบร้อยแล้ว .....อ่านต่อ

บ้านอร่อย ๒๕ @ วันที่ ๑๘ เม.ย.๖๓: ย้านร้านบ้านอร่อย ๒๕ จากตลาดพิมลราชเซ็นเตอร์ไปในหมู่บ้านเปี่ยมสุข ตอนที่ 4/5 ย้ายตู้คอนเทนเนอร์เรียบร้อยแล้วค่ะสวัสดีค่ะทุกท่าน การขนย้ายตู้คอนเทนเนอร์ร้านบ้านอร่อย ๒๕ เมื่อวานเกือบจะเสร็จสมบูรณ์ทั้งหมด แต่เนื้องานค่อนข้างมากทำให้ต้องมาเก็บงานในรายละเอียดต่ออีกครึ่งวันค่ะ สำหรับ 3 ตอนของ ตอนที่ 1/5 ตอนที่ 2/5 และตอนที่ 3/5 สามารถติดตามได้ตามลิงก์นะค่ะ ส่วนของวันนี้ เราขอนำภาพรวมทั้งหมดที่เสร็จเรียบน้อยมาฝาก เช่น ตั้งระดับของตู้คอนเทนเนอร์เพื่อปรับให้สามารถจะล็อคประตูร้านได้ เก็บงานทาสีขาวของโครงตู้ทั้งหมดทำให้ตู้ร้านดูใหม่ขึ้นมาทันตาเห็น เก็บงานระบบไฟฟ้าแสงสว่างหน้าร้านและกล่องไฟชื่อร้าน .....อ่านต่อ

บ้านอร่อย ๒๕ @ วันที่ ๑๗ เม.ย.๖๓: ย้านร้านบ้านอร่อย ๒๕ จากตลาดพิมลราชเซ็นเตอร์ไปในหมู่บ้านเปี่ยมสุข ตอนที่ 3/5 เก็บงานขั้นตอนต่างๆสวัสดีค่ะทุกท่าน ตอนที่ 1/5 และตอนที่ 2/5 ผ่านไปแล้ว สำหรับตอนที่ 3/5 ขอนำรายละเอียดเล็กๆ น้อยๆ มาแบ่งปัน ตั้งแต่การถอนตู้คอนเทนเนอร์ออกจากพื้นที่ตลาดพิมลราชเซ็นเตอร์ จนไปถึงที่ตั้งใหม่ในหมู่บ้านเปี่ยมสุข (บางบัวทอง) ในภาพรวม ให้เห็นถึงรายละเอียดบางจุดที่ทีมช่างต่างๆ ทำให้อย่างดี และเผื่อทุกท่านที่ได้มาอ่านพบอาจนำไปปรับใช้กับงานของท่านเองได้ ซึ่งอีกไม่นานนี้ ประมาณช่วงเดือนพฤษภาคม 2563 นี้เราจะเปิดดำเนินการร้านบ้านอร่อย ๒๕ อีกครั้ง ในภาวะวิกฤติไวรัสโควิด-19 ระบาด เพื่อรองรับลูกค้าประจำ ไม่เน้นหน้าร้านว่าต้องจำหน่ายเยอะ แต่จะเน้น .....อ่านต่อ

บ้านอร่อย ๒๕ @ วันที่ ๑๗ เม.ย.๖๓: ย้านร้านบ้านอร่อย ๒๕ จากตลาดพิมลราชเซ็นเตอร์ไปในหมู่บ้านเปี่ยมสุข ตอนที่ 2/5 รื้อหลังคาขนย้ายโดยรถเครนสวัสดีค่ะทุกท่าน ต่อเนื่องกับตอนที่ 1 ในระหว่างทีมขนย้ายกำลังขนย้ายวัสดุอุปกรณ์ในตู้คอนเทนเนอร์ร้านบ้านอร่อย ๒๕ ทีมช่างตู้คอนเทนเนอร์ซึ่งเป็นทีมสารพัดช่างก็เริ่มรื้อหลังคา โครงหลังคา และตัดเสาโครงหลังคาออกเพื่อเตรียมรอรถเครนมายกตู้คอนเทนเนอร์ไปไว้ในหมู่บ้านเปี่ยมสุข (บางบัวทอง) ซึ่งการขนย้ายในครั้งนี้ เราไม่ได้รื้อเครื่องปรับอากาศ เนื่องจากในครั้งแรกที่ติดตั้งนั้น เราไม่ได้วางคอมเพรสเซอร์ไว้ที่พื้นแต่เราเชื่อมเหล็กเป็นฐานรองคอมเพรสเซอร์ไว้ที่ฐานตู้คอนเทนเนอร์ เพื่อเผื่อไว้ล่วงหน้าแล้วว่าหากมีการขนย้ายสามารถขนย้ายได้ทันที บวกกับแนวคิดว่า .....อ่านต่อ

บ้านอร่อย ๒๕ @ วันที่ ๑๗ เม.ย.๖๓: ย้านร้านบ้านอร่อย ๒๕ จากตลาดพิมลราชเซ็นเตอร์ไปในหมู่บ้านเปี่ยมสุข ตอนที่ 1/5 ขนย้ายทรัพย์สินลอยตัวสวัสดีค่ะทุกท่าน วันนี้ฤกษ์ดีคุณแม่ดูไว้ให้ ให้ทำการย้ายร้านบ้านอร่อย ๒๕ จากตลาดพิมลราชเซ็นเตอร์ไปภายในบริเวณบ้านของครอบครัวเราค่ะ ซึ่งอู่ภายในหมู่บ้านเปี่ยมสุข (บางบัวทอง) ให้แล้วเสร็จภายในวันเดียว โดยนัดหมายช่างทุกประเภทเข้าดำเนินการตั้งแต่เช้า ชุดช่างของทางผู้ผลิตตู้คอนเทนเนอร์ ตั้งแต่ตอนที่ซื้อครั้งแรกยังคงให้บริการอยู่อย่างดีเยี่ยม (เครดิตท้ายบทความครับ) ชุดช่างไฟฟ้าที่ปลดไฟฟ้าจากมิเตอร์ไฟฟ้า ทีมขนย้ายวัสดุอุปกรณ์ เครื่องใช้ไฟฟ้า แถมพ่วงด้วยช่างอินเตอร์เน็ต 3BB ค่ะ เรียกได้ว่า วันนี้วุ่นวายกันทั้งวันค่ะ ตามแผนงาน น่าจะเสร็จภายใน 2 ทุ่มค่ะ .....อ่านต่อ

บ้านอร่อย ๒๕ @ วันที่ ๗ เม.ย.๖๓: ก่อนจะย้ายร้านมาที่ใหม่ เรื่องย้ายสถานที่ติดตั้งอินเตอร์เน็ตก็ต้องย้ายมาด้วยค่ะสวัสดีค่ะทุกท่าน วันนี้เป็นอีกวันที่ต้องประสานงานกับบริษัท 3BB เนื่องจากในร้านบ้านอร่อย ๒๕ มีระบบกล้องวงจรปิดด้วย ถึงแม้ว่าจะย้ายมาอยู่ที่หน้าบ้านแล้วก็ตาม ในด้านงานระบบทางเราจะไม่ยกเลิก เพราะนอกจากจะเป็นร้านต้นแบบ ที่จะปรับให้มีการจัดส่งสินค้า แบบ เดลิเวอร์รี่ (Delivery) ถึงบ้าน งานด้านระบบทั้งหมดยังคงต้องมีไว้ เพราะในอนาคตบ้านอร่อย ๒๕ จะเป็นที่ศึกษาดูงานของกลุ่มคนพิการต่างๆ เพื่อนำไปส่งเสริมอาชีพในหลายพื้นที่ทั่วประเทศค่ะ .....อ่านต่อ

บ้านอร่อย ๒๕ @ วันที่ ๓ เม.ย.๖๓: งานเข้าวันนี้วันสุดท้ายที่การไฟฟ้านครหลวงสาขาบางบัวทองจะทำงาน ต้องรีบไปขอมิเตอร์ไฟฟ้าค่่ะสวัสดีค่ะทุกท่าน หลังจากที่วางแผนแล้วว่า จะย้ายตู้คอนเทนเนอร์บ้านอร่อย ๒๕ มาไว้ที่บ้าน เรื่องที่ต้องจัดการคือสถานที่ก็เรียบร้อยไปแล้ว ต่อมาก็ต้องประสานงานเรื่องการย้ายมิเตอร์ไฟฟ้า ซึ่งไม่สามารถย้ายได้ มีแต่ต้องยกเลิกมิเตอร์เก่า และขอมิเตอร์ใหม่ จึงติดต่อทาง กฟน.บางบัวทอง ได้รับคำแนะนำว่าต้องไปเดินเรื่องเพิ่มชื่อของ "หัวหน้าครอบครัวที่ 2" ในทะเบียนบ้าน เพื่อได้สิทธิในการขอมิเตอร์ไฟฟ้าได้ งานจึงเข้าเพราะต้องรีบไปดำเนินการ เนื่องจาก กฟน.บางบัวทอง จะทำการหน้า .....อ่านต่อ

บ้านอร่อย ๒๕ @ วันที่ ๑ เม.ย.๖๓: วิศวทำมาดูสถานที่ตั้งตู้คอนเทนเนอร์ร้าน "บ้านอร่อย ๒๕" ค่ะสวัสดีค่ะทุกท่าน หลังคิดว่าจะย้ายสถานที่จำหน่ายร้านบเานอร่อย ๒๕ แล้ว ออกแบบแล้ว ก็นัดน้องปิง (วิศวทำ) มาดูสถานที่ตั้งตู้คอนเทนเนอร์ ซึ่งส่วนที่สำคัญคือ ระยะความสูงรวมของหลังคาด้วย ตอนนี้น้องปิง วัดระยะเรียบร้อยแล้ว ความลึก ความกว้าง ความสูงได้หมด แต่ต้องปรับเรื่องความสูงรวมของหลังคา ส่วนงานฐานรากที่ตั้งใจจะทำ น้องปิงได้แนะนำไว้แล้ว ผมต้องไปคุยกับช่างทำฐานรากอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งเดิมทีนัดไว้วันนี้ตอนเย็นเช่นกัน แต่เราติดธุระด่วนจึงต้องเลื่อนออกไปก่อน .....อ่านต่อ

บ้านอร่อย ๒๕ @ วันที่ ๓๐ มี.ค.๖๓: ตัดสินใจย้ายร้านบ้านอร่อย ๒๕ ไปไว้หน้าบ้านค่ะสวัสดีค่ะทุกท่าน ต้องยอมรับเลยว่า สถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่มาแรงแซงทางโค้งในช่วงนี้ กำลังสร้างการเปลี่ยนแปลงหลายๆ ด้านของประเทศไทย และเราเองก็ต้องเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย ร้านบ้านอร่อย ๒๕ ก็ต้องเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์ โดยเริ่มจากเราจะย้ายตู้คอนเทนเนอร์ของร้านจากตลาดมาตั้งที่บริเวณหน้าบ้านแทน เพื่อลดรายจ่ายค่าเช่าก่อน อีกทั้งลูกค้าส่วนใหญ่เป็นลูกค้าประจำ หน้าร้านจึงลดความสำคัญลง .....อ่านต่อ

บ้านอร่อย ๒๕ @ วันที่ ๑๙ มี.ค.๖๓: ลูกค้าประจำแวะซื้อแหนมเนืองสุทธิลักษณ์พร้อมทานก่อนกลับต่างจังหวัด ในภาวะการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19: สวัสดีค่ะทุกท่าน วันนี้เราปิดร้านบ้านอร่อย ๒๕ มาได้ 6 วันแล้วนะค่ะ ปิดเพราะไม่ต้องการเป็นส่วนหนึ่งของการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 แต่ต้องการเป็นส่วนหนึ่งที่จะหยุดหรือลดการแพร่ระบาดแทนค่ะ ทำให้ลูกค้าประจำต้องติดต่อกับทางเราไว้ล่วงหน้า ทางเราก็จะมาเตรียมสินค้ารอเพื่อส่งมอบให้นะค่ะ วันนี้ก็เช่นกัน ทางอาจารย์ลูกค้าประจำกำลังจะเดินทางไปต่างจังหวัด จึงได้โทรนัดหมายกันไว้เมื่อวาน ว่าวันนี้ก่อนเที่ยงจะมารับแหนมเนืองสุทธิลักษณ์พร้อมทานจำนวน 3 ชุด พออาจารย์มาถึงก็ซื้อสินค้าตัวอื่นๆ เพิ่มเติม .....อ่านต่อ

บ้านอร่อย ๒๕ @ วันที่ ๑๘ มี.ค.๖๓: กำลังเตรียมออเดอร์ไปส่งให้ลูกค้าในกรุงเทพฯ ในภาวะการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19สวัสดีค่ะทุกท่าน วันนี้ครอบครัวเรามีเข้าเมืองไปย่านบางจากกับถนนศรีนครินทร์ จึงนึกถึงลูกค้าประจำ ลองโทรสอบถามดู ทางลูกค้าจึงออเดอร์ให้จัดส่งด้วยค่ะ เช้านี้จึงแวะจัดสินค้าแหนมเนืองสุทธิลักษณ์พพร้อมทานจำนวน 6 ชุด ประมมาณ 8.00 น. ก่อนออกเดินทาง เพื่อไปทำธุระไปพบผู้ใหญ่ที่นับถือค่ะ สำหรับสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 กำลังระบาดในช่วงเวลานี้ คงต้องดำเนินธุรกิจในลักษณะนี้ไปก่อนค่ะ ลูกค้าท่านใด ต้องการมารับสินค้าหน้าร้านสามารถติดต่อมาได้ที่บ้านอร่อย ๒๕ มือถือ 097-229-2345 ค่ะ .....อ่านต่อ

บ้านอร่อย ๒๕ @ วันที่ ๑๗ มี.ค.๖๓: กำลังเตรียมออเดอร์ไปส่งให้ลูกค้าแต่เช้า ในภาวะการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19สวัสดีค่ะทุกท่าน เช้านี้เรามาจัดเตรียมสินค้าแหนมเนืองสุทธิลักษณ์พร้อมทาน หมูยอไร้แป้ง แหนมแท่งใหญ่ ในสภาวการณ์เชื้อไวรัสโควิด-19 แพร่ระบาด ร้านบ้านอร่อย ๒๕ ที่ตั้งบริเวณตลาดพิมลราชเซ็นเตอร์ จึงต้องปิดร้านเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการหยุดหรือบรรเท่าการแพร่ระบาด และจะนำไปจัดส่งให้กับลูกค้าให้ทัน 7.00 น. หากลูกค้าท่านใดต้องการทานแหนมเนืองพร้อมทาน ก็สามารถสั่งซื้อล่วงหน้าได้นะค่ะ โดยสามารถนัดหมายมารับสินค้าที่หน้าร้านบ้านอร่อย ๒๕ ค่ะ .....อ่านต่อ

บ้านอร่อย ๒๕ @ วันที่ ๑๔ มี.ค.๖๓: เตรียมผักและเครื่องเคียงที่บ้านหลังปิดร้านบ้านอร่อย ๒๕ ฝ่าวิกฤตโควิด-19สวัสดีค่ะทุกท่าน ถึงจะประกาศปิดร้านบ้านอร่อย ๒๕ ไปแล้ว แบบไม่มีกำหนดเปิดร้าน เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการหยุดหรือบรรเทาการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 แต่ว่าออเดอร์ที่ลูกค้าสั่งซื้อกลับไม่หยุดนะค่ะ เรายังคงต้องเตรียมสินค้าให้พร้อมขายตลอดเวลา เพราะถึงจะปิดร้าน แต่ลูกค้ายังโทราั่งซื้อตลอดเวลาทุกวัน ซึ่งทางเราก็พร้อมยินดีจะไปจัดเตรียมสินค้าพร้อมทานให้ที่หน้าร้านเช่นเดิม แหนมเนืองสุทธิลักษณ์พร้อมทาน กับชุดผักและเครื่องเคียง ยังคงมีสำรองพร้อมขายจนกว่าจะหมดเหมือนเดิมค่ะ .....อ่านต่อ

บ้านอร่อย ๒๕ @ วันที่ ๑๔ มี.ค.๖๓: ปิดร้านชั่วคราว ร่วมกันฝ่าวิกฤตโควิด-19 (COVID-19): สวัสดีค่ะทุกท่าน ช่วงนี้ทั่วโลก รวมถึงประเทศไทย กำลังตกอยู่ในภาวะการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 (COVID-19) สำคัญกว่านั้น ร้านบ้านอร่อย ๒๕ ตั้งอยูในเขตตำบลพิมลราช อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ซึ่งไม่สามารถจะหาซื้อหน้ากากอนามัยได้เลย ทั้งจากร้านขายยา ร้านสะดวกซื้อ ห้างสรรพสินค้าทุกประเภท ดังนั้นผู้คนที่มาเดินตลาดพิมลราชเซ็นเตอร์ หรือตลาดบางบัวทอง จึงแทบไม่มีใครใส่หน้ากากอนามัย มีน้อยมากๆ แม่ค้าพ่อค้าในตลาดทั้งสองแห่งก็แทบไม่มีใครใส่หน้ากากอนามัย อันเกิดจากการขาดแคลนหน้ากากอนามัย มีคุณยายท่านหนึ่งบ่นกับเราว่า หน้ากากอนามัยชิ้นหนึ่งราคา 15-20 บาท ฉันจน ฉันจะเอาเงินที่ไหนไปซื้อใส่ทุกวัน .....อ่านต่อ

บ้านอร่อย ๒๕ @ วันที่ ๗ มี.ค.๖๓: ทีมงานรายการ "โยธินสัญจร" มาเยี่ยมร้านบ้านอร่อย ๒๕สวัสดีค่ะทุกท่าน วันนี้มีทีมงาน "โยธินสัญจร" มาอัดคลิปเพื่อแนะนำร้านค้าหรือกิจการของศิษย์เก่าโยธินบูรณะ ซึ่งสามี คุณปรีดา ลิ้มนนทกุล เป็นศิษย์เก่าโยธินบูรณะรุ่น 50 ส่วนน้องๆ (น้องซิง น้องตี๋ใหญ่ น้องแชมป์) อยู่รุ่น 61 ค่ะ เท่าที่ทราบคือพี่ตุ้ย รุ่นพี่โยธินบูรณะของพี่ปรีดา ที่เคยช่วยชีวิตตอนพี่ปรีดารถคว่ำ แนะนำให้น้องๆ ได้มารู้จักพี่ปรีดา และมาเยี่ยมสัมภาษณ์เพื่อช่วยเหลือพี่น้องร่วมโรงเรียนด้วยกันค่ะ ต้องขอบพระคุณน้องๆ พี่ๆ โรงเรียนโยธินบูรณะมากๆ ด้วยนะค่ะ .....อ่านต่อ

บ้านอร่อย ๒๕ @ วันที่ ๕ มี.ค.๖๓: ทานแหนมเนืองสุทธิลักษณ์ที่บ้านเป็นประจำสวัสดีค่ะทุกท่าน ปกติที่บ้านจะทานแหนมเนืองสุทธิลักษณ์พร้อมกับผักสดและเครื่องเคียงที่ทำเองเป็นประจำ วันนี้จึงตัดสินใจถ่ายภาพขณะกำลังทานร่วมกันกับครอบครัว ที่บ้านหลังปิดร้านตอน ๒ ทุ่ม มาฝากทุกท่าน ซ้อมๆ เอาไว้ด้วยในลักษณะการจัดเรียงใสาถ้วย ชาม จาน เผื่อโอกาสในอนาคตอาจจะแบ่งพื้นที่ให้ลูกค้าสามารถทานแหนมเนืองภายในร้านบ้านอร่อย ๒๕ ได้ด้วยค่ะ ถึงตรงนี้กล้าแนะนำลูกค้าทุกท่านว่า แผ่นแป้งทั้งมีขนาดใหญ่ และแช่น้ำสะอาดแป๊บเดียวก็นำผึ่งบนจานได้เลยค่ะ กระปุก .....อ่านต่อ

บ้านอร่อย ๒๕ @ วันที่ ๒๔ ก.พ.๖๓: กลุ่มวิสาหกิจชุมชน "สระแก้วออร์แกนิค SE" เยี่ยมร้านบ้านอร่อย ๒๕: สวัสดีค่ะทุกท่าน วันนี้ทางกลุ่มวิสาหกิจชุมชน "สระแก้วออร์แกนิค SE" โดย อาจารย์กรณ์ มาเยี่ยมชมร้านบ้านอร่อย ๒๕ โดยให้ความสนใจที่จะมาดูตัวอย่างสินค้า เพื่อนำไปจำหน่ายในร้านของกลุ่มที่เปิดจำหน่ายสาขาแรกภายในปั๊มน้ำมัน ปตท. ซึ่งสินค้าที่ได้รับความสนใจจะเป็นสินค้าของบริษัท ไทซันฟูดส์ จำกัด เช่น ขนมเวเฟอร์ ขนมคุกกี้ ขนมอบกรอบ น้ำผลไม้ แบบขวด และกระป๋อง ซึ่งมีราคาจำหน่ายหน้าร้านไม่สูง มีตั้งแต่ 5 บาท 10 บาท ถึง 25 บาท ค่ะ .....อ่านต่อ

บ้านอร่อย ๒๕ @ วันที่ ๒๑ ก.พ.๖๓: เตรียมแหนมเนืองสุทธิลักษณ์พร้อมทานและจัดส่งให้ลูกค้าประจำหมู่บ้านใกล้ๆ ค่ะ: สวัสดีค่ะทุกท่าน วันนี้มีลูกค้าวีไอพีประจำ สั่งแหนมเนืองพร้อมทานสุทธิลักษณ์ จำนวน 4 ชุด เพื่อนำไปให้กับคุณครู ก่อนปิดเทอมใหญ่ประจำปี ลูกค้าท่านนี้เป็นลูกค้าประจำที่มักซื้อแหนมเนืองพร้อมทานไปเป็นของขวัญบ่อยๆ ครั้งนี้ไม่พลาด จัดเตรียมสินค้าเสร็จก็รีบถ่ายภาพเก็บไว้ค่ะ ทางเราบริการไปส่งให้ถึงที่บ้าน เพราะว่า อยู่ใกล้กับร้านบ้านอร่อย ๒๕ ประมาณ 400-500 เมตรเท่านั้นเองค่ะ ทางเราจึงยินดีให้บริการส่งถึงที่บ้านค่ะ สำหรับลูกค้าบางท่าน มาถึงหน้าร้านแล้ว แต่ยังไม่ถึงเวลาเปิดร้านก็สามารถที่จะติดต่อให้มาขายให้เป็นพิเศษได้ค่ะ .....อ่านต่อ

บ้านอร่อย ๒๕ @ วันที่ ๑๖ ก.พ.๖๓: เตรียมแหนมเนืองสุทธิลักษณ์พร้อมทานและจัดส่งให้ลูกค้าประจำค่ะสวัสดีค่ะทุกท่าน เช้าวันอาทิตย์นี้ มาเตรียมแหนมเนืองสุทธิลักษณ์พร้อมทาน กับผักและเครื่องเคียง สดสะอาด จำนวน 10 ชุด และส่งสินค้าให้ถึงมือลูกค้าประจำภายใน 8.30 น. ค่ะ เมื่อวานเตรียมผักกาด ผักใบ (สะระแหน่ ผักแพว ผักชีใบเลื่อย) และเครื่องเคียง ไว้เรียบร้อยแล้ว ช่วงเช้า เมื่อวันเสาร์ก็สั่ง "แหนเมนืองสุทธิลักษณ์" มาเพิ่มเติมตั้งแต่ 7.00 น. วันนี้วันอาทิตย์จึงเข้ามาจัดของประมาณ 7.30 น. ครบทั้งหมดเรียบร้อยแล้ว พิเศษตรงที่เพิ่มกล่องผักใบ ให้อัดแน่นกว่าเดิมค่ะ .....อ่านต่อ

บ้านอร่อย ๒๕ @ วันที่ ๑๕ ก.พ.๖๓: ใบสะระแหน่ ผักแพว ตัดสดๆ ให้ลูกค้าประจำวันรุ่งขึ้นค่ะสวัสดีค่ะทุกท่าน วันนี้ถ่ายภาพได้เพียงผักใบสะระแหน่นะค่ะ เพราะว่าเวลาถ่ายภาพต้องให้ลูกสาวมาช่วยถ่ายเฉพาะวันหยุดค่ะ เช้าและเย็นรอดนน้ำด้วยฝักบัวค่ะ กลัวว่าใบจะช้ำ เช้านี้มีลูกค้าประจำสั่งออเดอร์ แหนมเนืองพร้อมทานไว้ 10 ชุด ให้ส่งสินค้าเช้าวันอาทิตย์ เตรียมเครื่องเคียงไว้พร้อมแล้ว กล่องผักกาดก็พร้อมแล้ว เหลือเพียงกล่องผักใบ ประกอบด้วย ใบสะระแหน่ ผักแพว ส่วนผักชีใบเรื่อย รอบนี้ไม่มีนะครับ เพราะว่าโตไม่ทันครับ ผักแพวตัดเก็บไว้แล้ว เลยถ่ายได้แต่ภาพใบสะระแหน่ค่ะ .....อ่านต่อ

บ้านอร่อย ๒๕ @ วันที่ ๑๓ ก.พ.๖๓: สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ร้านบ้านอร่อย ๒๕ ให้ความสำคัญค่ะ: สวัสดีค่ะทุกท่าน สำหรับบทความนี้ สั้นๆ เลยค่ะ เรามีความเชื่อส่วนบุคคลที่นับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ มีความเชื่อในเรื่องของความดี ความถูกต้อง ที่มองไม่เห็น ร้านบ้านอร่อย ๑๕ ตั้งอยู่หลังศาลพระพรหมประจำตลาดพิมลราชเซ็นเตอร์ ดังนั้นทางร้านจึงถวายน้ำดื่มผลไม้ให้ท่านทุกวัน รวมถึงถวายศาลตายายที่อยู่ข้างๆ ด้วย โดยจะถวายทุกวันที่เปิดร้าน วันพระจะพิเศษจะถวายมากกว่าปกติ และเราอยากให้ร้านค้าต่างๆ ในตลาดหรือใกล้เคียง กราบไหว้ท่านพระพรหม และตายาย ด้วยค่ะ .....อ่านต่อ

บ้านอร่อย ๒๕ @ วันที่ ๑๖ ม.ค.๖๒: หอยทาก ดัชนีชี้วัดถึงการปลููกผักปลอดสารพิษของบ้านอร่อย ๒๕ ค่ะ:  สวัสดีค่ะทุกท่าน พอดีลูกสาวได้สังเกตเห็นหอยทากมาเดินป่วนเปี้ยนบริเวณที่เราปลูกผักทั้ง 3 ชนิดคือ ผักแพว ผักชีใบเลื่อย และใบสะระแหน่ เราคาดว่าหอยทากทั้ง 2 ตัวนี้คงจะมากินใบผักที่ร่วงลงพื้น เพราะอยู่มานานพักหนึ่งแล้ว พบแทบทุกวัน ไม่ไปไหน จึงถ่ายส่งมาให้คุณพ่อคุณแม่ดู ทางเราจึงถือโอกาสนำมาแบ่งปันให้กับทุกท่านได้ชมร่วมกัน เพื่อเป็นการยืนยันพิสูจน์ว่า ผักที่เราปลูกนั้นปลอดสารพิษ เพราะหอยทากสามารถเป็นตัวชี้วัดคุณภาพของสภาพแวดล้อมที่ปลอดสารพิษได้เป็นอย่างดี เนื่องจากหอยทากจะไวกับสารพิษ สารเคมี อย่างมากค่ะ .....อ่านต่อ

บ้านอร่อย ๒๕ @ วันที่ ๑๑ ม.ค.๖๒: วันเด็กแห่งชาติปี ๒๕๖๓ ร้านบ้านอร่อย ๒๕ แจกฟรีขนมกับน้ำผลไม้ให้กับเด็กๆ ค่ะสวัสดีค่ะทุกท่าน ร้านบ้านอร่อย ๒๕ มักจะไม่พลาดงานบุญ งานกิจกรรมสำคัญๆ เพราะเราถือว่า ร้านบ้านอร่อย ๒๕ เป็นร้านค้าชุมชน สินค้าราคาไม่สูง คุณภาพดี รักษาสุขภาพ ราคาสมเหตุสมผล ขนมบางรายการราคาเพียง 5 บาทเท่านั้นเอง น้ำผลไม้ขวดละ 10 บาท เป็นต้น ส่วนแหนมเนืองพร้อมทานที่มีถึง 5 ไม้คู่กับผักและเครื่องเคียงที่สดสะอาด ราคาชุดละ 250 บาท ก็นับว่าสมราคาเพราะผักที่มีคุณภาพ และอร่อยมากๆ ดังนั้นวันนี้เป็นว ันเด็กแห่งชาติ ทางเราจึงแจกฟรี ขนมและน้ำผลไม้ 1 ชุดให้กับเด็กๆ ที่แวะมาที่ร้าน จะแวะมาซื้อก็ดี แวะมาเยี่ยมก็ดี แจกฟรีหมดทุกคนค่ะ .....อ่านต่อ

บ้านอร่อย ๒๕ @ วันที่ ๘ ม.ค.๖๒: ร่่วมบริจาคขนมและน้ำผลไม้ให้กับคุณครูและเด็กๆ โรงเรียนบ้านหนองจาน จังหวัดสระบุรีสวัสดีค่ะทุกท่าน หากเป็นงานบุญทางร้านบ้านอร่อย ๒๕ มักร่วมบุญเสมอๆ ค่ะ เนื่องจากทางคุณเทพฤทธิ์ ศรีคงรักษ์ ได้บอกบุญมายังเรา ว่ามีโรงเรียนยากจนที่จังหวัดสระบุรี มีเด็กๆ นักเรียนประมาณ 50 คน รวมคุณครูและเจ้าหน้าที่ไม่เกิน 10 คน ทางเราจึงร่วมบริจาคขนมและน้ำผลไม้จำนวน 60 ชุด ให้กับทางโรงเรียนหนองจาน โดยได้ฝากคุณเทพฤทธิ์ไปมอบให้กับทางโรงเรียนในวันศุกร์ที่ 10 มกราคม 2563 เพื่อให้ทันจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ที่จะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563 ค่ะ ขอให้เด็กๆ ทุกคนเป็นเด็กดี น่ารัก กตัญญูกับคุณพ่อคุณแม่ และโตไปไม่โกงนะค่ะ .....อ่านต่อ

บ้านอร่อย ๒๕ @ วันที่ ๖ - ๘ ม.ค.๖๒: ลูกค้าวีไอพีสั่งซื้อแหนมเนืองสุทธิลักษณ์พร้อมทาน ส่งเข้ากรุงเทพฯ ๓ รายสวัสดีค่ะทุกท่าน 2 วันที่ผ่านมาทางเราต้องเตรียมผักสดที่ปลูกเองทั้ง ๓ ชนิดคือ ผักแพว ผักชีใบเลื่อย และใบสะระแหน่ ให้พอกับความต้องการที่สั่งซื้อเข้ามาและต้องจัดส่งในวันที่ 8 ม.ค.63 ซึ่งเป็นกลุ่มลูกค้าวีไอพีประจำ พร้อมกันนี้ ทางเราถือโอกาสนำแหนมเนือง (สุทธิลักษณ์) พร้อมทานกีบผักและเครื่องเคียงสดสะอาด ไปมอบให้กับผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือในวันขึ้นปีใหม่ด้วยค่ะ ซึ่งทั้ง 2 ท่าน อยู่แถวราชวัตร และดินแดง เมื่อก่อนต้องหาซื้อของขวัญปีใหม่แต่ปัจจุบันไม่ต้องแล้ว ใช้แหนมเนืองพร้อมทานของเราเป็นของขวัญปีใหม่แทนค่ะ .....อ่านต่อ

บ้านอร่อย ๒๕ @ วันที่ ๖ ม.ค.๖๒: ขอบพระคุณลูกค้ารายใหม่ที่อดทนรอทางเราไปเก็บผักสดๆ นะค่ะสวัสดีค่ะทุกท่าน สำหรับบทความนี้ จะสั้นๆ ไม่ยาว อารมณ์ประมาณ ประทับใจลูกค้ารายใหม่ท่านนี้อย่างมาก เนื่องจากทางร้านปกติจะเตรียมแหนมเนืองพร้อมทานออกเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 ตัวแหนมเนืองสุทธิลักษณ์ที่บรรจุถุงภายในมีน้ำจิ้ม แผ่นแป้ง และแหนมเนืองจำนวน 5 ไม้ เอาไว้ประมาณ 35-50 ชุดในตู้เย็นตลอดเวลา ส่วนที่ 2 คือผักกาดแก้วและเครื่องเคียง จะเตรียมไว้สำหรับให้เพียงพอต่อการขายและสำรองการขายประมาณ 20-25 ชุด และส่วนสุดท้ายคือส่วนที่ 3 จะเป็นผักใบ 3 ชนิด (ผักแพว ผักชีใบเลื่อย ใบสะระแหน่) ที่เราปลูกเอง จะเตรียมไว้สำหรับการขายในแต่ละวัน แต่จะไม่ได้เตรียมไว้สำรอง .....อ่านต่อ

บ้านอร่อย ๒๕ @ วันที่ ๕ ม.ค.๖๒: งานประจำเมื่อผักใบงอกต้องรีบตัด คัดสรร และทำความสะอาดเก็บไว้สวัสดีค่ะทุกท่าน วันนี้เป็นอีกวัน ที่ทางเราอยากนำเสนอ ว่าเมื่อไหร่ที่ผักทั้ง 3 ชนิด คือ ผักแพว ผักชีใบเลื่อย และใบสะระแหน่ งอกขึ้นมาใหม่พร้อมที่จะให้ตัด คัดสรร และทำความสะอาดเพื่อเก็บไว้สำหรับประกอบเป็นชุดผัก ให้กับแหนมเนืองพร้อมทานแบรนด์สุทธิลักษณ์ ที่มีคุณภาพได้มาตราฐานอยู่แล้ว หน้าที่สำคัญของลูกค้าที่ชอบทานแหนมเนืองก็คือ ผักและเครื่องเคียงที่สดสะอาด เราจึงให้ความสำคัญกับเรื่องผักอย่างมาก ดังนั้น แม้ว่าจะต้องเหนื่อย เราก็อยากที่จะปลูกผักเองเพื่อความสดใหม่ของวัตถุดิบค่ะ ในอนาคตอันใกล้นี้เมื่อยอดขายแหนมเนืองพร้อมทานเพิ่มมากขึ้น เรากำลังสนใจที่จะ .....อ่านต่อ

บ้านอร่อย ๒๕ @ วันที่ ๒๔ ธ.ค.๖๒: ลูกค้าวีไอพีรายใหม่ของบ้านอร่อย ๒๕ สั่งแหนมเนืองพร้อมทาน ๒ วันค่ะสวัสดีค่ะทุกท่าน ช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ทางบ้านอร่อย ๒๕ ไม่หยุดนะค่ะ เพราะจะเปิดร้านต้อนรับลูกค้าทุกท่านค่ะ ทางเราอยากเตรียมสินค้าหลักๆ เช่น แหนมเนืองสุทธิลักษณ์พร้อมทานกับชุดผักและเครื่องเคียงที่สดสะอาด เช่น ลูกค้าวีไอพีรายใหม่ท่านนี้นะค่ะ ที่มาอุดหนุนต่อเนื่อง ในช่วงส่งท้ายปีเก่านี้ เธอยังมาอุดหนุนแหนมเนืองจำนวนมากเพื่อไปมอบให้กับลูกค้าของเธออีกด้วยค่ะ เพราะว่าผักและเครื่องเคียงของร้าน "บ้านอร่อย ๒๕" ถูกใจในความสดสะอาด ซึ่งเธอทราบดีว่า มีผัก 3 ชนิด ผักแพว ใบสะระแหน่ ผักชีใบเลื่อย ที่เราปลูกเอง ส่วน .....อ่านต่อ

บ้านอร่อย ๒๕ @ วันที่ ๑๐ ธ.ค.๖๒: ถึงคิวตัดผักแพว ที่ดงผักแพว ของบ้านอร่อย ๒๕ ค่ะสวัสดีค่ะทุกท่าน วันนี้จัดลำดับการตัดผัก 3 ชนิดไว้ ถึงคิวของผักแพว ค่ะเพราะว่าเติบโตขึ้นมากค่ะ เพื่อนๆ ผักชีใบเลื่อยและใบสะระแหน่ เตรียมตัวอาบน้ำเรียบร้อยรอเพื่อนผักแพวอีกแค่ชนิดเดียว ก็พากันจูงมือลงกล่องผัก 3 เกลอได้เลยค่ะ ตัดได้เท่าไหร่เท่านั้นค่ะ รวมตัวได้แล้วกี่กล่องก็แช่ตู้เย็นไว้ค่ะ เพราะปัจจุบันลูกค้าประจำขอซื้อเฉพาะผักอย่างเดียว ไม่ซื้อแหนมเนืองก็เริ่มมีเพิ่มขึ้นค่ะ เพราะผักของบ้านอร่อย ๒๕ มีความสด สะอาด และใบอ่อน พร้อมทาน จึงสามารถนำไป .....อ่านต่อ

บทความพิเศษ "บ้านอร่อย ๒๕" @ วันที่ ๕ ธ.ค.๖๒: ออเดอร์กระเช้าวันพ่อ สำหรับไปงานเช็งเม้ง ของลูกค้าวีไอพีค่ะสวัสดีค่ะทุกท่าน ลูกค้าวีไอพีของร้าน "บ้านอร่อย ๒๕" ที่มาอุดหนุนประจำ อาศัยอยู่ใกล้บริเวณตลาดพิมลราชเซ็นเตอร์ สั่งซื้อกระเช้าทั้งหมด 5 กระเช้า 3 ขนาด คือ กระเช้าบรรจุแหนมเนือง 1 ชุด จำนวน 3 กระเช้า + กระเช้าบรรจุแหนมเนือง 2 ชุด จำนวน 1 กระเช้า + กระเช้าบรรจุแหนมเนือง 3 ชุด จำนวน 1 กระเช้า รวมทั้งสิ้น 5 กระเช้า ทางเราจึงขอประชาสัมพันธ์ว่าทางร้านบ้านอร่อย ๒๕ รับจัดกระเช้าแหนมเนืองพร้อมชุดผักและเครื่องเคียงนะค่ะ เพราะปัจจุบันลูกค้าประจำหลายท่าน มักซื้อ .....อ่านต่อ

บทความพิเศษ "บ้านอร่อย ๒๕" @ วันที่ ๒๙ พ.ย.๖๒: ออกร้านจำหน่ายอหนมเนืองพร้อมทาน ที่บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด ตอนที่ 2/2 เบื้องหลังความอร่อยสวัสดีค่ะทุกท่าน วันนี้ "บ้านอร่อย ๒๕" มีกิจกรรมจำหน่ายแหนมเนืองพร้อมทานที่ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด ทำให้ต้องมีการเตรียมตัวพอสมควรเลยค่ะ จึงอยากแยกเขียนอีกบทความหนึ่งเน้นไปที่ เบื้องหลังของการเตรียมตัว เตรียมงาน ความช่วยเหลือต่างๆ รวมถึงสิ่งที่สำคัญมากที่สุด ที่ทำให้เกิดกิจกรรมนี้ได้ คือ ผู้ใหญ่ใจดี ที่ช่วยประสานงานพื้นที่ให้กับเรา เหล่านี้อยู่บนพื้นฐานของการมีสินค้าที่มีคุณภาพ เมื่อลูกค้าได้ทานแล้ว จะ "บอกต่อ" การบอกต่อด้วยอรรถรสที่ได้ทานเองมีพลังอย่างมาก การรัก .....อ่านต่อ

บทความพิเศษ "บ้านอร่อย ๒๕" @ วันที่ ๒๙ พ.ย.๖๒: ออกร้านจำหน่ายอหนมเนืองพร้อมทาน ที่บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด ตอนที่ 1/2สวัสดีค่ะทุกท่าน หลังจากเตรียมงานมากว่า 4 วัน ตั้งแต่วันจันทร์ ถึงพฤหัสบดี สำหรับแหนมเนืองสุทธิลักษณ์พร้อมทาน บทหนักคือการเตรียมผักสดๆ จำนวน 200 กล่อง และเครื่องเคียงพร้อมทาน จำนวน 400 กระปุก เพื่อรองรับลูกค้าตลอดทั้ง 4 วันที่เตรียมสินค้า และสำหรับการนำแหนมเนืองพร้อมทานมาจำหน่ายที่บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด ในวันที่ 29 พ.ย.62 ตั้งแต่เวลา 7.00 น. ถึง 12.00 น. แต่เนื่องจากเกรงว่าจะไม่พอจำหน่าย จึงตัดสินใจทำเพิ่มมาอีกจำนวนหนึ่ง .....อ่านต่อ

บ้านอร่อย ๒๕ @ วันที่ ๒๐ พ.ย.๖๒: เวลานัดหมาย ๕.๐๐ น. ลูกค้า ๑ รายมารับที่ร้านบ้านอร่อย ๒๕ อีก ๑ รายไปส่งที่หมู่บ้านค่ะสวัสดีค่ะทุกท่าย ช่วงนี้ทางร้าน "บ้านอร่อย ๒๕" มีลูกค้ากลุ่มหนึ่ง ที่มีความต้องการซื้อ หรือกำลังซื้อช่วงเช้ามืด เห็นได้จากที่เริ่มมีความถี่ ที่ลูกค้าให้ไปส่งที่บ้านประมาณ 5.00-6.00 น. เช่นเช้ามืดนี้เป็นต้น เพราะต้องการนำแหนมเนืองสุทธิลักษณ์พร้อมทานกับชุดผักและเครื่องเคียงสดสะอาดไปทานด้วยในที่ทำงาน และนำไปฝากให้กับผู้ใหญ่ที่นัดหมายไว้ในช่วงเช้าหลังส่งลูกเข้าโรงเรียน สำหรับลูกค้าส่วนใหญ่ในกลุ่มนี้นั้น จะซื้อท่านละประมาณ 2-5 ชุด ค่ะ .....อ่านต่อ

บทความพิเศษ "บ้านอร่อย ๒๕" @ เมื่อวันที่ ๑๙ พ.ย.๖๒ ลูกค้าพิเศษ ประธานมูลนิธิอโชก้าฯ ประเทศไทย อุดหนุนแหนมเนืองพร้อมทานสุทธิลักษณ์กับชุดผักและเครื่องเคียงที่สดสะอาดค่ะสวัสดีค่ะทุกท่าน วันนี้ทางร้าน "บ้านอร่อย ๒๕" รู้สึกเป็นเกียรติและดีใจอย่างมากอีกวันนะค่ะ เพราะมีลูกค้าวีไอพีพิเศษอีกท่าน คือพี่แดง สินี จักรธรานนท์ (ประธานมูลนิธิอโชก้าฯ ประเทศไทย) มาอุดหนุนแหนมเนืองสุทธิลักษณ์พร้อมทาน กับชุดผักที่สดสะอาดที่ทางเราปลูกเองถึง 3 ชนิดคือ ผักแพว ผักชีใบเลื่อย และใบสะระแหน่ ส่วนเครื่องเคียงเราใช้วัตถุดิบอย่างดี อีกทั้งพริก เราใช้พริกแห้งมาทอด เพื่อให้มีความแตกต่าง เพราะทดลองทานดูแล้ว มีทั้งความหอม รสเผ็ด ที่ไม่เหมือนพริกสด .....อ่านต่อ

บ้านอร่อย ๒๕ @ วันที่ ๑๘ พ.ย.๖๒: เช้ามืดนี้จัดเตรียมแหนมเนืองสุทธิลักษณ์พร้อมทานกับชุดผักและเครื่องเคียงสดสะอาด ๑๕ ชุดให้ลูกค้าวีไอพีในมหาวิทยาลัยสวัสดีค่ะทุกท่าน เช้ามืดวันนี้ทางเรามาจัดเตรียมแหนมเนืองพร้อมทานแบรนด์ "สุทธิลักษณ์" พร้อมกับชุดผักและเครื่องเคียงสดสะอาด ที่ลูกค้าวีไอพีประจำของเรา มักสั่งซื้อไปเป็นของขวัญให้กับผู้ใหญ่ที่นับถือ เพื่อนๆ และเท่าที่ได้สอบถามลูกค้าท่านนี้ ได้สั่งซื้อไปมอบให้กับอาจารย์ คุณครู เจ้าหน้าที่ รวมไปถึง รปภ. ที่ลูกๆ เรียนอยู่ในโรงเรียนสาธิตแห่งหนึ่ง อันเนื่องจากแหนมเนืองที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และผักสดสะอาด ที่ลูกค้ามีความมั่นใจที่ทางเราปลูกเอง ได้แก่ ผักแพว ผักชีใบเลื่อย ใบสะระแหน่ หากลูกค้าท่านใดสนใจสั่งซื้อเป็นของขวัญ-ของฝาก สามารถ .....อ่านต่อ

บ้านอร่อย ๒๕ @ วันที่ ๑๑ พ.ย.๖๒: กำลังจัดเตรียมแหนมเนืองสุทธิลักษณ์พร้อมทานกับชุดผักและเครื่องเคียงสดสะอาดให้กับลูกค้าวีไอพีที่ บริษัท วิทยุการบิน แห่งประเทศไทย จำกัดสวัสดีค่ะทุกท่าน เมื่อเช้ามีออเดอร์จากลูกค้าวีไอพี ที่ได้เคยทานแหนมเนืองสุทธิลักษณ์ ซึ่งเราจัดชุดผักและเครื่องเคียงที่สดสะอาดอยู่เสมอเป็นหลักของร้านบ้านอร่อย ๒๕ ได้กรุณาช่วยบอกต่อถึงความอร่อยและความสดสะอาดของผัก จนมีออเดอร์ด่วน ให้ทางร้านบ้านอร่อย ๒๕ นำส่งจำนวน 12 ชุด ที่บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด แถวบริเวณทุ่งมหาเมฆค่ะ ทางเราซึ่งมีสสต๊อกแหนมเนืองเต็มตู้เย็น และผักที่ปลูกเอง ที่เมื่อมีออเดอร์ด่วนก็ไม่เป็นปัญหา สามารถตัดผักได้ตลอดเวลาค่ะ สามารถสั่งออเดอร์ด่วนได้ที่เราตลอดเวลา 097-229-2345 ค่ะ .....อ่านต่อ

บ้านอร่อย ๒๕ @ วันที่ ๑๐ พ.ย.๖๒: ถึงรอบวันที่ต้องเตรียมผักกาด เพื่อรอรับออเดอร์ประจำกับออเดอร์เร่งด่วนค่ะสวัสดีค่ะทุกท่าน เป็นประจำที่ทางเราต้องเตรียมผักกาด เอาไว้ตลอดเวลา เพราะผักกาดรอบที่แล้วเกือบหมดสต๊อก จึงต้องรีบเตรีมผักกาดไว้ก่อนเป็นลำดับแรกเนื่องจากยังต้องซื้อ แต่สำหรับผัก 3 ชนิดคือ ผักชีใบเลื่อย ใบสะระแหน่ และผักแพว เราปลูกเอง จึงตัดเมื่อไหร่ก็ได้ค่ะ เช่นเคยนะค่ะ สำหรับผักกาด ต้องเลือกผักที่ใบอ่อน ใบแก่คัดทิ้งทั้งหมด แช่น้ำแล้วล้างสะอาด 2 ครั้งขึ้นไปตามความเหมาะสม โดยล้างที่ละใบ แล้วนำบรรจุกล่องพลาติกแบบฝากซีล แช่ตู้เย็น ซึ่ง ณ ตอนนี้เราเตรียมเฉพาะเรื่องผักกาดอย่างเดียวประมาณวันเ้นวัน หากทำการตลาดออนไลน์เสร็จเรียบร้อย อาจจะต้องบริหารจัดการเรื่องนี้ใหม่อีกครั้งค่ะ ถือว่าเป็นพัฒนาการที่เรามีเพิ่มขึ้นๆ ค่ะ .....อ่านต่อ

บ้านอร่อย ๒๕ @ วันที่ ๙ พ.ย.๖๒: จัดเตรียมแหนมเนืองสุทธิลักษณ์พร้อมชุดผักและเครื่องเคียงพร้อมทาน จำนวน ๑๒ ชุด สำหรับลูกค้าวีไอพี ๒ รายค่ะสวัสดีค่ะทุกท่าน เช้านี้ ไม่เช้ามืด มีนัดส่งแหนมเนืองสุทธิลักษณ์พร้อมทานพร้อมชุดผักและเครื่องเคียง ให้กับลูกค้าวีไอพี 2 ราย รายแรกจำนวน 10 ชุด จะอุดหนุนเป็นระยะๆ นะครับ เพราะว่าชอบผักสดๆ ลูกค้าท่านนี้บอกว่า นึกถึงแล้วอยากทานมาก ชอบผักที่สดสะอาดมากๆค่ะ รายนี้ทางเรากำลังจะเดินทางไปส่งให้นะค่ะ เพราะว่าสั่งซื้อถึง 10 ชุด เพื่อนำไปจัดเลี้ยงในงานเลี้ยงค่ะ จัดส่งฟรี หากอยู่ในรัศมี 30 กม. (ติดต่อสอบถามเส้นทางการส่งฟรีเมื่อสั่งซื้อถึง 10 ชุด ที่มือถือคุณปรีดา 086-314-7866 ค่ะ) ส่วนอีก .....อ่านต่อ

บ้านอร่อย ๒๕ @ วันที่ ๘ พ.ย.๖๒: เตรียมผักกาดสำหรับออเดอร์ลูกค้าวีไอพีในเขตอำเภอบางใหญ่ จ.นนทบุรี ค่ะสวัสดีทุกท่านค่ะ หลังจากที่ทางร้านบ้านอร่อย ๒๕ ได้ปลูกผักเอง 3 ชนิด คือ ผักชีใบเลื่อย ใบสะระแหน่ และผะกแพว นั้น มีผักเพียงชนิดเดียวที่เรายังไม่ปลูกเพราะมีระยะเวลาในการปลูกยาว สถานที่ยังไม่เอื้ออำนวย จึงใช้วิธีเลือกซื้อผักกับผู้ค้าที่พูดคุยตกลงกันได้ หลังจากได้ผักกาดแล้ว จะคัดเลือกผักกาดที่พร้อมทาน และล้างน้ำสะอาด จนพอใจเหมือนกับที่เราทานเองค่ะ ที่สำคัญคือวันนี้ต้องเตรียมผักมากขึ้น เพราะว่ามีออเดอร์สั่งซื้อล่วงหน้ามาจากลูกค้าวีไอพี จำนวน .....อ่านต่อ

บ้านอร่อย ๒๕ @ วันที่ ๕ พ.ย.๖๒: วันนี้ตัดผักชีใบเลื่อย สดๆ ล้างสะอาด รอบรรจุภาชนะสำหรับแหนมเนืองสุทธิลักษณ์พร้อมทานค่ะสวัสดีค่ะทุกท่าน วันนี้ถึงรอบการตัดผักชีใบเลื่อย สดๆ จากต้น โดยระหว่างตัดก็จะคัดใบที่ไม่มีจุดด่าง ที่บริเวณใบ คัดใบที่ดีที่สุด และนำไปแช่น้ำสะอาด นอกจากจะไม่ใช้ยาฆ่าแมลงแล้ว ไม่ใช้สารเคมี ยังแช่น้ำสะอาด ล้างผักให้สะอาด สำหรับลูกค้าที่ดูแลสุขภาพ และอยากทานผักพร้อมกับแหนมเนืองคุณภาพดีแบรนด์ "สุทธิลักษณ์" จุดเด่นของร้าน "บ้านอร่อย ๒๕" คือ การคัดสรรผัก และเครื่องเคียง ที่ดีที่สุดที่เราสามารถจะสรรหามาให้ลูกค้า การปลูกผักเองเท่าที่ทำได้ จึงเป็นทางเลือกของเราค่ะ .....อ่านต่อ

บ้านอร่อย ๒๕ @ วันที่ ๓ พ.ย.๖๒: เลือกผัก ตัดผัก ล้างผัก ที่ไม่ใช้สารพิษ ยาฆ่าแมลง ให้กับลูกค้าแหนมเนืองสุทธิลักษณ์พร้อมทานค่ะสวัสดีค่ะทุกท่าน เช้านี้เป็นอีกวันที่ต้องเตรียมความพร้อมที่จะขายแหนมเนืองพร้อมทานกับชุดผักและเครื่องเคียงสดสะอาดให้กับลูกค้าร้าน "บ้านอร่อย ๒๕" ทุกท่านค่ะ เป็นประจำที่จะต้องตัดใบผักที่เสียออกก่อน จากนั้นเลือกตัดใบผักที่ไม่แก่ อ่อนพร้อมทาน ลงในตระกร้า และเทรวมกันในภาชนะใบใหญ่ แช่ทิ้งไว้ จากนั้นล้างทำความสะอาด ผึ่งทิ้งไว้ รอบรรจุลงในกล่องพลาสติกและสุดท้ายแช่ตู้เย็นไว้ เพื่อรอควบคู่กับแหนมเนืองสุทธิลักษณ์ที่มีขนาดใหญ่ มีแหนมเนือง 5 ไม้ น้ำจิ้มถุงใหญ่ พร้อมเครื่องน้ำจิ้ม และแแผ่นแป้งขนาดใหญ่ถึง .....อ่านต่อ

บ้านอร่อย ๒๕ @ วันที่ ๒ พ.ย.๖๒: ลูกค้าประจำแถว อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี สั่งแหนมเนือง ๙ ชุดไปทำบุญแต่เช้าค่ะสวัสดีทุกท่านค่ะ เช้ามืดนี้ ลูกค้าประจำที่อาศัยอยู่อำเภอบางบัวทอง จ.นนทบุรี สั่งซื้อแหนมเนืองพร้อมชุดผักและเครื่องเคียงที่สดสะอาด จำนวน 9 ชุด เพื่อนำไปทำบุญในวันหยุดค่ะ จึงต้องมาเตรียมแหนมเนืองชุดแต่เชช้ามืด เพื่อนำไปส่งมอบให้ลูกค้าที่อยู่ในหมู่บ้านห่างจากร้าน "บ้านอร่อย ๒๕" เพียง 500 เมตร และจะกลับไปเตรียมผักสดๆ ที่ตัดจากแปลงผักที่ทางเราปลูกไว้เอง เพื่อรอขายให้กับลูกค้าประจำๆ ที่จะมาซื้อหน้าร้าน ที่ตั้งอยู่ในตลาดพิมลราชเซ็นเตอร์ค่ะ วันหยุดนี้เชิญทุกท่านมา .....อ่านต่อ

บ้านอร่อย ๒๕ @ วันที่ ๑ พ.ย.๖๒: ตัดสินใจปลูกผัก ๓ ชนิดเพิ่มขึ้นรวมกว่า ๕๐๐ ต้นเพื่อลูกค้าบ้านอร่อย ๒๕สวัสดีทุกท่านครับ เมื่อหลายวันก่อนทางร้าน "บ้านอร่อย ๒๕" มีออเดอร์แหนมเนืองชุดพร้อมทานเข้ามาทำให้ต้องหยุด 1 วันเนื่องจากผักสดมีไม่เพียงพอ บวกกับไม่สามารถซื้อผักที่มีคุณภาพตามที่ต้องการได้ จึงต้องหยุดร้านในวันที่ 31 ต.ค.62 ทำให้ทางคุณเจี๊ยบ ชนัญชิดา ลิ้มนนทกุล ตัดสินใจว่าจะแก้ปัญหาเรื่องผัก 3 ชนิด คือ ผักชีใบเลื่อย ผักแพว และใบสะระแหน่ ในระยะยาว จึงสั่งผักทั้ง 3 ชนิดมาเพิ่มอีกรวมของเดิมที่มีเป็น 500 ต้น เพื่อรองรับลูกค้าที่เพิ่มจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ ณ ปัจจุบันนี้มีลูกค้าสั่งซื้อรวมแล้วเฉลี่ยเดือนละ 200 ชุด ทางเราต้องการเพิ่ม .....อ่านต่อ

บ้านอร่อย ๒๕ @ วันที่ ๓๑ ต.ค.๖๒: ลูกค้าวีไอพีประจำสั่งแหนมเนือง ๑๐ ชุด แถวถนนราชวัตรครับสวัสดีครับทุกท่าน เมื่อวานมีออเดอร์ด่วนจากลูกค้าวีไอพี ที่อุดหนุนเป็นประจำ สั่งซื้อแหนมเนืองพร้อมทานกับชุดผักและเครื่องเคียง ทำให้เช้านี้คุณเจี๊ยบ ชนัญชิดา ลิ้มนนทกุล รีบมาจัดแหนมเนืองทั้ง 10 ชุด พร้อมของแถมน้ำผลไม้ เนื่องจากลูกค้าวีไอพีท่านนี้เป็นผู้สูงวัย ทางร้านบ้านอร่อย ๒๕ นัดรถ TAXI เจ้าประจำมารับสินค้าประมาณ 8.30 น. เพื่อให้ไปส่งลูกค้าวีไอพี แถวบริเวณร่าชวัตรครับ าหกอยู่ในเขตรัศมีวิ่งระยะทาง ไม่ไกลจากร้านมากประมาณ 30 กิโลเมตรและซื้อถึง 10 ชุด ทางร้านบ้านอร่อย ๒๕ จะจัดส่งให้ฟรีนะครับ รบกวนนัดหมายล่วงหน้า 2 วันครับที่มือถือ คุณเจี๊ยบ 097-229-2345 .....อ่านต่อ

บ้านอร่อย ๒๕ @ วันที่ ๒๗ ต.ค.๖๒: ตัดผักใบทั้ง ๓ ชนิด สำหรับออเดอร์ใหม่ และสำหรับรอลูกค้าปลายเดือนตุลาคม ๒๕๖๒ นี้ค่ะสวัสดีทุกท่านค่ะ วันนี้ทางเรากำลังจัดเตรียมผักสดชนิดใบทั้ง 3 ชนิด คือ ผักชีใบเลื่อย ผักสะระแหน่ และผักแพว ที่เมื่อก่อนเราประสบปัญหาเรื่องคุณภาพผักสดทั้ง 3 ชนิดนี้ ทำให้คุณเจี๊ยบ ชนัญชิดา ลิ้มนนทกุล ตัดสินใจปลูกผักทั้ง 3 ชนิดเอง เนื่องจากในอดีตเคยปลูกผักสมัยอยู่ที่ จ.พิจิตร จึงนำความรู้ที่เคยมีประสบการณ์มาปลูกผักปลอดสารพิษเอง ทุกเช้าจะตัดใบที่เสียออกเพื่อป้องกันไม่ให้มีโรคชนิดต่างๆ ที่ใบของผักแต่ละชนิด ทำให้ผักที่ปลูกเองทั้งสะอาด สดใหม่ทุกครั้งที่จัดเตรียมงในภาชนะพลาสติกใสที่จัดเตรียมไว้ หวังว่าลูกค้าจะชอบในตัวผักที่เราตั้งใจ ทุ่มเท ทำให้ทุกกล่องค่ะ .....อ่านต่อ


บ้านอร่อย ๒๕ @ วันที่ ๒๖ ต.ค.๖๒: เพิ่มตู้แช่น้ำแข็งยูนิค และไอศครีม เพื่อเพิ่มสินค้าให้กับลูกค้าสวัสดีครับทุกท่าน ช่วงระหว่างนี้ร้าน "บ้านอร่อย ๒๕" กำลังเพิ่มสินค้าเพื่อให้บริการลูกค้า เป็นระยะๆ สำหรับการเพิ่มสินค้า 2 ชนิด คือ น้ำแข๋งยูนิค และไอศครีมรสกะทิ โดยตู้แช่ได้มาส่งที่ร้านเมื่อวันที่ 25 ต.ค.62 และต้องทำความสะอาด จากนั้นเปิดระบบไฟฟ้าเพื่อให้ตู้แช่ทำงานก่อนจนมีอุณหภูมิ 0 องศาเซลเซียสก่อน วันนี้ช่วงบ่ายทางบริษัท ผลิตน้ำแข็งยี่ห้อ "นกเพนกวิน" หรือ "โพลาร์ไอซ์" ก็มาส่งเรียบร้อยตั้งแต่ช่วงบ่าย พรุ่งนี้จึงจะทำป้ายบอกลูกค้าพรุ่งนี้ พร้อมแจ้งราคาขายถุงละ 9 บาท ส่วนไอสครีมกะทิแบรนด์ "ภัทรินทร์" แบบถ้วย ที่จะมาส่งวัน .....อ่านต่อ

บ้านอร่อย ๒๕ @ วันที่ ๒๖ ต.ค.๖๒: ปลูกผัก ๓ ชนิด ผักชีใบเลื่อย สะระแหน่ และผักแพว เองแล้วค่ะสวัสดีครับทุกท่าน ขณะนี้ทางร้าน "บ้านอร่อย ๒๕" ได้ตัดสินใจทยอยปลูก "ผักชีใบเลื่อย" "สะระแหน่" และ "ผักแพว" รวมได้ 100 ต้นแล้ว และกำลังจะทยอยปลูกเพิ่มไปเรื่อยๆ ให้ครอบ 400 ต้น เนื่องจากที่ผ่านมาพึ่งจะผ่านเทศกาลกินเจไป พบปัญหาเรื่องผักมีราคาสูงมาก และผักขาดตลาดหลายช่วงทำให้ไม่สามารถจำหน่ายแหนมเนืองครบชุดพร้อมทานได้ ต้องปฏิเสธลูกค้าไปหลายครั้ง อีกทั้งหลายครั้งที่ซื้อผักทั้ง 3 ชนิดนั้นพบว่า มีคุณภาพไม่ดี เราจึงตัดสินใจปลูกผักเอง ขณะนี้ผักทั้ง 3 ชนิดพร้อมตัดใบมาเป็นผักสดสะอาดพร้อมทานให้กับลูกค้าแล้ว .....อ่านต่อ

บ้านอร่อย ๒๕ @ วันที่ ๒๔ ต.ค.๖๒: ลูกค้าสำคัญ สั่งสินค้าแหนเมเนืองไว้ ๒ ชุด มารับสินค้าตอนทุ่มครึ่งค่ะสวัสดีค่ะทุกท่าน วันนี้น้องหนูนาเปิดเทอมวันแรก หลังโรงเรียนเลิก หนูนาก็ตรงมาที่ร้าน "บ้านอร่อย ๒๕" เพื่อช่วยคุณแม่เจี๊ยบ ขายของตั้งแต่ 16.00 - 20.00 น. ประมาณ 19.00 น. ก็ทราบว่าจะมีลูกค้าสำคัญ สั่งแหนมเนืองชุดพร้อมผักและเครื่องเคียง พร้อมทาน จำนวน 2 ชุด แม่เจี๊ยบจึงให้หนูนาจัดเตรียมสินค้าเอง เพื่อฝึกงานในร้านไปด้วยในตัว เพราะเร็วๆ นี้ หนูนาต้องช่วยเฝ้าร้านบ่อยมากขึ้น เชิญชวนลูกค้ามาอุดหนุนตั้งแต่ 16.00 - 20.00 น. ของทุกวันจันทร์ - ศุกร์ จะพบหนูนาเป็นเด็กฝึกงานช่วยคุณแม่เจี๊ยบค่ะ .....อ่านต่อ

บ้านอร่อย ๒๕ @ วันที่ ๒๑ ต.ค.๖๒: ลูกค้าวีไอพีทานแล้วชอบ สั่งสินค้าแหนเมเนือง ๑๐ ชุด ตอนตี ๔.๔๐ น. ค่ะสวัสดีค่ะทุกท่าน เช้ามืดวันนี้มีลูกค้าสั่งแหนมเนืองสุทธิลักษณ์พร้อมชุดผักและเครื่องเคียง จำนวน 10 ชุด โดยลูกค้าอยู่ใกล้กับร้าน "บ้านอร่อย ๒๕" ทางเราจึงอำนวยความสะดวกนำไปส่งให้ถึงที่บ้าน ซึ่งอยู่ในหมู่บ้านภัทรนิเวศน์อุทยานทอง ลูกค้านัหมายให้ไปส่งสิ้นค้าก่อน 6.00 น. คุณเจี๊ยบและน้องหนูนาจึงไปจัดเตรียมสินค้าตั้งแต่ตี 5 และนำไปส่งมอบตอน 5.30 น. ซึ่งลูกค้าท่านนี้เป็นลูกค้าประจำเคยนำไปจัดเลี้ยงที่โรงเรียนของลูกสาว และมีผู้ปกครองชอบ จึงฝากซื้อเป็นระยะๆ ลูกค้าชอบผักที่สดสะอาดมากๆ ค่ะ .....อ่านต่อ

บทความพิเศษ "บ้านอร่อย ๒๕" @ เมื่อวันที่ ๑ ส.ค.๖๒ แขกพิเศษ ผจก. บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) มาเยี่ยมชมบ้านอร่อย ๒๕สวัสดีครับทุกท่าน สืบเนื่องจากผมกับภรรยา เราได้คิดหาวิธีการ รูปแบบ ที่จะเป็นต้นแบบธุรกิจให้กับคนพิการตามแนวทาง "การส่งเสริมอาชีพคนพิการอย่างยั่งยืนแบบองค์รวม" ทำให้ได้พัฒนา "บ้านอร่อย ๒๕" ขึ้นมาเพื่อต้นแบบให้กับคนพิการทั่วประเทศ อีกทั้งบ้านอร่อย ๒๕ หลังนี้จะเป็นที่ศึกษาดูงานจากอีกหลายๆ หน่วยงาน เช่น สถานประกอบการ หน่วยงานรัฐ ที่ต้องใช้มาตรา 35 และไม่อยากถูกกลุ่มผู้นำคนพิการหลอกลวง ละเมิดสิทธิ์จนร่ำรวย แต่คนพิการส่วนใหญ่ยังคงยากจนอยู่เหมือนเดิม วันนี้จึงเป็นอีกวันที่เราสองคนดีใจ ที่มีผู้ใหญ่ใจดี คุณสรยุทธ รักษาศรี .....อ่านต่อ

บ้านอร่อย ๒๕ @ วันที่ ๑๐ ก.ค.๖๒: ลูกค้าวีไอพีทานแล้วชอบ นำส่งรวม 15 ชุด ครับ: สวัสดีครับทุกท่าน วันนี้ "บ้านอร่อย ๒๕" มีออเดอร์สั่งซื้อแหนมเนืองพร้อมชุดเครื่องเคียงและผัก รวมกับที่จะนำไปส่งมอบให้กับผู้ใหญ่ที่บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) รวม 15 ชุด โดยผักจัดเตรียมไว้ สด ใหม่ สะอาด โดยที่ร้านบ้านอร่อย ๒๕ จะมีความพิเศษตรงที่ เครื่องเคียงจะไม่มี "กล้วยดิบ" เพราะมีพี่ที่นับถือกัน แพ้ยางจากกล้วย จนต้องเข้าห้องไอซียู ทางเราจึงตัดสินใจไม่นำกล้วยดิบมาเป็นส่วนหนึ่งของเครื่องเคียง เกรงว่าลูกค้าทานแล้วจะได้รับ .....อ่านต่อ

บ้านอร่อย ๒๕ @ วันที่ ๕ ก.ค.๖๒: ประโยชน์ของ "บ้านอร่อย ๒๕" ต่อชุมมชน นอกจากร้านขายสินค้าเพื่อสุขภาพของผู้บริโภค และเพื่อการส่งเสริมอาชีพคนพิการสวัสดีครับทุกท่าน วันนี้หลังจากเสร็จภารกิจสำคัญ 2 วันติด จึงได้โอกาสทำให้ "บ้านอร่อย ๒๕" มีประโยชน์ต่อชุมชนด้วยการติดตั้ง "นาฬิกา บอกเวลา" ที่หน้าร้าน เพราะตรงข้ามร้านเป็นตลาด กับมินิบิ๊กซี (Mini BigC) ซึ่งมีตู้ ATM อยู่ตรงข้ามถึง 4 ธนาคาร ทำให้บริเวณหน้าร้าน "บ้านอร่อย ๒๕" อยู่ในสายตาของผู้คนในบริเวณตลาดพิมลราชเซ็นเตอร์ เวลาผู้คนมองมาที่หน้าร้าน ก็จะเห็นนาฬิกาที่เดินอยู่ตลอดเวลา .....อ่านต่อ

บ้านอร่อย ๒๕ @ วันที่ ๔ ก.ค.๖๒: "น้ำผลไม้กระป๋อง" แบรนด์ "กรีนเมท" รายการสินค้าขายดีของร้าน "บ้านอร่อย ๒๕"สวัสดีครับทุกท่าน สำหรับสินค้าขายดีอีกชนิดหนึ่งของร้าน "บ้านอร่อย ๒๕" คือ น้ำผลไม้กระป๋อง แบรนด์ "กรีนเมท" ที่หมดเร็วมาก เรามีกลุ่มลูกค้าที่ซื้อต่อเนื่อง เป็นสินค้าขายเร็วอันดับ 1 ของบ้านอร่อย ๒๕ จำนวน 26 ลัง การสั่งสินค้าครั้งนี้มีจำนวนมากเท่ากับครั้งก่อนหน้านี้ แสดงให้เห็นถึงการตอบรับจากลูกค้าประจำ ลำดับต่อไปต้องบริหารจัดการทางด้านการตลาดให้สามารถเพิ่มยอดขายสำหรับรายการนี้ ยกตัวอย่างเช่น เพิ่มยอดขายจากการมีส่วนลดเมื่อลูกค้าซื้อยกลัง (24 กระป๋อง) โดยมีส่วนลดลังละ 50 บาท ให้กับ .....อ่านต่อ

บทความพิเศษ "บ้านอร่อย ๒๕" @ เมื่อวันที่ ๒๘ มิ.ย.๖๒: สะพานบุญ จากบ้านอร่อย ๒๕ สู่งานทำบุญและการให้ทานสวัสดีครับทุกท่าน วันนี้พิเศษถึงกับต้องรีบบันทึกเป็นบทความพิเศษ เพราะว่าวันนี้ "บ้านอร่อย ๒๕" เป็นสะพานบุญให้กับหลายท่าน ออเดอร์ประกอบด้วยน้ำผลไม้และขนมอร่อยๆ สำหรับใส่บาตรให้กับพระภิกษุสามเณร จำนวน 81 ชุด ในเช้าวันเสาร์ที่ 29 มิ.ย.62 และจำนวน 20 ชุด สำหรับวันอาทิตย์ที่ 30 มิ.ย.62 จากนั้นก่อนปิดร้าน มีออเดอร์บุญเพิ่มอีก คือ มีคนใจบุญฝากปัจจัย (เงิน) ให้คุณเทพฤทธิ์ ศรีคงรักษ์ ซื้อข้าวเพื่อไปบริจาค คุณเทพฤทธิ์ จึงมาซื้อข้าว กข.43 กับบ้านอร่อย ๒๕ โดยเหมาไปทั้งหมด เรียกได้ว่า วันนี้มีออเดอร์บุญจนถึงปิดร้านเลย .....อ่านต่อ

บ้านอร่อย ๒๕ @ วันที่ ๒๖ มิ.ย.๖๒: ลูกค้าวีไอพีทานแล้วชอบ สั่งซื้อสิบชุดเพื่อนำไปฝากเพื่อนๆ ญาติๆ ครับสวัสดีครับทุกท่าน วันนี้มีออเดอร์พิเศษมาจากลูกค้าวีไอพี ที่เคยทานนแหนมเนืองสุทธิลักษณ์ ที่ทางบ้านอร่อย ๒๕ จะจัดเตรียมคู่กับเครื่องเคียง และผักสด ที่ใหม่สะอาด ปริมาณเหมาะสม แล้วถูกใจได้รับคำชมว่าผักสดมากๆ ลูกค้าวีไอพีจึงมีออเดอร์สั่งซื้อ 10 ชุด ซึ่งเป็นจังหวะที่ทางเราสามารถไปส่งได้พอดี เนื่องจากมีกิจกรรมที่ต้องผ่านเข้าไปในกรุงเทพฯ แถวๆ ราชวัตร ทางเรายินดีจัดส่ง แต่รบกวนติดต่อสอบถามเข้ามาก่อน และขอให้มีปริมาณมากสักหน่อย เช่น จะนำไปจัดงานเลี้ยง งานสัมมนา เป็นต้น "บ้านอร่อย ๒๕" สามารถจัดชุดอาหารว่าง ชุดละ .....อ่านต่อ

บทความพิเศษ "บ้านอร่อย ๒๕" @ เมื่อวันที่ ๒๒ มิ.ย.๖๒: บ้านอร่อย ๒๕ สำหรับเราคือความหมายของคำว่า "ครอบครัว" และมากกว่าการทำธุรกิจสวัสดีครับทุกท่าน บทความพิเศษตอนนี้ ผมอยากนำเสนอให้ผู้อ่านได้มีมุมมองอีกมุมหนึ่ง ของ "บ้านอร่อย ๒๕" ที่นอกจากจะทำเพื่อเป็นโครงการต้นแบบให้คนพิการและครอบครัวแล้ว แน่นอนว่าบ้านหลังแรกหลังนี้ ซึ่งถือว่าเป็นกิจการของ "ครอบครัวลิ้มนนทกุล" ของเราแล้ว เพื่อเป็นการลองผิดลองถูก เป็นประโยชน์ในอนาคตอันใกล้นี้ เรายังมีทัศนคติอีกว่า ไม่อยากให้ลูกสาวไปเที่ยวเล่นที่ไหน อยากให้มีทักษะในการขายของ เพราะเมื่อว่างหรือช่วงวันหยุดจะได้ช่วยครอบครัว ทำงานตามเวลาที่มี จะได้รู้จักกับการทำงานตั้งแต่ .....อ่านต่อ

บ้านอร่อย ๒๕ @ วันที่ ๒๐ มิ.ย.๖๒: ร้านบ้านอร่อย ๒๕ กำลังจะนำเครื่องรับบัตรเครดิต-เดบิต มาใช้รับเงินค่าสินค้าให้บริการลูกค้าสวัสดีครับทุกท่าน ปัจจุบันโลกเราเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก การจำหน่ายสินค้าด้วยก็ตาม เราต้องมีทางเลือกให้กับลูกค้ามากกว่าการใช้เงินสด เพราะยุค 4.0 ประเทศไทย การใช้บัตรเครดิต (CREDIT CARD) และบัตรเดบิต (บัตรเอทีเอ็ม) (DEBIT/ ATM) เป็นที่นิยมอย่างมากในปัจจุบัน รวมถึงการใช้ระบบ QR CODE เพื่ออำนวยความสะดวกในการจ่ายเงินโดยผู้ซื้อสแกนจ่ายเงินแทน ซึ่งการใช้วิธีการเหล่านี้ ทำให้ลูกค้ามีความสะดวกสสบายมากยิ่งขึ้น ทาง "บ้านอร่อย ๒๕" ก็สะดวกและปลอดภัยด้วย เพราะนอกจากจะไม่ต้องเตรียมเงินทอนแล้ว เงินที่ได้ยัง .....อ่านต่อ

บทความพิเศษ "บ้านอร่อย ๒๕" @ เมื่อวันที่ ๑๙ มิ.ย.๖๒ แนะนำสมาชิกบ้านอร่อย ๒๕ ที่จะคอยให้คำแนะนำสินค้า และต้อนรับลูกค้าทุกท่านสวัสดีครับทุกท่าน บทความพิเศษนี้ ทางเราจะให้ข้อมูลแนะนำทุกท่านว่า ในโครงการนำร่อง "บ้านอร่อย ๒๕" เราได้ขับเคลื่อนงานตามแนวทาง "การส่งเสริมอาชีพคนพิการและครอบครัวอย่างยั่งยืนแบบองค์รวม" เราผลักดันให้คนพิการและครอบครัวก้าวข้ามความยากจนไปสู่การมีอาชีพที่มั่นคง ในฐานะผู้ถือหุ้น เป็นเจ้าของกิจการ โดยแผนงานเราจะทำขนานกันไป 3 โครงการ เพื่อเป็นต้นแบบให้สามารถนำไปกระจายทุกพื้นที่ทั่วประเทศ ซึ่งในเร็วๆ นี้ จะนำเสนอสู่สังคมต่อไป แต่ในส่วนของบทความนี้ ทางเราจึง .....อ่านต่อ

บทความพิเศษ "บ้านอร่อย ๒๕" @ เมื่อวันที่ ๑๗ มิ.ย.๖๒: แขกพิเศษ ผู้สนับสนุนโครงการบ้านอร่อย ๒๕ มาเยี่ยมและอุดหนุนเป็นฤกษ์เป็นชัยให้กับโครงการสวัสดีครับทุกท่าน โครงการ "บ้านอร่อย ๒๕" จะมีผู้ใหญ่ แขกพิเศษ หรือหลากหลายความพิเศษ เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จึงจำเป็นต้องมีบทความพิเศษ ไว้เพื่อเป็นบทความเพื่อเป็นประโยชน์กับทุกท่าน สำหรับวันนี้ เราอยากเขียนถึง พี่รักษ์ ที่เป็นผู้ใหญ่ใจดีอีกท่าน เวลาทางเรามีโครงการดีๆ ช่วยเหลือสังคม พี่รักษ์ จะคอยสนับสนุนโครงการอย่างต่อเนื่องในหลากหลายรูปแบบ อีกทั้งยังมีจิตอาสาอย่างเต็มเปี่ยม และวันนี้ พี่รักษ์ ยังมาช่วยอุดหนุน ล็อตใหญ่ตั้งแต่วันแรกที่มาเยี่ยมโครงการ ครับ .....อ่านต่อ

บทความพิเศษ "บ้านอร่อย ๒๕" @ วันที่ ๑๔ มิ.ย.๖๒: "บ้านอร่อย ๒๕" บริจาคขนม สินค้า อาหารแห้ง และน้ำผลไม้ รสอร่อยให้กับสำนักสงฆ์ป่ามะขามสวัสดีครับทุกท่าน วันนี้คุณเจี๊ยบ ชนัญชิดา ลิ้มนนทกุล เจ้าของร้้าน "บ้านอร่อย ๒๕" เมื่อทราบว่าวันอาทิตย์ที่ 16 มิ.ย.62 คุณเทพฤทธิ์ ศรีคงรักษ์ จะนำเงิน นำสิ่งของบริจาค ไปให้กับพระสงฆ์ ที่มีอาการอาพาธ ที่สำนักสงฆ์ป่ามะขาม ต.หนองสาหร่าย อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ซึ่งเป็นที่พักฟื้นดูแลภิกษุอาพาธระยะสุดท้าย จึงรีบมาจัดเตรียมสินค้า ขนม อาหารแห้ง และน้ำผลไม้ อร่อยๆ เพื่อส่งมอบร่วมบริจาค ฝากให้คุณเทพฤทธิ์ นำไปให้กับทางสำนักสงฆ์ป่ามะขาม ด้วยเพราะไม่สามารถไปด้วยได้ครับ .....อ่านต่อ

บ้านอร่อย ๒๕ @ วันที่ ๕ มิ.ย.๖๒: ติดตั้งระบบอินเตอร์ ทำให้ "บ้านอร่อย ๒๕" สมบูรณ์พร้อมจำหน่ายสินค้าคุณภาพดี ราคาเหมาะสมให้กับทุกคนในชุมชนสวัสดีครับทุกท่าน โดยปกติยุคนี้ 4.0 อินเตอร์เน็ตมีความจำเป็นอย่างมาก ต้องเรียกว่าสำคัญมากๆ ก็ว่าได้ ดังนั้นเราจึงตัดสินใจใช้ อินเตอร์เน็ตของ 3BB ใน "บ้านอร่อย ๒๕" เพราะภายในบ้านมีทั้งกล้องวงจรปิดออนไลน์คุณภาพสูง ที่สามารถดูจากที่ไหนก็ได้ มีระบบเก็บเงินออนไลน์ ที่สามารถตรวจเช็คยอดขาย ประวัติการขาย และรายงานสต๊อกสินค้าเพื่อไว้ใช้สำหรับการสั่งสินค้า ความสำคัญอีกเรื่องคือ  เจ้าหน้าที่ขายในร้านกับเรายังต้องสื่อสารกันผ่านไลน์กลุ่มด้วย .....อ่านต่อ

บ้านอร่อย ๒๕ @ วันที่ ๒ มิ.ย.๖๒: การติดตั้งฟิล์มกันความร้อน และติดตั้งเสาเหล็กเพื่อดึงสายไฟฟ้าจากการไฟฟ้านครหลวงมายัง "บ้านอร่อย ๒๕"สวัสดีครับทุกท่าน วันนี้เป็นการเก็บงานสำคัญอีก 2 จาก 4 รายการสุดท้าย คือ การติดฟิล์มกันความร้อน และการติดตั้งเสา 6 เมตร เพื่อเป็นเสาดึงสายไฟฟ้าจากหม้อมิเตอร์ของการไฟฟ้านครหลวง ส่วนอีก 2 รายการสุดท้ายคือ การติดตั้งอินเตอร์เน็ต และการเชื่อมสัญญาณเข้ากับระบบกล้องวงจรปิดออนไลน์ สำหรับ 2 ช่างแรกก็มากันแต่เช้า เพราะว่าเป็นงานละเอียดพอสมควร ถึงแม้ว่าตัวตู้คอนเทนเนอร์ที่นำมาทำเป็น "บ้านอร่อย ๒๕" จะใช้วัสดุกันความร้อนอยู่แล้วก็ตาม อีกทั้งหลังคาก็ยังใช้เมทัลชีทสะท้อนความร้อย การยอมลงทุนติดฟิล์มกันความร้อนจะช่วยทำให้เครื่องปรับอากาศทำงานลดลงในการรักษาอุณหูมิภายในตัวบ้าน .....อ่านต่อ

บ้านอร่อย ๒๕ @ ๒๘ พ.ค.๖๒: "บ้านอร่อย ๒๕" เป็น "มากกว่าธุรกิจ" อีกเหตุผลหนึ่งของข้อดีสำคัญคือ จะเป็นพื้นที่เรียนรู้ฝึกฝนให้กับลูกสาวสวัสดีครับทุกท่าน บทความนี้ผมขอนำเสนอแนวคิด "มากกว่าธุรกิจ" ซึ่งผมจะนำบทความลักษณะนี้แทรกเป็นระยะๆ นะครับ เริ่มจากบทความนี้ตรงที่นอกเหนือแนวคิดอื่นๆ แล้ว ที่จะได้นำมาแบ่งปันในตอนที่เกี่ยวข้องต่อไปนั้น ผมกับภรรยาเราคุยกันตลอดว่า ยุค 4.0 โซเชียลเน็ตเวิร์คนี้ เด็กเล็กเด็กโตจะติดมือถือมากๆ ครอบครัวเราจะห้ามลูกไม่ให้ใช้มือถือ คือหมายถึง ไม่ให้ใช้มือถือเลย และเราสังเกตเห็นว่า ลูกสาวชอบคิดเงิน ชอบกดเครื่องคิดเลข ชอบซื้อของเล่นมาเล่นขายของนับธนบัตรแลกเหรียญ .....อ่านต่อ
บทความพิเศษ "บ้านอร่อย ๒๕": เมื่อวันที่ ๒๕ พ.ค.๖๒ @ เปิดร้านวันแรก เพื่อชุมชนได้มีอาหารและสินค้าที่มีคุณภาพ ราคาเหมาะสม อร่อยสำหรับทุกคนสวัสดีครับทุกท่าน หลังการเตรียมงานมาตั้งแต่วันที่ 17 พ.ค.62 จนถึงวันที่ 24 พ.ค.62 รวม 8 วัน กว่าจะเปิดร้าน "บ้านอร่อย ๒๕" ได้ ไม่ง่ายเลยครับ เพราะต้องมีการประสานงาน เตรียมงาน ต่างๆ มากมาย ทั้งตัวบ้านที่ใช้ตู้คอนเทนเนอร์มาประกอบร่างดัดแปลง ใส่ผนัง ใส่กระจก ติดตั้งหลังคา ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ระบบกล้องวงจรปิด รวมถึงการ สั่งตู้เย็น ชั้นวางสินค้า กระบะโปรโมชั่น สินค้าต่างๆ และการติดตั้งกล่องไฟ สติ๊กเกอร์ เรียกว่า ไม่ใช่เรื่องง่าย แต่ก็ไม่ยากเกินกว่าที่เราจะตั้งใจทำขึ้นมา จนในที่สุดก็ถึงวันเปิดร้าน วันที่ 25 พ.ค.62 ซึ่งพร้อมแล้วสำหรับทุกคนในชุมชน .....อ่านต่อ

บ้านอร่อย ๒๕ @ ๒๔ พ.ค.๖๒ ช่างงานระบบต่างๆ กล้องวงจรปิด และป้ายไพ สติ๊กเกอร์ ติดตั้งก่อนวันเปิดร้าน "บ้านอร่อย ๒๕": สวัสดีครับทุกท่าน วันนี้เป็นวันสำคัญอีกวันเพราะเป็นวันเตรียมงานวันสุดท้าย เพราะพรุ่งนี้จะได้ฤกษ์เปิดร้านวันแรก ต้องขอบคุณบริษัทร้านค้าต่างๆ ที่เร่งทำงานให้กับ "บ้านอร่อย ๒๕" อย่างเต็มที่ ช่างระบบกล้องวงจรปิด จากบริษัท เอ็มวีคอม จำกัด ก็มาติดตั้งจอทีวี 50 นิ้ว สำหรับเป็นจอมอนิเตอร์ และเชื่อมสายสัญญาณให้ระบบสมบูรณ์มากขึ้น ส่วนร้านป้ายไฟ-สติ๊กเกอร์ ก็เร่งงานผลิตสติ๊กเกอร์ และกล่องไฟให้จนเสร็จทัน ติดตั้งตอนเย็นทันภายในวันนี้พอดี ทำให้ "บ้านอร่อย ๒๕" จะพร้อมสำหรับการเปิดร้านและ .....อ่านต่อ

บ้านอร่อย ๒๕ @ ๒๒ พ.ค.๖๒: ระบบกล้องวงจรปิดออนไลน์คุณภาพสูง ที่ติดตั้งทั้งภายนอกและภายใน "บ้านอร่อย ๒๕"สวัสดีครับทุกท่าน สำหรับวันนี้ถึงคิวงานระบบกล้องวงจรปิดออนไลน์คุณภาพสูง ซึ่งบริษัทเอ็มวีคอม มีความเชี่ยวชาญมากว่า 20 ปี โดยติดตั้งกล้องวงจรปิดจำนวน 4 ตัว แบ่งเป็นภายใน 2 ตัว ภายนอก 2 ตัว และยังมีการป้องกันไฟกระชากและไฟดับด้วย รวมถึงเรายังติดตั้งตู้ควบคุมเพิ่มเติมเพื่อให้สามารถบริหารจัดการระบบได้ง่ายขึ้น ไม่เกะกะ มีความสวยงาม สะอาด ไม่ทำให้รก ดูกลมกลืนไปกับตัวบ้านที่เรียบ สะอาด ตกแต่งด้วยจอมอนิเตอร์ที่นำทีวีจอดิจิตอลขนาด 50 นิ้ว มาปรับใช้ ทำให้เห็นได้ชัดเจน และในอนาคตยังสามารถเปิดเป็นทีวี เพื่อให้เจ้าหน้าที่ขาย สามารถ .....อ่านต่อ

บ้านอร่อย ๒๕ @ ๒๑ พ.ค.๖๒: ตู้แช่เย็น และชั้นวางสินค้า พร้อมติดตั้งใน "บ้านอร่อย ๒๕" แล้วครับสวัสดีครับทุกท่าน หลังจากตัวร้าน "บ้านอร่อย ๒๕" เสร็จเรียบร้อยเป็นส่วนใหญ่แล้ว ก็ถึงคิวตู้เย็นและชั้นวางสินค้า เป็นลำดับต่อไป เพราะว่าพรุ่งนี้ บริษัทต่างๆ ก็จะเริ่มส่งสินค้าเข้าบ้านแล้ว คิวแรกที่มาถึงคือ บริษัทนำเข้าตู้เย็น ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นำตู้เย็น 2 ประตู ยี่ห้อซันเดน มาส่ง ตามมาติดๆ เป็นบริษัทที่ผลิตชั้นวางสินค้าที่แตกต่างจากบริษัทอื่น เพราะทำรายการและภาพอุปกรณ์ประกอบชั้นได้ละเอียด เข้าใจง่าย ทำให้ตัดสินใจง่ายในการสั่งซื้อ ทำให้ "บ้านอร่อย ๒๕" ดูมีสีสันขึ้นมาทันที .....อ่านต่อ

บ้านอร่อย ๒๕ @ ๒๐ พ.ค.๖๒: ทีมช่างหลังคา ระบบไฟฟ้า ระบบประปา กำลังจะทำให้ "บ้านอร่อย ๒๕" สมบูรณ์ พร้อมเตรียมการเปิดร้านสวัสดีครับทุกท่าน สำหรับวันนี้ทีมช่างสารพัดช่าง ทีมเดียวทำได้ทุกงานช่าง ตั้งแต่ ช่างทำโครงหลังคาซึ่งต้องเป็นช่างเชื่อมด้วย ช่างไฟฟ้า ช่างประปา ช่างทาสี เนื่องจากวันนี้ ทีมช่างชุดนี้กำลังจะทำให้ "บ้านอร่อย ๒๕" เป็นบ้านที่สมบูรณ์ พร้อมใช้งาน และมีสีขาวสะอาดตาทั้งภายนอกและภายใน ทีมช่างมากันแต่เช้า เพื่อให้ไม่ผิดพลาดต้องทำทุกเรื่องให้เสร็จภายในวันนี้ พรุ่งนี้จะเริ่มมีการติดตั้งตู้เย็นและชั้นวางสินค้าแล้ว การประสานงานให้โครงการนี้มีความพร้อมนั้นต้อง .....อ่านต่อ

บ้านอร่อย ๒๕: ๑๙ พ.ค.๖๒ @ ติดตั้งระบบเครื่องปรับอากาศ หัวใจสำคัญของ "บ้านอร่อย ๒๕" เพราะประเทศไทยร้อนมากๆสวัสดีครับทุกท่าน ส่วนงานสำคัญหนึ่งของการรักษาแนวคิดว่า ร้านค้าของเราไม่ใช่ร้านค้าทั่วไป คือ เราอยากเห็นลูกค้ารับรู้ความรู้สึกได้ว่า "บ้านอร่อย ๒๕" เปรียบเสมือนบ้านของทุกคนในชุมชน สามารถฝากท้องเมื่อหิวได้กับสินค้าคุณภาพที่ราคาไม่สูงจนเกินไป ที่บ้านจึงควรติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ที่ต้องการให้เมื่อลูกค้าเข้ามาแล้ว รู้สึกเย็นสบาย ไม่ร้อน หรือสามารถมาหลบร้อนได้ เปิดตู้เย็นกับน้ำผลไม้เพียง 10 บาทเท่านั้น และวันนี้สำหรับเราแล้ว ก็มีรายละเอียดที่มากกว่าปกติ จึงแชร์บทความนี้เพื่อเป็นประโยชน์กับผู้อ่าน หากได้มาอ่านพบเจอพอดีครับ .....อ่านต่อ

บ้านอร่อย ๒๕: ๑๗ พ.ค.๖๒ @ ตัวบ้านสีขาว (ตู้คอนเทนเนอร์) มาลงที่ตลาดพิมลราชเซ็นเตอร์สวัสดีครับทุกท่าน วันนี้จะเป็นการเริ่มต้นของโครงการ "บ้านอร่อย ๒๕" จากการมองเห็นด้วยสายตา เพราะตัวบ้านสีขาวที่ผลิตจากตู้คอนเทนเนอร์ กำลังจะถูกนำมาวางบนพื้นที่ของตลาดพิมลราชเซ็นเตอร์ อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110 ลักษณะของตัวบ้านจะหน้ากว้างยาว 6 เมตร ลึก 3 เมตร และมีความสูง 2.5 เมตร เป็นสีขาวทั้งหมด เพราะต้องการให้ตัวบ้านดูจากภายนอกมีความรู้สึกว่ามีขนาดใหญ่ ที่สำคัญคือดูสะอาด เนื่องจากเราจะจำหน่ายสินค้าบริโภคเป็นหลัก ตัวชูโรงคือ แหนมเนืองสุทธิลักษณ์ และผลิตภัณฑ์อื่นของสุทธิลักษณณ์ เช่น หมูยอไร้แป้ง แหนมแท่ง (อาบรังสีฆ่าพยาธิ) เป็นต้น .....อ่านต่อ


สาระของคุณประโยชนของผัก 4 อย่าง และเครื่องเคียง 4 อย่าง

เรียนเชิญทุกท่าน เข้ามาแวะเยี่ยมซื้อสินค้าคุณภาพดี ราคาเหมาะสม ที่ "บ้านอร่อย ๒๕" ได้เลือกไว้ให้ท่านแล้ว ลองซื้อไปทาน หากท่านชอบในสิ่งที่เราเลือก ก็แวะมาเป็นลูกค้าประจำได้ตลอดเวลาครับ เปิดร้านทุกวันตั้งแต่ 15.00 - 20.00 น.  ติดต่อสอบถาม หรือต้องการบริการจำหน่ายนอกเวลา ที่มือถือ คุณเจี๊ยบ 097-229-2345

ติดต่อสอบถาม สั่งซื้อสินค้า: คุณเจี๊ยบ (นางสาวชนัญชิดา ลิ้มนนทกุล) มือถือ 097-229-2345
ติดต่อประสานงาน: คุณปรีดา ลิ้มนนทกุล มือถือ 086-314-7866
ลิงก์แผนที่ "บ้านอร่อย ๒๕" https://goo.gl/maps/sbfPRvv4vBSKRDaSA 

บ้านอร่อย ๒๕, แหนมเนืองสุทธิลักษณ์, แหนมแท่ง, หมูยอไร้แป้ง, สุทธิลักษณ์, อร่อละ ๒๕, 
อร่อยสำหรับทุกคน, ชนัญชิดา ลิ้มนนทกุล