ความเป็นมา

โครงการธุรกิจค้าปลีก “บ้านอร่อย ๒๕” ส่งเสริมอาชีพครอบครัวคนพิการ และสินค้าชุมชน

ชื่อโครงการ: ธุรกิจค้าปลีก “บ้านอร่อย ๒๕” ส่งเสริมอาชีพครอบครัวคนพิการและสินค้าชุมชน

หลักการและเหตุผล: ที่ผ่านมาประเทศไทยมีการส่งเสริมสินค้าชุมชนมาโดยตลอด แต่ปัญหาสำคัญไม่สามารถจำหน่ายสินค้าได้อย่างมีนัยยะทางด้านการตลาดและยอดขายที่ไม่เพียงพอต่อการอยู่รอดทางธุรกิจได้จริง อันเนื่องจากการขาดการศึกษาถึงกลุ่มเป้าหมาย การวิเคราะห์พื้นที่จำหน่าย และการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางธุรกิจ จึงเป็นที่มาของการดำเนินการโครงการต้นแบบ “ธุรกิจค้าปลีก “บ้านอร่อย ๒๕” ส่งเสริมอาชีพครอบครัวคนพิการและสินค้าชุมชน” ขึ้นมาเพื่อศึกษาและทดลองความเป็นไปได้ทางธุรกิจของนายปรีดา ลิ้มนนทกุล ที่ได้เคยทำการวิเคราะห์ “ความเป็นไปได้ (Feasibilities Study) ทางธุรกิจของร้านค้าแผงลอย”ภาพ ๓ มิติ “บ้านอร่อย ๒๕” ขนาด ๓ ๖ เมตร

พื้นที่เป้าหมาย: ตลาดพิมลราชเซ็นเตอร์
ที่ตั้ง: ๑๖๙/๒๐ ซอยเทศบาล ๒ ถ.บางกรวย-ไทรน้อย ต.พิมลราช อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี ๑๑๑๑๐
ที่ตั้งตามแผนที่: ลิงก์แผนที่ https://goo.gl/maps/fwsVHPoMbwp
การวิเคราะห์พื้นที่ต้นแบบ: ในเบื้องต้นมีพื้นที่ที่โครงการสนใจจำนวน ๔ แห่ง ประกอบด้วย  (๑) ปตท.ชัยพฤกษ์ (๒) ตลาดพิมลราชเซ็นเตอร์ (๓) ปตท.กรีนออโต้-บางพลู และ (๔) เพียวเพลส-ราชพฤกษ์ ซึ่งแต่ละแห่งมีความแตกต่างกันในเชิงปรมาณของกลุ่มเป้าหมาย ในเชิงโอกาสที่กลุ่มเป้าหมายจะเข้าใช้บริการ ในเชิงการครอบคลุมพื้นที่การให้บริการ เป็นต้น โดยโครงการต้นแบบได้ศึกษาแล้วว่า ตำแหน่งที่ตั้ง “บ้านอร่อย ๒๕” ควรเป็น “ตลาดพิมลราชเซ็นเตอร์” เนื่องจากมีโอกาสที่กลุ่มเป้าหมายจะมาใช้บริการสูงถึง ๖๖.๗% ขึ้นไป อีกทั้งยังเป็นศูนย์กลางของกลุ่มเป้าหมายมากกว่า ๑.๕ หมื่นหลังคาเรือน ที่ตั้งบนถนนเทศบาล ๒ เป็นถนนทางลัดเชื่อมระหว่างถนนชัยพฤกษ์ และถนนบางกรวย-ไทรน้อย ที่มีปริมาณการสัญจรคับคั่งตลอดเวลามากกว่า ๒,๐๐๐ คันต่อวัน มีจำนวนคนสัญจรมากกว่า ๔,๐๐๐ คนต่อวัน อีกทั้งบริเวณตลาดพิมลราชเซ็นเตอร์มีที่จอดรถรอบตลาดจำนวนกว่า ๔๐ คัน และจอดเพิ่มเติมอีกกว่า ๔๐ คันโดยรอบแต่ต้องเดินเท้ามายังบริเวณตลาดได้


กลุ่มเป้าหมาย: แบ่งออกเป็น ๔ กลุ่มดังนี้
๑.      ลูกค้าจำนวนกว่า ๔,๐๐๐ หลังคาเรือนรอบตลาดพิมลราชเซ็นเตอร์ และกว่า ๑.๕ หมื่นหลังคาเรือน ที่สามารถมาถึงตลาดพิมลราชเซ็นเตอร์ได้ในรัศมี ๒ กม. จำนวนกว่า ๒๐,๐๐๐ คน
๒.      ผู้ค้าในบริเวณตลาดพิมลราชเซ็นเตอร์และรอบๆ บริเวณ จำนวนกว่า ๒๐๐ คน
๓.      ลูกค้าสัญจรจากพื้นที่อื่น คิดเป็น ๒๐% ของรถที่ผ่านบริเวณตลาดกว่า ๒,๐๐๐ คันต่อวัน หรือ ๔,๐๐๐ คนต่อวัน
๔.      การประชาสัมพันธ์ทางอินเตอร์เน็ต สื่ออนไลน์ และจากการบอกต่อ (ซึ่งจะบันทึกเก็บเป็นข้อมูลระหว่างดำเนินการต่อไป)รายละเอียดโครงสร้างของร้าน: “บ้านอร่อย ๒๕” ขนาด ๓ x x ๒.๕ เมตร (รูปแบบกระจกด้านหน้าและด้านข้างพร้อมประตูสไลด์) (งบประมาณ ๑๕๘,๐๐๐ บาท)
๑.      โครงสร้างหลักเป็นเหล็กกล่องพ่นสีกันสนิมคุณภาพสูง พร้อมพ่นทับด้วยสีอุตสาหกรรม
๒.      ผนังและเพดานเป็นแผ่นฉนวนสำเร็จรูปหนา ๕๐ มิลลิเมตร โดยด้านในและด้านนอกเป็นแผ่นเหล็กเคลือบสี ตรงกลางเป็นฉนวนโพลีสไตรีนโฟม (กันความร้อน)
๓.      ตู้โหลดเซ็นเตอร์ ๖ ช่อง ขนาด ๕๐A จำนวน ๑ ชุด
๔.      ปลั๊กกราวน์คู่ ๓ ตำแหน่ง, สวิตซ์ควบคุมแสงสว่าง และควบคุมพัดลมระบายอากาศ
๕.      พัดลมระบายอากาศ ขนาด ๘ นิ้ว จำนวน ๑ ตัว
๖.      หลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ รางเดี่ยว SETTRONIC ขนาด ๓๖W ๖ ดวง (สวิตซ์ควบคุมแยก ๒ สวิตซ์)
๗.      พาวเวอร์ปลั๊ก ๑ ชุด สำหรับเชื่อมต่อกระแสไฟฟ้าเข้าตู้
๘.      พื้นเฌอร่าบอร์ดหนา ๑๕ มิลลิเมตร ปูทับด้วยกระเบื้องยาง ลายไม้ หนา ๓.๒ มม.
๙.      หน้าต่างบานเลื่อนสลับ พร้อมบานตายด้านข้าง ขนาด ๒ x ๑.๑ เมตร (บานเลื่อนสลับ ขนาด ๐.๖ x ๑.๑ เมตร)
๑๐.  ประตูด้านหน้าอลูมิเนียมแบบ ๔ ช่อง บานแหวก ขนาด ๓ x ๒.๓๕ เมตร พร้อมช่องแสงด้านบน (บานตาย ๒ บาน บานแหวก ๒ บาน)
๑๑.  ประตูด้านข้างอลูมิเนียมแบบ ๒ ช่อง บานแหวก ขนาด ๑.๙ x ๒.๓ เมตร พร้อมช่องแสงด้านบน/ ผนังทึบสีขาว (บานตาย ๑ บาน บานเลื่อน ๑ บาน)
๑๒.  ช่องแสงด้านซ้าย-ขวา ขนาดประมาณ ๐.๙ x ๑.๔ เมตร โครงเหล็ก จำนวน ๒ บาน
๑๓.  ช่องแสงด้านข้างหน้า ขนาดประมาณ ๐.๗ x ๑.๔ เมตร โครงเหล็ก จำนวน ๑ บาน
๑๔.  ระบบกล้องวงจรปิดออนไลน์ คุณภาพสูง แบบ ๔ กล้อง พร้อมการรับประกัน ๕ ปี
๑๕.  ฟรี หินรองตู้หนา ๕ ซ.ม.
๑๖.  ฟรี บันไดทางขึ้นด้านหน้า ขนาดเท่ากับความกว้างช่องเปิดประตู
๑๗.  ฟรี ค่าขนส่งพร้อมจัดวาง (อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี)

รายละเอียดโครงสร้างหลังคา: หลังคาเมทัลชีท สีอลูซิงค์ หนา ๐.๔ มม. พร้อมแผ่นฉนวนหนา ๕ มม. สำหรับตู้โชว์รูมเคลื่อนที่ ขนาดหลังคา ๔.๓๐ x ๖.๘๐ เมตร (พื้นที่ ๒๙.๒๔ ตร.ม.) โดยยื่นออกด้านหน้า ๑ เมตร, ด้านหลัง ๐.๓ เมตร และด้านข้าง ๐.๔ เมตร (งบประมาณ ๒๙.๒๔ x ๙๐๐ = ๒๖,๓๑๖ บาท)

เงื่อนไขเพิ่มเติม และการรับประกัน ของผู้ผลิต:
๑.      รับประกันรั่วซึม ๑ ปี
๒.      สามารถจัดส่งสินค้าได้ภายใน ๑๕ วันหลังรับ P/O
๓.      พื้นที่ยกตู้ลงต้องเป็นพื้นที่โล่ง ไม่มีสิ่งกีดขวาง รถขนส่งสามารถเข้าถึงสถานที่ติดตั้งได้
๔.      โดยหากเป็นพื้นที่ดิน จำเป็นต้องใช้หมอนรองตู้เพื่อกันความชื้นและการทรุดตัวของผิวดิน
๕.      ทางบริษัทฯ จัดส่งมอบตู้สำหรับการใช้งานได้ทันที ทั้งนี้ไม่รวมถึงการต่อพ่วงสายไฟเข้าตู้สำนักงาน
๖.      ราคานี้ยังไม่รวมเครื่องปรับอากาศ (Central Air 18,00 BTU ราคา ๒๑,๐๐๐ บาท พร้อมติดตั้ง)
๗.      ค่าขนส่งคิดตามระยะทาง
๘.      ตู้เย็นแช่สินค้าขนาดกว้าง ๑.๒ เมตร จำนวน ๑ ชุด
๙.      ตู้เย็นขนาด ๘ คิว จำนวน ๑ ชุด
๑๐.  ชั้นวางสินค้า ขนาดกว้าง ๑.๒ เมตร จำนวน ๒ ชุด
๑๑.  ตระกร้าทรงกระบะ จำนวน ๒๐ ชุด
๑๒.  ตระกร้าหิ้ว สำหรับลูกค้า จำนวน ๑๐ ใบ

   
ภาพ ๓ มิติ “บ้านอร่อย ๒๕” ขนาด ๓ x ๖ เมตร
  


ภาพด้านหน้าของ “บ้านอร่อย ๒๕” ยาว ๖ เมตร
ภาพด้านซ้ายของ “บ้านอร่อย ๒๕” ลึก ๓ เมตร
ภาพด้านขวาของ “บ้านอร่อย ๒๕” ลึก ๓ เมตร

รายการสินค้า:
สินค้าของแห้ง ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป:
๑.      ผลิตภัณฑ์แบรนด์ “มาม่า” ทุกชนิด เช่น มาม่าซอง มาม่าคัพ ทุกรส
๒.      ผลิตภัณฑ์ขนมปังแบรนด์ “ฟาร์มเฮ้าส์”
๓.      ของแห้งทะเล จ.สมุทรสาคร บรรจุถุง ราคา ๒๕ บาท

สินค้าเครื่องดื่มพิเศษ ราคาจำหน่าย ๒๕ บาท:
๑.      มะพร้าวลูกปอกเปลือก
๒.      เฉาก๊วย (ตักเองเติมเต็มแก้ว) ประกอบด้วย แก้ว+น้ำแข็ง+เฉาก๊วย+น้ำเชื่อม

สินค้าของสด ราคาจำหน่าย ๒๕ บาท:
๑.      ผักสวนครัว (ทานบ่อย) แพ็คละ ๒๕ บาท ประกอบด้วย กระเพรา โหระพา สาระแหน่ ผักชีใบเลื่อย
๒.      เห็ดทุกชนิด แพ็คละ ๒๕ บาท
๓.      ผลไม้หั่น แพ็คละ ๒๕ บาท
๔.      เครื่องเคียงแหนมเนือง แพ็คละ ๒๕ บาท ประกอบด้วย แตงกวา กระเทียม พริกหั่น มะม่วง/มะเฟือง
๕.      ขนมไทย และขนมแปรรูป แพ็คละ ๒๕ บาท
๖.      อาหารสำเร็จรูปพร้อมทาน ชุดละ ๒๕ บาท เช่น มาม่ากรอบ เป็นต้น
๗.      อาหารตามสั่ง ชุดละ ๒๕ บาท เช่น ลาบมาม่า เป็นต้น

สินค้าราคาพิเศษ จำหน่าย ๑๐ บาท:
๑.      ผักกาดหอม ต้นหอม ผักชี พริก บรรจุถุง ชุด/ กำละ ๑๐ บาท
๒.      ผลไม้จากสด เช่น แอบเปิ้ล ลูกละ ๑๐ บาท เป็นต้น

แนวคิดการส่งเสริมสินค้าชุมชน:
เมื่อ “บ้านอร่อย ๒๕” ได้เริ่มดำเนินการแล้ว ซึ่งมีแนวคิดโครงการนี้ ตั้งใจให้มีการกระจายไปทั่วประเทศ ทั้งในลักษณะแฟรนไชส์ หรือแต่ละชุมชนสามารถจัดตั้งกันเอง โดยสามารถเลียนแบบรายละเอียดโครงการไปได้ แต่ขึ้นทะเบียนเป็นพันธมิตรกัน เพื่อจะสามารถกระจายสินค้าของแต่ละสาขาร่วมกันได้
ลักษณะการส่งเสริมชุมชนนั้น หากในชุมชนมีสินค้าชุมชน เช่น มีเกษตรกรปลูกผักอินทรีย์ (ปลอดสารพิษ) สามารถนำมาฝากที่ร้านจำหน่ายได้ หรือมีสินค้าตามวัฒนธรรมประเพณี หรือการส่งเสริมการท่องเที่ยว

แนวคิดการส่งเสริมอาชีพครอบครัวคนพิการ:
เมื่อ “บ้านอร่อย ๒๕” ได้เริ่มดำเนินการแล้ว ทดลองการดำเนินการตามหลัก “ความเป็นไปได้ (Feasibilities Study) ทางธุรกิจ” ในช่วงของการขยายตัว ขยายสาขา ทั้งในลักษณะรูปแบบแฟรนไชส์ หรือชุมชนเปิดดำเนินการเอง จะให้โอกาสคนพิการและสมาชิกในครอบครัวคนพิการ เข้าทำงานเป็นเจ้าหน้าที่ร้านค้า หรือในกรณีที่คนพิการและผู้ดูแลคนพิการ มีความประสงค์จะเป็นเจ้าของธุรกิจเอง สามารถรวมตัวกันจำนวนระหว่าง ๕-๑๐ ราย เพื่อขอใช้สิทธิ์ตามมาตรา ๓๕ ตาม พรบ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.๒๕๕๐ แก้ไขฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๖ ซึ่งจะได้รับการช่วยเหลือให้สิทธิ์การลงทุนฟรี จากสถานประกอบการที่ต้องจ้างงานคนพิการ แต่มีความประสงค์ไม่จ้างงาน ซึ่งจะทำให้โครงการนี้ เป็นโครงการที่ช่วยสร้างรายได้ให้คนพิการและครอบครัว อันเป็นการลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมในประเทศไทยอย่างยั่งยืนแบบองค์รวม


แบรนด์สินค้า “อร่อย ๒๕”


แผนงานขยายสาขา: จัดหาแหล่งทุนจำนวน ๑ ล้านบาท เพื่อขยาย ๓ สาขา ในปี พ.ศ.๒๕๖๓ ดังนี้
o   แนวทางที่ ๑ ขอรับการสนับสนุนจากแหล่งทุน โดยไม่ต้องคืนทุน แต่ต้องเก็บทุนเพื่อขยายสาขาต่อ โดยใช้สิทธิ์ของคนพิการ และผู้ดูแลคนพิการ “ตามมาตรา ๓๕ (๗) ความช่วยเหลืออื่นใด” แห่ง พรบ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ มูลค่าคนละ ๑๑๒,๔๒๐ บาท จำนวน ๑๐ คน มูลค่ารวม =,๑๒๔,๒๐๐ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนสองหมื่นสี่พันสองร้อยบาทถ้วน)
o   แนวทางที่ ๒ ยื่นเรื่องขอใช้สิทธิ์กู้ยืมเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ มูลค่ ๑ ล้านบาท กับกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ซึ่งเป็นการใช้สิทธิ์คนพิการโดยตรง จำนวนรวม ๑๐ คน ซึ่งเป็นการกู้ยืมเงินแบบไม่มีดอกเบี้ยแต่ต้องคืนทุนทั้งหมดภายใน ๕ ปี
o   แนวทางที่ ๓ ขอสินเชื่อกับธนาคารพาณิชย์ จำนวน ๑ ล้านบาท ซึ่งต้องคืนทั้งต้นทุนและดอกเบี้ย

ผู้ดำเนินการโครงการ:     นายปรีดา ลิ้มนนทกุล มือถือ ๐๘๖-๓๑๔-๗๘๖๖

๙๓/๔๓ หมู่ ๑ ต.พิมลราช อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี ๑๑๑๑๐สำหรับโครงการ "บ้านอร่อย ๒๕" นี้ นอกจากจะเป็นโครงการจำหน่ายสินค้าสุขภาพแล้ว ยังเป็นโครงการนำร่องที่จะเก็บบันทึกข้อมูลไว้สำหรับเป็นต้นแบบให้คนพิการนำไปปรับใช้ในพื้นที่ตนเอง ในชุมชนที่ใกล้บ้าน รวมตัวกันเพื่อเป็นเจ้าของกิจการขนาดเล็กๆ โดยเราจะเก็บข้อมูลประมาณ 6 เดือน เพื่อดูผลตอบแทนว่าเป็นไปตามเป้าหมายหรือไม่

ติดต่อสอบถาม สั่งซื้อสินค้า: คุณเจี๊ยบ (นางสาวชนัญชิดา ลิ้มนนทกุล) มือถือ 097-229-2345
ติดต่อประสานงาน: คุณปรีดา ลิ้มนนทกุล มือถือ 086-314-7866
ลิงก์แผนที่ "บ้านอร่อย ๒๕" https://goo.gl/maps/6cAxpjaaoMezJK6Y8

 

บ้านอร่อย ๒๕, แหนมเนืองสุทธิลักษณ์, แหนมแท่ง, หมูยอไร้แป้ง, สุทธิลักษณ์, อร่อละ ๒๕, อร่อยสำหรับทุกคน, ชนัญชิดา ลิ้มนนทกุล

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น