ร่วมลงทุนกับเรา


ลงทุนสาขาร้าน "บ้านอร่อย ๒๕" สาขาละ ๕๐๐,๐๐๐ บาท ผลตอบแทนเดือนละ ๕,๐๐๐ บาท หรือปีละ ๖๐,๐๐๐ บาท เปรียบเทียบ = ดอกเบี้ย ๑๒% ต่อปี มากกว่าฝากประจำธนาคาร ครบ ๒ ปี คืนเงินลงทุน หรือร่วมลงทุนต่อด้วยเงื่อนไขพิเศษ ๓ รูปแบบ ลงทุนกับ "บ้านอร่อย ๒๕" ติดต่อ นายปรีดา ลิ้มนนทกุล 086-314-7866 (LINE)


ผู้ลงทุนตกลงลงทุนกับ "บ้านอร่อย ๒๕" ในสาขาที่ตกลงลงทุนร่วมกัน โดยผู้ลงทุน ลงทุนสาขาละ 500,000 บาท โดยลงนามใน "ข้อตกลงลงทุน" และได้รับผลตอบแทนใน 2 ปีแรก รวม 24% (ตามรายละเอียดข้างล่าง) ซึ่งในปัจจุบันร้าน "บ้านอร่อย ๒๕" สาขาแรก ตลาดพิมลราชเซ็นเตอร์ มีผลกำไรสุทธิหลังหักค่าใช้จ่ายเฉลี่ยเดือนละ 20,000 - 30,000 บาทต่อเดือน (จากสินค้าหลักเพียง 2 กลุ่มสินค้าเท่านั้น) ทั้งนี้คาดว่าจะสามารถทำกำไรได้เพิ่มขึ้นเนื่องจากในปัจจุบันยังเปิดขายสินค้าไม่ครบ 16 ชั่วโมง และยังอยู่ในระหว่างการเพิ่มสินค้าคุณภาพด้านสุขภาพเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ

ระหว่าง 2 ปี ผู้ลงทุน จะได้รับผลตอบแทนดังนี้
  • 2 เดือนแรก สาขา "บ้านอร่อย ๒๕" จะอยู่ในระหว่างการเตรียมงานและติดตั้งในพื้นที่เป้าหมาย จึงยังไม่มีผลตอบแทนใน 2 เดือนแรก โดยจะนำผลตอบแทนใน 2 เดือนนี้จำนวน 5,000+5,000 = 10,000 บาท ไปเฉลี่ยในเดือนที่ 15-24 (10 เดือน)
  • เดือนที่ 3-14 (12 เดือน) ผู้ลงทุนได้้รับผลตอบแทน เดือนละ 5,000 บาท รวมเป็นเงินผลตอบแทน 60,000 บาท 
  • เดือนที่ 15-24 (10 เดือน) ผู้ลงทุนได้รับผลตอบแทน เดือนละ 6,000 บาท รวมเป็นเงินผลตอบแทน 60,000 บาท
  • ตลอด 24 เดือน ผู้ลงทุนได้ผลตอบแทน 60,000+60,000 = 120,000 บาท คิดเป็น 24% ตลอด 2 ปี หรือเฉลี่ย 1% ต่อเดือน ซึ่งหากเปรียบเทียบกับการฝากเงินประจำจะได้รับเพียง ปีละ 1.5% หรือ 3% ตลอด 2 ปี เป็นเงินดอกเบี้ยเพียง 15,000 บาท เท่านั้น จากเงินฝาก 500,000 บาท ซึ่งมีส่วนต่างถึง 105,000 บาท
  • ***กรณีถอนเงินลงทุน เมื่อครบระยะเวลาลงทุนแล้วอย่างน้อย 1 ปี (12 เดือน) สามารถถอนการลงทุนจำนวนเงิน 500,000 บาทได้ แต่ต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 2 เดือน ส่วนผลตอบแทนผู้ลงทุนได้รับจนถึง ณ เดือนที่มีการคืนเงินลงทุน

เมื่อครบ 2 ปี ผู้ลงทุนสามารถถอนเงินลงทุน 500,000 บาทคืน หรือ ร่วมลงทุน 3 รูปแบบ ดังนี้
  1. รูปแบบที่ 1 ผู้ลงทุนยังไม่คืนเงินลงทุน ยังใช้ "ข้อตกลงลงทุน" แต่เพิ่มข้อตกลงแนบท้าย เพื่อรับผลตอบแทนขั้นต่ำ 5,000 บาท (1%) ไม่เกิน 10,000 บาท (2%) โดยคิดจาก 30% ของกำไรสุทธิหลังหักค่าใช้จ่ายในสาขาที่มีการลงทุน *ทั้งนี้สามารถขอรับคืนเงินลงทุน 500,000 บาท ได้ตลอดเวลาแต่ต้องแจ้งล่วงหน้า อย่างน้อย 3 เดือน หรือสามารถเปลี่ยนไปเป็นร่วมทุนในรูปแบบที่ 2 หรือซื้อแฟรนไชส์ในรูปแบบที่ 3 ได้ ต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 2 เดือน
  2. รูปแบบที่่ 2 ผู้ลงทุนไม่คืนเงินลงทุน ขอร่วมทุน โดยเปลี่ยน "ข้อตกลงลงทุน" เป็น "ข้อตกลงร่วมทุน" เพื่อรับผลตอบแทน 50% ของกำไรสุทธิหลังหักค่าใช้จ่ายในสาขาที่มีการร่วมทุน *ทั้งนี้ผู้ลงทุนไม่สามารถขอคืนทุน เพราะนำมาร่วมทุนกับสาขาที่ตกลงกัน
  3. รูปแบบที่ 3 ผู้ลงทุนมีความประสงค์จะดำเนินกิจการในสาขาที่มีการลงทุน จึงมีความประสงค์ที่จะขอซื้อทรัพย์สินในสาขาที่เคยลงทุนไว้ในราคา 500,000 บาท (ไม่คืนเงินลงทุน) และต้องเสียค่าแฟรนไชส์ รวมถึงทรัพยากรและโอกาสทางธุรกิจในสาขาที่ลงทุนจาก "บ้านอร่อย ๒๕" จำนวน 250,000 บาท *ไม่คืนเงินลงทุน และเปลี่ยน "ข้อตกลงลงทุน" เป็น "ข้อตกลงแฟรนไชส์" ซึ่งผู้ซื้อแฟรนไชส์จะได้รับ 100% จากกำไรสุทธิหลังหักค่าใช้จ่ายในสาขาที่เคยลงทุน

สอบถามเพิ่มเติมที่ นายปรีดา ลิ้มนนทกุล มือถือ 086-314-7866 (LINE)
เรียนเชิญทุกท่าน เข้ามาแวะเยี่ยมซื้อสินค้าคุณภาพดี ราคาเหมาะสม ที่ "บ้านอร่อย ๒๕" ได้เลือกไว้ให้ท่านแล้ว ลองซื้อไปทาน หากท่านชอบในสิ่งที่เราเลือก ก็แวะมาเป็นลูกค้าประจำได้ตลอดเวลาครับ เปิดร้านทุกวันตั้งแต่ 12.00 - 20.00 น.  ติดต่อสอบถาม หรือต้องการบริการจำหน่ายนอกเวลา ที่มือถือ คุณเจี๊ยบ 097-229-2345

ติดต่อสอบถาม สั่งซื้อสินค้า: คุณเจี๊ยบ (นางสาวชนัญชิดา ลิ้มนนทกุล) มือถือ 097-229-2345
ติดต่อประสานงาน: คุณปรีดา ลิ้มนนทกุล มือถือ 086-314-7866
ลิงก์แผนที่ "บ้านอร่อย ๒๕" https://goo.gl/maps/6cAxpjaaoMezJK6Y8

บ้านอร่อย ๒๕, แหนมเนืองสุทธิลักษณ์, แหนมแท่ง, หมูยอไร้แป้ง, สุทธิลักษณ์, อร่อละ ๒๕, อร่อยสำหรับทุกคน, ชนัญชิดา ลิ้มนนทกุล

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น